Boiler

Boiler คือ หม้อไอน้ำ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่มีระบบทำความร้อนรวมศูนย์ จำเป็นต้องใช้เครื่องบอยเลอร์ หรือ หม้อไอน้ำ (Boiler) ของตนเองเพื่อทำให้เกิดความร้อนจากส่วนกลาง การติดตั้งหม้อน้ำจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้: เตาเผา, หัวฉีด, ปลอกที่ใส่หม้อไอน้ำ, ถังน้ำร้อน (แบบติดรวมเข้าด้วยกัน หรือ ติดแยก) และปล่องไฟ

 

การติดตั้งเครื่องบอยเลอร์ หรือ หม้อไอน้ำ (Boiler)จะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้: เตาเผา, หัวฉีด, ปลอกที่ใส่หม้อไอน้ำ, ถังน้ำร้อน (แบบติดรวมเข้าด้วยกัน หรือ ติดแยก) และปล่องไฟ โดยปกติหม้อน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าจะทำมาจากเหล็กหล่อหรือแผ่นโลหะ ในระบบที่ใหญ่มักจะใช้เครื่องบอยเลอร์แบบท่อไฟเพื่อลดอุณหภูมิแก๊สที่ปล่องควัน เป็นผลให้มีการให้ความร้อนที่เหมาะสม ในบางกรณี การใช้เครื่องบอยเลอร์ที่ใช้ไฟฟ้าแยกจะมีความเหมาะสมมากกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปของน้ำที่ใส่เข้าไป การหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ลดลงโดยไม่ที่ต้องการภายในหม้อไอน้ำและรับประกันว่าอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างของเครื่องบอยเลอร์ไม่สูงจนเกินไป อุณหภูมิที่มีความแตกต่างมากจะทำให้เกิดความตึงเครียดในวัสดุและเป็นผลให้อายุการใช้งานของเครื่องบอยเลอร์ลดลง

 

เชื้อเพลิงที่พลังงานทางเคมีจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนผ่านทางการเผาไหม้ภายในเครื่องบอยเลอร์ ความร้อนจะถูกพาไปยังน้ำด้วยรังสีความร้อนจากเปลวไฟและการนำพาความร้อนจากแก๊สที่ปล่องควัน ในการเปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลวของเครื่องบอยเลอร์ พลังงานในน้ำแก๊สที่ปล่องควันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยวิธีดังกล่าวประสิทธิภาพความร้อนจะสามารถทำได้ใกล้เคียง 100 เปอร์เซ็นต์ เครื่องเลอร์ที่ไม่มีการเปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลวจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีอย่างเห็นได้ชัดโดยมีการติดตั้งเครื่องมือประหยัดพลังงานเข้าไปในระบบซึ่งจะทำให้แก๊สที่ปล่องควันเย็นลงขณะแก๊สดังกล่าวนำพาความร้อนที่ใส่น้ำของเครื่องบอยเลอร์

 

มีการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลายในระบบเครื่องบอยเลอร์: เชื้อเพลิงน้ำมันภายใน (ระบบขนาดเล็ก), เชื้อเพลิงหนักที่เป็นน้ำมัน (ระบบที่มีขนาดใหญ่กว่า), แก๊สธรรมชาติและเชื้อเพลิงแข็ง (ฟาง, ไม้, เม็ดพลังงาน, ฟืนที่ตัดเป็นชิ้น, ถ่านหิน) ประสิทธิภาพของระบบเครื่องบอยเลอร์จะได้รับผลกระทบโดยการสูญเสียความร้อนทางปล่องไฟและการสูญเสียความร้อนจากพื้นผิวของเครื่องบอยเลอร์