Boiler shunt

Boiler shunt คือ รักษาให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของหม้อไอน้ำไม่มากจนเกินไป ความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากสามารถทำให้เกิดแรงดึงขึ้นในเนื้อวัสดุซึ่งจะส่งผลให้อายุการใช้งานของหม้อไอน้ำสั้นลง

 

หน้าที่หลักของ boiler shunt คือการรักษาให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของหม้อไอน้ำไม่มากจนเกินไป ความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากสามารถทำให้เกิดแรงดึงขึ้นในเนื้อวัสดุซึ่งจะส่งผลให้อายุการใช้งานของหม้อไอน้ำสั้นลง  เครื่องสูบน้ำ boiler shunt จะหมุนเวียนน้ำจากท่อป้อนเข้า (flow pipe) ไปยังท่อส่งกลับ (return pipe) หรือส่งตรงเข้าสู่หม้อไอน้ำ ความแตกต่างของอุณหภูมิที่สูงที่สุดประมาณ 10 – 20 องศาเซลเซียส

 

สำหรับเชื้อเพลิงบางชนิด อุณหภูมิที่ต่ำมากๆ สามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนที่ด้านล่างของหม้อไอน้ำ การใช้เครื่องสูบน้ำ ที่มีการควบคุมความเร็ว (speed controlled pump) ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดและประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีที่สุดpump.