Back-to-back seal

Back-to-back seal คือ การติดตั้งซีลเพลา (shaft seal) สองตัวหันหลังชนกันเพื่อให้ระดับความปลอดภัยและ reliability ที่สูงขึ้น

 

คำว่า Back-to-back seal ใช้กันทั่วไปในวงการวิศวกรรมการซีลเพื่อหมายถึงการวางตัวของซีลเพลา (shaft seal) สองตัวที่ติดตั้งหันหลังชนกัน การวางตัวของซีลแบบนี้เหมาะสำหรับของเหลวที่เป็นพิษ ไวต่อการระเบิด และของเหลวที่เป็นอันตรายซึ่งไม่สามารถยอมให้มีการรั่วไหลจากในปั๊มออกสู่บรรยากาศได้

 

ในระหว่างซีลสองตัวจะเป็นแนวกั้นของเหลวที่ถูกให้แรงดัน (pressurised barrier fluid) แนวกั้นของเหลวดังกล่าวจะมีแรงดันสูงกว่าแรงดันเครื่องสูบน้ำ นั่นก็หมายถึงว่าการรั่วไหลจะเกิดขึ้นจากด้านแนวกั้นเข้าสู่ตัวเครื่องสูบน้ำ แรงดันของแนวกั้นของเหลวดังกล่าวจะต้องสูงกว่าแรงดันปั๊มอย่างน้อย 2 บาร์หรือ 10% และเนื่องจากของเหลวในแนวกั้นที่สะอาดนี้มีแรงดันสูงกว่าแรงดันเครื่องสูบน้ำ ของเหลวดังกล่าวจึงทำงานเป็นตัวหล่อลื่นสำหรับหน้าซีลทั้งหมดด้วย

 

การวางตัวซีลเพลาแบบนี้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับสารที่มีความหนืดและ/หรือสารที่มีความคม ทั้งนี้เพราะการวางตัวซีลแบบนี้จะป้องกันไม่ให้สารที่ปั๊มเข้ามาในช่องว่างของหน้าซีล ทำให้สามารถป้องกันการสึกหรอที่มากจนเกินไปได้prevents excessive wear.