Aluminium

Aluminium คือ อลูมิเนียมบริสุทธิ์เป็นโลหะที่เบาและอ่อน มีความหนาแน่นเพียงประมาณหนึ่งในสามของเหล็กกล้า อลูมิเนียมบริสุทธิ์มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนสูง

 

ส่วนผสมในโลหะผสมที่พบบ่อยได้แก่ซิลิคอน (silicon หรือ silumin) แมกนีเซียม เหล็ก และทองแดง โดยซิลิคอนจะเพิ่มความสามารถในการหล่อ (castability) ของวัสดุ ทองแดงเพิ่มความสามารถในการกัดแต่ง (machinability) และแมกนีเซียมช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน (corrosion resistance) และความแข็งแรง

 

ข้อดีที่เด่นชัดของอลูมิเนียมคือการสร้างฟิล์มออกไซด์ (protective oxide film) ได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้อลูมิเนียมสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีมากเมื่ออยู่ในบรรยากาศ การทำ treatment เช่น anodizing สามารถช่วยปรับปรุงคุณสมบัตินี้ให้ดียิ่งขึ้นอีก

 

อลูมิเนียมผสม (Aluminium alloy) ถูกใช้งานทั่วไปในโครงสร้างที่อัตราความแข็งแรงต่อน้ำหนัก (strength-to-weight ratio) ที่สูงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างเช่นในอุตสาหกรรมขนส่ง ตัวอย่างเช่นการใช้อลูมิเนียมในรถยนต์และเครื่องบินเพื่อลดน้ำหนักและลดการใช้น้ำมัน

 

ในทางตรงกันข้าม ข้อเสียของอลูมิเนียมคือความไม่เสถียรที่ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) สูงหรือต่ำ และไม่เสถียรในสภาวะแวดล้อมที่มีคลอไรด์ คุณสมบัติดังกล่าวนี้ทำให้อลูมิเนียมไม่เหมาะกับการใช้งานในสารละลายน้ำโดยเฉพาะในสภาวะที่อัตราการไหลสูง ข้อด้อยนี้ยังถูกตอกย้ำด้วยคุณสมบัติที่อลูมิเนียมเป็นโลหะแบบ reactive metal ที่อยู่ในลำดับต่ำในอนุกรมแกลแวนิก (galvanic series) และอาจจะเกิดการกัดกร่อนแกลแวนิก (galvanic corrosion) ได้โดยง่ายหากต่ออยู่กับโลหะหรือโลหะผสมที่มีสกุลสูงกว่า

       

กลุ่ม 1000

(1000-series)

ไม่ผสม (บริสุทธิ์) มีอลูมิเนียมมากกว่า 99%

กลุ่ม 2000

(2000-series)

ทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก แม้ว่าอาจจะมีส่วนผสมอื่น (แมกนีเซียม) ด้วย

กลุ่ม 3000

(3000-series)

แมงกานีสเป็นส่วนผสมหลัก

กลุ่ม 4000

(4000-series)

ซิลิคอนเป็นส่วนผสมหลัก

กลุ่ม 5000

(5000-series)

แมกนีเซียมเป็นส่วนผสมหลัก

กลุ่ม 6000

(6000-series)

แมกนีเซียมและซิลิคอนเป็นส่วนผสมหลัก

กลุ่ม 7000

(7000-series)

สังกะสีเป็นส่วนผสมหลัก แต่อาจจะมีส่วนผสมอื่น เช่น ทองแดง แมกนีเซียม โครเมียม และเซอร์โคเนียมอยู่ด้วย

กลุ่ม 8000

(8000-series)

ส่วนผสมอื่นๆ (รวมทั้งดีบุก และส่วนผสมลิเธียมบางตัว)