Air Handling Unit (AHU)

Air Handling Unit (AHU) คือ การทำหน้าที่ปรับและหมุนเวียนอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ (heating ventilating and air-conditioning system)

Air Handling Unit (AHU) หน้าที่เบื้องต้นของ AHU คือการนำอากาศจากภายนอกเข้ามา ปรับอากาศ และส่งอากาศไปยังอาคาร อากาศที่หมุนเวียนแล้ว (exhaust air) จะถูกระบายออกเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ทั้งนี้อากาศภายนอกอาจจะถูกทำให้ร้อนโดยหน่วยนำความร้อนกลับมาใช้ (recovery unit) หรือคอยล์ทำความร้อน (heating coil) หรือถูกทำให้เย็นโดยคอยล์ทำความเย็น (cooling coil) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศที่ต้องการ

 

ภายในอาคารซึ่งมีข้อกำหนดทางอนามัยสำหรับคุณภาพอากาศต่ำกว่า อากาศบางส่วนจากภายในห้องต่างๆ สามารถถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยห้องผสม (mixing chamber) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้มาก ห้องผสม (mixing chamber) มีบานปรับ (damper) สำหรับควบคุมอัตราส่วนระหว่างอากาศที่หมุนเวียนกลับมาใช้ อากาศใหม่จากภายนอก และอากาศที่ระบายทิ้ง

 

หน่วย AHU เป็นกล่องโลหะขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยชุดระบายอากาศ (ventilator) ที่แยกกันสำหรับอากาศเข้าและอากาศที่ระบายออก คอยล์ทำความร้อน (heating coil) คอยล์ทำความเย็น (cooling coil) ระบบนำความร้อน/ความเย็นกลับมาใช้ (heating/cooling recovery system) ห้องหรือช่องสำหรับแผ่นกรองอากาศ (air filter) เครื่องลดเสียง (sound attenuator) ห้องผสม (mixing chamber) และบานปรับ (damper) หน่วย AHU เชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศที่จะส่งอากาศที่ปรับแล้วไปทั่วทั้งอาคารและนำอากาศกลับสู่หน่วย AHU

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับนำความร้อน/ความเย็นกลับมาใช้ (heat/cooling recovery exchanger) มักจะถูกติดตั้งเข้ากับ AHU เพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มขนาด (capacity)

 

หน่วย AHU ที่ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานภายนอกซึ่งโดยทั่วไปคือบนหลังคา ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า rooftop unit (RTU)