Air cooler

Air cooler  คือ การทำงานของเครื่องทำความเย็น (Air Cooler) นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกับการทำงานของเครื่องระเหยหรือคอยล์เย็น (Evaporator) แต่จะแตกต่างกันตรงวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างความเย็น ซึ่งเครื่องทำความเย็นนี้จะใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนก่อให้เกิดความเย็น และ/หรือ ความชื้นในอากาศ

 

Air cooler คือ การทำงานของเครื่องทำความเย็น (Air Cooler) นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกับการทำงานของเครื่องระเหยหรือคอล์ยเย็น (Evaporator) แต่จะแตกต่างกันตรงวิธีการที่นำมาใช้ในการสร้างความเย็น ซึ่งเครื่องทำความเย็นจะใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนก่อให้เกิดความเย็น และ/หรือ ความชื้นในอากาศ

 

โดยปกติของเหลว Brine (น้ำผสมกับน้ำยาไกลคอล (glycol)) จะถูกนำมาใช้เป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นหรือเป็นสารความเย็นขั้นที่สอง สำหรับส่วนประกอบของเครื่องทำความเย็นนั้น อาจจะทำมาจากท่อเหล็กหรือท่อทองแดงที่มี แผงอลูมิเนียมติดตั้งอยู่ภายในท่อก็ได้ ในส่วนของการทำความเย็นจะใช้วิธีการที่ของเหลวไหลผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและอากาศจะเป็นตัวทำให้แผง อลูมิเนียมที่อยู่ภายในท่อดังกล่าวเย็นตัวระหว่างกระบวนการทำความเย็นที่เกิดขึ้น ซึ่งพัดลมจะเป็นตัวช่วยทำให้อากาศที่อยู่บริเวณเหนือแผงอลูมิเนียมนั้นเย็นตัวลง/มีความชื้นมากขึ้น เครื่องทำความเย็นประเภทนี้ถูกใช้ในการทำความเย็นให้กับบริเวณภายในตัวอาคาร ในกระบวนการทำความเย็นของภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ