Abrasive liquids

Abrasive liquids คือ ของเหลวที่มีสิ่งเจือปน  จะประกอบด้วยสารเจือปน ซึ่งส่วนมากจะเป็นสารจำพวกแร่ธาตุหรือสารอนินทรีย์ที่แข็งเกินกว่าวัตถุที่ถูกขัดสีหรือถู โดยที่การถูหรือการขัดสีที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้วัตถุที่บอบบางกว่าชำรุดและเสียหายได้

 

ของเหลวที่มีสิ่งเจือปน (Abrasive liquids)จะประกอบด้วยสารเจือปน ซึ่งส่วนมากจะเป็นสารจำพวกแร่ธาตุหรือสารอนินทรีย์ที่แข็งเกินกว่าวัตถุที่ถูกขัดสีหรือถู โดยที่การถูหรือการขัดสีที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้วัตถุที่บอบบางกว่าชำรุดและเสียหายได้ ตามธรรมชาติแล้วการขัดสีที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะมีสาเหตุมาจากทราย หิน แคลเซียมคาร์บอเนตหรือสารแม่เหล็ก

 

ดังนั้น ของเหลวที่มีสิ่งเจือปนจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เครื่องสูบน้ำถูกกัดกร่อนและจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำให้ตัวเครื่องสูบน้ำเกิดการกัดกร่อนและการสึกกร่อน โดยทั่วไปแล้ว กำลังของเครื่องที่แรงมากจะทำให้เกิดการขัดสีมากขึ้น เป็นผลทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำที่มีของเหลวไหลผ่านด้วยอัตราความเร็วสูงถูกกัดกร่อนและถูกทำให้สึกกร่อนได้โดยง่าย