เกี่ยวกับงานบริการของกลุ่มบริษัทกรุนด์ฟอสทั่วโลก

งานบริการของกรุนด์ฟอสส่งมอบความเป็นพันธมิตรแบบยั่งยืน

BE- รับผิดชอบ
ปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการใช้พลังงานที่ต่ำ และมีสมรรถนะสูงตลอดอายุการใช้งาน งานบริการของกรุนด์ฟอสได้คำนึงถึงชิ้นส่วนอะไหล่ ชุดซ่อม และรวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ  ทุกอย่างพร้อมแล้วในขั้นตอนการพัฒนา

Think - มองการณ์ไกล
การบริการที่ดีเยี่ยมและการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ คือพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของพันธสัญญาของกรุนด์ฟอส

Innovate- สร้างสรรสิ่งใหม่
ปัญหาแสดงให้เห็นถึงโอกาส กรุนด์ฟอสมีการจัดเก็บบันทึกความผิดพลาดของอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ วิธีการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการผลิตจะได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความตั้งใจในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำและระบบปั๊มน้ำของลูกค้าแบบเดียวกัน ที่กรุนด์ฟอสทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขบวนการติดตั้ง การใช้งาน และการเปลี่ยนปั๊มทดแทน ซึ่งแต่ละขั้นตอนของฝ่ายบริการ จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและยอมรับได้

คุณสามารถขอรับบริการในกรณีเร่งด่วนจากบุคลากรของเราได้ เพียงติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสในพื้นที่ให้บริการของคุณ