อุปกรณ์เสริมเครื่องกล

ภาพรวม

ภาพรวม

อุปกรณ์เสริมเครื่องกลของกรุนด์ฟอสช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสมีประสิทธิภาพสูง สร้างมูลค่าเพิ่ม ตรวจซ่อมได้ง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน

การใช้งาน

มีอุปกรณ์เสริมเครื่องกลสำหรับผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสเกือบทุกรุ่น

 • อะแดปเตอร์
 • อุปกรณ์เตือน
 • สตริงขั้วบวก (Anode strings)
 • อุปกรณ์ควบคุมอากาศอัตโนมัติ
 • ฐานรอง
 • หน้าแปลนเปล่า (Blanking flanges)
 • ขายึดผนัง
 • บัสโมดูล (Bus modules)
 • หน้าแปลนประกบ (Counterflanges)
 • ถังแรงดันแบบไดอะแฟรม (Diaphragm tanks)
 • ที่กรองไฟฟ้า
 • ติดตั้งที่โรงงานสำหรับ MPC หรือ Hydro 2000
 • ขาตั้ง (Feet)
 • อุปกรณ์เสริม Flow sleeve
 • Flow sleeves
 • คอนโทรลเลอร์กรุนด์ฟอส
 • ชุดติดตั้งฉนวน (Insulation kits)
 • Machine shoes
 • ปั๊มไดอะแฟรมแบบควบคุมด้วยตนเอง
 • อุปกรณ์เชื่อต่อท่อ
 • เครื่องควบคุมแรงดัน
 • เกจแรงดัน
 • อถปกรณ์ป้องกัน (Protection modules)
 • อุปกรณ์รีเลย์ (Relay modules)
 • แผ่นลิ่ม (Shims)
 • อุปกรณ์ปิดและถ่ายเท (Shut-off and evacuation fittings)
 • ถัง
 • เทอร์โมสตัด (สำหรับ Comfort)
 • นาฬิกาตั้งเวลา (สำหรับ Comfort)
 • อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration dampers)
 • ไฟสัญญาณระดับน้ำ
 • สายไฟและโซ่

จุดเด่น

 • ประสิทธิภาพสูงสุด
 • พอดีอย่างสมบูรณ์แบบ
 • มูลค่าเพิ่ม
โบรชัวร์

โบรชัวร์

 

โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง

งานบริการ
การติดตั้ง

การติดตั้ง

ข้อมูลและข้อแนะนำ

กรุนด์ฟอสเป็นผู้จัดหาเครื่องสูบน้ำและระบบที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ของโลก เรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการคุณในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสผ่านการผลิตตามมาตรฐานระดับสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าจะมีอายุการใช้งานยืนยาว ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีจากการติดตั้งและการใช้เทคนิคสำหรับติดตั้งแบบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกรุนด์ฟอส

เรามีบริการสนับสนุนสำหรับคุณในเรื่องดังนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันเครื่องสูบน้ำอย่างเหมาะสม
 • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถตรวจสภาพ/ซ่อมแซมได้ตามความจำเป็น
 • ข้อแนะนำในการจัดวางเครื่องสูบน้ำในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 • การเดินสายไฟอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

กรุณาติดต่อบริษัทกรุนด์ฟอสที่อยู่ใกล้คุณเพื่อขอรับบริการติดตั้งเครื่องใหม่

การใช้งาน

การทำงาน

การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

การเปลี่ยนเครื่องใหม่

ชิ้นส่วน อะไหล่

อะไหล่

ติดต่อเรา
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


วิธีการซื้อสินค้า

วิธีการซื้อสินค้า

In this section we will guide you to your country site