ค้นหาผลิตภัณฑ์

แสดง 51 เป็น 60 ของ 84 ผล
NB, NBG, NBE, NBGE ปั๊มน้ำ end-suction แบบ close-coupled กรุนด์ฟอส
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดียวชนิดไม่หล่อน้ำด้วยตัวเอง
NK, NKG, NKE, NKGE ปั๊มน้ำ end-suction แบบ long-coupled กรุนด์ฟอส
กรุนด์ฟอสมีเครื่องสูบน้ำแนวนอน (end-suction pumps) แบบ long-coupled (NK) อยู่มากมาย
Oxiperm Pro OCD-162 ระบบ chlorine dioxide กรุนด์ฟอส
เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์พร้อมสูบจ่ายเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
PM1, PM2 pressure managers สำหรับควบคุมให้ปั๊มเปิด-ปิดการทำงานอัตโนมัติ ...
Pressure Manager เป็นระบบอัจฉริยะที่ควบคุมการทำงานของปั๊มตามปริมาณการใช้น้ำ
R100 รีโมทคอนโทรลสำหรับการสื่อสาร IR ไร้สาย กรุนด์ฟอส
รีโมทคอนโทรล R100 ของกรุนด์ฟอสออกแบบมาสำหรับการสื่อสารไร้สายผ่านรังสีอินฟราเรด (IR)
RainJets hydroejector - ทำความสะอาดถัง - ถังกักเก็บน้ำฝนหรือน้ำทิ้งน้ำเสีย ...
RainJet เป็นเครื่องฉีดน้ำ (hydroejector) ที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดถังที่ใช้สำหรับเก็บน้ำฝนหรือน้ำเสียชั่วคราว
RMQ rainwater unit - ระบบเฝ้าตรวจน้ำฝน กรุนด์ฟอส
RMQ – เครื่องสูบจ่ายน้ำฝนสำหรับตรวจสอบและควบคุมระบบน้ำฝนตาม EN 1717
S pump - ใบพัดแบบ super vortex single- หรือ multi channel กรุนด์ฟอส
การสูบน้ำดิบ น้ำเสียดิบที่ยังไม่ผ่านการคัดกรอง น้ำที่มีตะกอนปะปน น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
SB_SBA ปั๊มจุ่มเพิ่มแรงดัน - ใช้งานบ่อน้ำตื้น กรุนด์ฟอส
เครื่องสูบน้ำรุ่น SB เป็นเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับสูบน้ำสะอาด
SCALA2 ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน - เพิ่มแรงดันน้ำสมบูรณ์แบบ กรุนด์ฟอส
SCALA2 คือ ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันที่สมบูรณ์แบบในเครื่องเดียว ให้น้ำแรงสม่ำเสมอทุกจุดการใช้งานตามที่ต้องการ