ค้นหาผลิตภัณฑ์

แสดง 21 เป็น 30 ของ 84 ผล
Dedicated Controls เครื่องควบคุมปั๊ม - สถานีสูบจ่ายน้ำทิ้งน้ำเสีย กรุนด์ฟอส
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสถานีสูบจ่ายน้ำเสีย
DP ปั๊มจุ่มสำหรับสูบน้ำท่วมและน้ำบาดาล กรุนด์ฟอส
สำหรับสูบน้ำที่ระบายทิ้งและน้ำบาดาลจากพื้นที่รอบๆ บ้านพักอาศัย ฟาร์ม และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
EF ปั๊มจุ่ม effluent - สูบน้ำทิ้งจากบ้านพักอาศัย กรุนด์ฟอส
เครื่องสูบน้ำรุ่น EF ได้รับการออกแบบมาเพื่อสูบน้ำเสีย (ไม่รวมของเสียจากห้องน้ำ) จากบ้านพักอาศัย
Fire systems - ปั๊มชนิด end-suction, close-coupled หรือ long-coupled กรุนด์ฟอส
เครื่องสูบน้ำใบพัดเดียวแนวนอนสำหรับดับเพลิง – NKF และ NBF
GF 80 กรุนด์ฟอส
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ GF 80 สำหรับ Grundfos SQFlex – ระบบพลังงานหมุนเวียน
Grundfos GO ควบคุมและเฝ้าตรวจระบบทั้งหมดแบบมือถือ กรุนด์ฟอส
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนประสิทธิภาพสูงทั้งหมดได้รับการออบแบบมาสำหรับระบบทำความร้อนและระบบน้ำร้อน