ค้นหาผลิตภัณฑ์

แสดง 11 เป็น 20 ของ 84 ผล
CMB-PT กรุนด์ฟอส
CMB-PT - ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันอัติโนมัติพร้อมถังแรงดัน
CMBE TWIN กรุนด์ฟอส
CMBE_Twin - ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันแบบคู่
CMBE กรุนด์ฟอส
CMBE - ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน
CMV ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวตั้งชนิด close-coupled กรุนด์ฟอส
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
COMFORT ปั๊มสูบหมุนเวียนน้ำร้อน - บ้านส่วนบุคคล กรุนด์ฟอส
เครื่องสูบน้ำระบบหมุนเวียน (circulator pumps) ทุกรุ่นได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบหมุนเวียนน้ำร้อน (hot water recirculation systems)
Conlift ปั๊มสูบน้ำคอนเดนเสททิ้ง กรุนด์ฟอส
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ผ่านการควบแน่น ออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนาน และทำงานเงียบสนิท
Control MPC - การจัดการระบบเพิ่มแรงดันและหมุนเวียนน้ำ กรุนด์ฟอส
ตู้ควบคุม MPC ของ Grundfos - เป็นตู้ควบคุมที่ติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุม CU 351 ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ และควบคุมเครื่องสูบน้ำที่ต่อแบบขนานรุ่นเดียวกันได้ถึงหกตัว
CR ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้งชนิด inline กรุนด์ฟอส
เครื่องสูบน้ำหลายใบพัด (Multistage pumps) สำหรับเพิ่มแรงดันในการใช้งานต่างๆ ได้มากมาย
CUE กลุ่ม frequency converters - ควบคุมความเร็วรอบของปั๊ม กรุนด์ฟอส
CUE – เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (frequency converter) สำหรับเครื่องสูบน้ำ