ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดการใช้งาน

                                                              
มีผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้อกำหนดการใช้งาน (“TOU”) จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้โซลูชั่นดิจิตอล(“โซลูชั่นดิจิตอล”) ที่จัดทำโดย บริษัท ในกลุ่มกรุนด์ฟอส ได้แก่ บริษัทที่ Grundfos Holding A/S เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม(“กรุนด์ฟอส” หรือ "เรา” / ”ของเรา” / "เรา")

คำอธิบายของการบริการ

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรุนด์ฟอสเมื่อใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล โซลูชั่นดิจิตอลประกอบด้วยเว็บเพจของกรุนด์ฟอส แอพลิเคชั่นกรุนด์ฟอสและการบริการดิจิทัลอื่น ๆ และบัญชีผู้ใช้สำหรับโซลูชั่นกรุนด์ฟอสดังกล่าวบางโซลูชั่นดิจิตอลอาจมีเฉพาะในบางประเทศที่ถูกเลือกเท่านั้น

โซลูชั่นดิจิตอลบางประเภทอาจให้บริการฟรีและบางโซลูชั่นบริการแบบมีค่าใช้จ่ายเท่านั้น 
หรือฟรี แต่มีบริการเสริมซึ่งมีค่าใช้จ่าย  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะของโซลูชั่นดิจิตอลได้ตลอดเวลา แต่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับบริการใด ๆ โดยไม่แจ้งเตือนและไม่มีข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า  โซลูชั่นดิจิตอลบางประเภทอาจต้องซื้อฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้โซลูชั่นดิจิตอลทำงานได้

 

ข้อกำหนดการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลของกรุนด์ฟอส

 

ลิงค์ด่วน

การยอมรับข้อกำหนด

โซลูชั่นดิจิตอลที่กรุนด์ฟอสจัดหาให้สำหรับคุณรวมถึงการอัปเดตการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่
ๆ ฯลฯ ให้เป็นไปตาม TOU ต่อไปนี้   กรุนด์ฟอสสงวนสิทธิ์ในการอัพเดท TOU เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ   TOU เวอร์ชั่นปัจจุบันจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเสมอ โดยการเข้าถึงโซลูชั่นดิจิตอลหรือการใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตามคุณตกลง ที่จะผูกพันตาม TOU เหล่านี้

ถ้าหากคุณเข้าใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลบนพื้นฐานของสัญญาแยกต่างหากกับกรุนด์ฟอส (“สัญญา”)  ข้อกำหนดของสัญญาจะมีผลเหนือกว่า TOU นี้หากข้อกำหนดขัดแย้งกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ  โปรดดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)   หากคุณแบ่งปันหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น พนักงาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า   คุณยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น   และนอกจากนี้ คุณยังรับผิดชอบในการส่งต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง


การปฏิเสธ/การไม่ยอมรับ


กรุนด์ฟอสจัดให้การบริการโซลูชั่นดิจิตอล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น  ซึ่งในหลายกรณีไม่มีค่าใช้จ่าย  คุณไม่ควรดำเนินการกับข้อมูลที่ถูกจัดให้ผ่านทางโซลูชั่นดิจิตอลโดยไม่ขอความช่วยเหลือส่วนบุคคลจากกรุนด์ฟอส   โซลูชั่นดิจิตอลอาจมีไว้สำหรับผู้ชมมืออาชีพเท่านั้น เช่น โปรแกรมสำหรับผู้ติดตั้งมืออาชีพ (professional
installers)   ในขณะที่เราพยายามรักษาไว้ซึ่งข้อมูล, ซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆ ในโซลูชั่นดิจิตอลให้ถูกต้องที่สุด   โซลูชั่นดิจิตอลอาจมีข้อผิดพลาดหรือละเลย ซึ่งเราปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมดของ    เนื้อหาและสาระของโซลูชั่นดิจิตอลมีให้"ตามสภาพที่เป็นอยู่" และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
 
กรุนด์ฟอสและบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียของฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ หรือไฟล์ที่มีสาเหตุจากการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล หรือส่วนที่ดาวน์โหลดหรือใช้งานจาก/ในโซลูชั่นดิจิตอล  ดังนั้นกรุนด์ฟอสจึงไม่รับประกันว่าโซลูชั่นดิจิตอลหรือบริการที่ให้ไว้ในโซลูชั่นดิจิตอลทั้งโดยกรุนด์ฟอสหรือในนามของกรุนด์ฟอส (รวมถึงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรี) จะตรงตามความต้องการของคุณหรือไม่ติดขัด, รวดเร็ว, ปลอดภัยหรือไม่ผิดพลาด   หรือไม่รับประกันว่าโซลูชั่นดิจิตอลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกใช้โดยกรุนด์ฟอสจะปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่อง
หรือทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือแม่นยำ    กรุนด์ฟอสมีความพยายามในการรักษาไว้ซึ่งโซลูชั่นดิจิตอลและการทำงานของโซลูชั่น  แต่กรุนด์ฟอสไม่ได้และไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในโซลูชั่นดิจิตอลหรือการทำงานของโซลูชั่นดิจิตอล กรุนด์ฟอสอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือทำให้แอพลิเคชันของบุคคลที่สามใช้งานได้   การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพลิเคชันของบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
 
เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญา, ในสื่อที่เกี่ยวกับการขายหรือเอกสารอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ของกรุนด์ฟอส   โซลูชั่นดิจิตอลไม่ได้รับความผิดพลาดและไม่ได้ถูกออกแบบหรือผลิตหรือตั้งใจควบคุมอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมอันตรายที่ต้องการประสิทธิภาพปราศจากความล้มเหลว
เช่น ในการทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, ระบบนำทางอากาศยานหรือระบบสื่อสาร, การควบคุมการจราจรทางอากาศ, เครื่องช่วยชีวิตโดยตรง, ระบบอาวุธ, การใช้งานทางทหารใด ๆ ที่ความล้มเหลวของโซลูชั่นดิจิตอลอาจนำไปสู่การเสียชีวิตสู่การบาดเจ็บของบุคคล หรือสู่ความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงกรุนด์ฟอส หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตามมาหรือการลงโทษใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกัน หรือจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง   ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ต่อคุณ  อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบของกรุนด์ฟอสและบริษัทในเครือจะจำกัด หรือได้รับการยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาต  และไม่ว่าในกรณีใดกรุนด์ฟอสหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบเกินจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้หากมีการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล

บัญชีผู้ใช้และการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล


คุณรับผิดชอบทุกกรณีในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ   นอกจากนี้คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อกิจกรรมใดๆและทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ  คุณตกลงที่จะแจ้งให้กรุนด์ฟอสทราบทันทีเมื่อมีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัย   กรุนด์ฟอสจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คนอื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม

กรุนด์ฟอสอาจจะและจะเชื่อมั่นว่าทุกคนที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณมีสิทธิ์ในการดำเนินการในนามของคุณ

คุณรับผิดชอบทั้งหมดในการจัดหาและรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลที่คุณให้แก่กรุนด์ฟอสเพื่อวัตถุประสงค์ของโซลูชั่นดิจิตอล เช่น รายละเอียดการติดต่อ, ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, การเปลี่ยนแปลงการอนุญาต/บทบาท ฯลฯ   และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง   หากคุณให้ข้อมูลแก่กรุนด์ฟอสในนามหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม  หรือหากคุณใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลเพื่อแก้ไขปรับแต่งหรือส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ในนามของหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม   คุณเท่านั้นจะต้องรับผิดชอบ หากการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากบุคคลที่สามเป็นปัญหา

 

การใช้ที่ผิดกฎหมายหรือข้อห้าม


ตามเงื่อนไขของการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล คุณจะไม่ใช้โซลูชั่นดิจิตอลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือข้อห้ามใน TOU เหล่านี้  คุณไม่สามารถใช้โซลูชั่นดิจิตอลในลักษณะใด ที่อาจสร้างความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นภาระหนักเกินไปแก่เซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของกรุนด์ฟอสหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของกรุนด์ฟอสหรือรบกวนการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลใด ๆ ของบุคคลอื่น  คุณอาจเข้าไม่ถึงโซลูชั่นดิจิตอลบัญชีอื่นหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการแฮ็กหรือวิธีการอื่น คุณอาจไม่ได้รับหรือพยายามที่จะได้รับสื่อหรือข้อมูลใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจให้บริการผ่านโซลูชั่นดิจิตอล
 
คุณอาจจะไม่รู้เท่าทันไวรัส,โทรจัน,เวิร์ม หรือวัสดุอื่นๆ ที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี
คุณไม่สามารถใช้โซลูชั่นดิจิตอลในทางที่อาจถูกพิจารณาหรือรวมถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย,ลามกอนาจาร,ข่มขู่,หมิ่นประมาท,ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว,ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา, ก่อให้เกิดสแปม, หรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่สาม   คุณไม่สามารถใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการตลาดเว้นแต่จะเป็นไปตามสัญญา 

 

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูล


โซลูชั่นดิจิตอลและองค์ประกอบแต่ละอย่างประกอบขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลกราฟิกชาร์เตอร์
(graphic charter), ข้อมูลซอฟต์แวร์, ข้อความ,โลโก้ของโซลูชั่นดิจิตอลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กรุนด์ฟอสให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัด,ไม่ผูกขาด,ไม่สามารถถ่ายโอนและเพิกถอนได้เพื่อใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลตามที่ระบุไว้สำหรับโซลูชั่นดิจิตอลแต่ละรายการ   คุณไม่สามารถคัดลอก, แยกส่วน, ทำวิศวกรรมย้อนรอย,ถอดแยกชิ้นส่วน,พยายามเข้าถึง source code,แก้ไข,หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบโซลูชั่นดิจิตอลใดๆได้
กรุนด์ฟอสจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้กับโซลูชั่นดิจิตอล โดยตามสัญญา (ถ้ามี) และอื่นๆ และโดยตาม TOU นี้  กรุนด์ฟอสได้รับ: (i) การอนุญาตที่ไม่ผูกขาด, สามารถถ่ายโอนได้ทั่วโลก, ถาวร, ไม่สามารถเพิกถอนได้, ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้โซลูชั่นดิจิตอลทำงานได้ และ (ii) การอนุญาตที่ไม่ผูกขาด, สามารถถ่ายโอนได้ทั่วโลก, ถาวร, ไม่สามารถเพิกถอนได้,ไม่จำกัด, ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ข้อมูล (ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) ดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ, หม้อไอน้ำ, ระบบทำความร้อนและอุปกรณ์ประเภทอื่นๆที่ใช้กับโซลูชั่นดิจิตอลทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
  ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, การไหลของน้ำและแรงดัน, การปล่อยน้ำและน้ำเสีย, การใช้พลังงาน, อุณหภูมิ, การใช้งานอื่นๆ หรือข้อมูลเซ็นเซอร์, รายงานข้อผิดพลาด, สถานะการบำรุงรักษา, การเยี่ยมชมการบริการ, บันทึกการใช้งาน ฯลฯ
กรุนด์ฟอสเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในหรือเกิดขึ้นจากโซลูชั่นดิจิตอล (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) และหากคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าว  คุณจะมอบหมายให้กับกรุนด์ฟอสโดยอัตโนมัติ
การใช้โซลูชั่นดิจิตอลอื่น ๆ หรือองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์เว้นแต่ก่อนหน้านี้และเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกรุนด์ฟอสเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาใด ๆ และข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล   กรุนด์ฟอสอาจ –แต่ไม่จำเป็นต้อง – เก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและคุณภาพของการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล   คุณควรเลือกที่จะสมัครเป็นสมาชิกโซลูชั่นดิจิตอลอีกครั้ง   กรุนด์ฟอสอาจตัดสินใจเพื่อลบข้อมูลได้ตลอดเวลาหลังจากการยกเลิก/การหมดอายุของสัญญาหรือหลังจากคุณยกเลิกการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล  และจะดำเนินการลบข้อมูลหากมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่บังคับใช้     เมื่อมีการยกเลิก คุณอาจขอให้กรุนด์ฟอสจัดหาสำเนาข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลของคุณ   กรุนด์ฟอสจะพยายามจัดหาสำเนาดังกล่าวแต่ไม่ถือว่าเป็นภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการดังกล่าวเว้นแต่ได้รับคำสั่งจากกฎหมายที่บังคับใช้    ถ้ากรุนด์ฟอสจัดหาสำเนาดังกล่าวให้กับคุณ  กรุนด์ฟอสอาจกำหนดเงื่อนไข เช่น ข้อผูกพันในการรักษาความลับเพิ่มเติม, การจ่ายเงินจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหา ฯลฯ
 

ซิม


ส่วนนี้ถูกบังคับใช้เมื่อคุณได้รับหรือใช้ซิมการ์ดที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรุนด์ฟอส คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพียงเพื่อรับโซลูชั่นดิจิตอลที่อธิบายไว้ในสัญญา
  คุณจะต้องไม่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติหรือในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือความไม่สะดวกอื่นๆ ต่อกรุนด์ฟอสหรือผู้อื่น    ตัวอย่างของการใช้งานที่ไม่อนุญาต
ได้แก่ : (i) พยายามเข้าถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีโดยไม่ได้รับอนุญาต (ii) ทำลายบิดเบือนหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตในเครือข่ายใดๆหรือระบบใดๆ ที่จัดหาโดยผู้จัดหาข้อมูล (iii) ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อส่งจดหมายขยะ
(iv) ดำเนินการแนบเครือข่ายหรือโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ (v) แพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือทำอันตรายต่อความปลอดภัยของข้อมูลอินเทอร์เน็ต (vi) การใช้โซลูชั่นดิจิตอลในลักษณะดังกล่าวเพื่อลดคุณภาพของโซลูชั่นดิจิตอลหรือแทรกแซงความสามารถของซัพพลายเออร์เพื่อให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลหรือการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลจากลูกค้าและผู้ใช้รายอื่น

คุณจะต้องไม่ถอดซิมการ์ดออกจากอุปกรณ์ที่ Grundfos นำส่ง   สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันคุณจากการเปลี่ยนบอร์ด PCB ทั้งหมดด้วยบอร์ด PCB ทดแทนจากกรุนด์ฟอส   คุณจะต้องทำลายหรือคืนบอร์ด PCB (รวมถึงซิมการ์ด)ที่ถูกเปลี่ยนแทนที่ไปยังกรุนด์ฟอส
คุณจะต้องแจ้งให้กรุนด์ฟอสทราบโดยไม่รีรอ หากคุณเชื่อหรือมีเหตุผลที่เชื่อว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย  กรุนด์ฟอสอาจใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าซิมการ์ดนั้นเปิดใช้งานหรือไม่ เช่นอุปกรณ์นั้นออนไลน์หรือออฟไลน์  และให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย


การควบคุมการส่งออก


คุณรับทราบว่าโซลูชั่นดิจิตอลอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตรทางการค้ารวมถึง เช่น ระเบียบของสหภาพยุโรปสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาและรับทราบว่าการส่งออก,การส่งออกใหม่,การถ่ายโอนถ่าย,การโอนใหม่,หรือการส่งต่อโซลูชั่นดิจิตอล ( “ส่งออก / ส่งออกซ้ำ”)  ดังนั้นคุณอาจถูกจำกัดควบคุม  คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตรทางการค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการใช้งานและการกำจัดโซลูชั่นดิจิตอล
 รวมถึง เช่น โดยได้รับการอนุมัติการส่งออก/นำเข้าที่เกี่ยวข้องและไม่ให้บุคคลและหน่วยงานที่ถูกลงโทษ(คว่ำบาตร)เข้าถึงโซลูชั่นดิจิตอล   โซลูชั่นดิจิตอลไม่สามารถใช้เพื่อ -หรือเกี่ยวข้องกับ - วัตถุประสงค์เกี่ยวกับนิวเคลียร์หรือทางการทหาร/อาวุธ

การชดใช้


คุณจะต้องชดใช้,ป้องกัน,และรักษากรุนด์ฟอส (รวมถึงบริษัทในเครือ) ไม่ให้เป็นอันตรายเสียหายจากความรับผิดใดๆ,การเรียกร้อง,การสูญเสียและค่าใช้จ่าย,รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความที่สมเหตุสมผล  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่คุณละเมิด TOU นี้หรือการใช้หรือการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลในทางที่ผิด

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย

TOU นี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้โซลูชั่นดิจิตอลหรือการตีความ TOU นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเดนมาร์ก ทั้งนี้ ไม่รวมข้อขัดแย้งทางกฎหมาย   สถานที่ที่มีการกระทำผิดสำหรับข้อพิพาทใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับTOUเหล่านี้  จะต้องขึ้นศาลสูงการเดินเรือและพาณิชย์ของเดนมาร์ก
หากกฎหมายที่บังคับใช้กับเงื่อนไขเหล่านี้ถูกตีความหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังจนส่งผลกระทบให้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่ถูกต้อง  จะไม่มีผลต่อเงื่อนไขทั้งหมด


เบ็ดเตล็ด


กรุนด์ฟอสขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข,ระงับหรือยุติโซลูชั่นดิจิตอลได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสาเหตุหรือต้องแจ้งให้ทราบ  กรุนด์ฟอสยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานโซลูชั่นดิจิตอลของคุณ,ผู้ดูแลการเข้าถึงหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสาเหตุหรือต้องแจ้งให้ทราบ   กรุนด์ฟอสอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงโซลูชั่นดิจิตอลของคุณได้ทุกเมื่อหากคุณละเมิด
TOU  หากกรุนด์ฟอสไม่บังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะใดๆ  กรุนด์ฟอสจะไม่สละสิทธิ์ในการทำเช่นนั้นในภายหลัง    หากศาลพบเงื่อนไขใดๆที่ไม่สามารถใช้ได้,ไม่ถูกต้อง,หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้   ข้อกำหนดที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่บังคับใช้ได้ กรุนด์ฟอสอาจมอบหมายข้อตกลงนี้ต่อนิติบุคคลใดๆ ในกลุ่มกรุนด์ฟอสตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
 

ข้อกำหนดเฉพาะ -GO Replace และ DBS Selection Tool


สำหรับโซลูชั่นดิจิตอล“GO Replace” และ“DBS Selection Tool” คุณตกลงว่า:

วัตถุประสงค์ของโซลูชั่นดิจิตอลเหล่านี้คือเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ทดแทน/ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปได้

คุณรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับโซลูชั่นดิจิตอลเพื่อทำตามคำแนะนำ  และคุณทราบว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์

 โซลูชั่นดิจิตอลไม่ได้ลดหรือกำจัดภาระหน้าที่ในการประเมินและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพของคุณ  หรือในกรณีคุณไม่ใช่มืออาชีพและได้รับการประเมินระดับมืออาชีพว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่สามารถแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยโซลูชั่นดิจิตอล แต่เนื่องจากกรุนด์ฟอสไม่มีข้อมูลเชิงลึกในระบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น หม้อไอน้ำ (boiler) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำสำหรับระบบเฉพาะนั้นอาจจะเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ได้   ผลิตภัณฑ์/การเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำเป็นเพียงข้อเสนอแนะโดยกรุนด์ฟอสซึ่งอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ
  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินการเปลี่ยนทดแทน/ผลิตภัณฑ์ใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ (ทดแทน) จะทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้ เช่น หม้อไอน้ำ (boiler)

คุณอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ผลิตระบบ ถ้าหากระบบถูกพิจารณาใหม่ว่าเป็นผลมาจากการแทนที่ผลิตภัณฑ์และดังนั้นคุณอาจต้องออกประกาศความสอดคล้องหรือคล้ายกันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 ผลิตภัณฑ์อาจถูกแทนที่/ติดตั้งโดยช่างติดตั้งมืออาชีพเท่านั้น

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำหรับ “GO Replace”

คุณไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างระบบโดยรวม (เช่น หม้อไอน้ำ (boiler), ระบบทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ซึ่งมีปั๊มรวมอยู่ในระบบที่ต้องเปลี่ยนใหม่) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนทดแทน คุณอาจไม่สามารถเริ่มต้นหรือต้องละทิ้งการการเปลี่ยนทดแทน หากสายไฟของปั๊มที่มีอยู่ในระบบรวมไม่ยาวพอหรือหากสายไฟถูกวางเส้นทางใหม่ทำให้การติดตั้งไม่ปลอดภัย
 
คุณต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วไฟดูด (RCCB) ที่ถูกต้องก่อนที่จะเปลี่ยนแทนที่
ในขอบเขตที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงและใช้“ GO Replace” และ“ DBS Selection Tool”  คุณจะทำตามความคิดริเริ่มของคุณเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่กฎหมายท้องถิ่น

ข้อกำหนดเฉพาะ -GO Balance


โดยเฉพาะสำหรับโซลูชั่นดิจิตอล“ GO Balance” คุณจะทราบถึงสิ่งต่อไปนี้:

สำหรับปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น ALPHA2 ที่ผลิตก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561, ปั๊มน้ำ UPM3 LIN ที่ผลิตหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2562, และปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น ALPHA3 ที่ผลิตก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561นั้น   โซลูชั่นดิจิตอลจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องอ่าน MI401 ALPHA ที่จำหน่ายแยกต่างหาก   ข้อมูลการขาย MI401 ALPHA Reader มีอยู่ที่ www.grundfos.com    คู่มือ I/O สำหรับวิธีการตั้งค่าโซลูชั่นดิจิตอลและ MI401 ALPHA Reader มาพร้อมกับ MI401 ALPHA Reader

 สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น ALPHA3 ที่ผลิตหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561  โซลูชั่นดิจิตอลสามารถใช้กับกรุนด์ฟอส รุ่น ALPHA3 3 ที่ติดตั้งบูลทูธ Bluetooth ภายในตัว

นอกจากนี้คุณตกลงว่า:  

จุดประสงค์ของโซลูชั่นดิจิตอลคือ ปรับสมดุลและแนะนำผลการสมดุลแบบไฮโดรนิก

เนื่องจากกรุนด์ฟอสไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบทำความร้อนที่เฉพาะเจาะจง   โซลูชั่นดิจิตอลจึงไม่ลดหรือขจัดภาระหน้าที่ของคุณในการประเมินและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลแบบไฮโดรนิก

ข้อมูลข่าวสาร (เช่นข้อมูลเฉพาะระบบที่ให้ผ่านทางโซลูชั่นดิจิตอลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโหมดการปรับสมดุลในระบบซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ให้ไว้ในโซลูชั่นดิจิตอล), ข้อมูล, การแจ้งเตือนและคำเตือน, อื่นๆ ที่ระบุในโดยหรือผ่านทางโซลูชั่นดิจิตอลนั้นเป็นเพียงคำแนะนำโดยกรุนด์ฟอสเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือคุณในการสร้างสมดุลของไฮโดรนิก(Hydronic) และจะไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างละเอียด

คุณรับผิดชอบในการดำเนินการปรับสมดุลแบบ hydronic แต่เพียงผู้เดียวและรับรองว่าคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับสมดุลแบบไฮโดรนิก(Hydronic) ได้ถูกให้ไว้  ซึ่งรวมถึงคุณต้องรับผิดชอบในการเปิดใช้งานและปิดใช้งานวาล์วบายพาสอัตโนมัติ (ถ้ามี) และตั้งค่าวาล์วบายพาสอัตโนมัติที่จุดตั้งค่าที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว

โซลูชั่นดิจิตอลสามารถใช้งานได้โดยผู้ติดตั้งมืออาชีพเท่านั้น

ในขอบเขตที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงและใช้งานโซลูชั่นดิจิตอล  คุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายท้องถิ่น

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

มีผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เนวิเกชั่นการนำทางอย่างรวดเร็ว

 

บทนำและผู้ควบคุมข้อมูล

ที่กรุนด์ฟอส  เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ  และคุ้มครองข้อมูลอย่างเข้มงวด  เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม General Data Protection Regulation ( "GDPR", Regulation (EU) 2016/679) รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ   นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ,  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล, เหตุผลในการเก็บรวบรวมข้อมูล, การใช้-แบ่งปันข้อมูล, และสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

เพื่อให้คุณอ่านและทำความเข้าใจนโยบายของเราได้ง่ายขึ้น  เราได้แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามเรื่องที่คุณต้องปฏิสัมพันธ์กับกรุนด์ฟอสโดยทั่วๆไป    คุณอาจจะเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งเรื่อง เช่น ถ้าคุณเป็นทั้งลูกค้าและทั้งผู้รับสื่อการตลาด  รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจะมีผลบังคับใช้กับคุณ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างของกรุนด์ฟอส, ผู้สมัครงานที่ใช้เว็บพอร์ทอลการสรรหาพนักงานของเรา, หรือบริบทอื่นที่แยกออกจากนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

โดยส่วนใหญ่แล้ว  Grundfos Holding A/S ซึ่งอยู่ที่ Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ   หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกเก็บรวบรวมหรือประมวลผลในฐานะลูกค้าหรือผู้รับสื่อการตลาด   บริษัทสำนักงานขายของกรุนด์ฟอส ในท้องถิ่นที่คุณอยู่อาศัย จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมกับ Grundfos Holding A/S     สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลของ cookies/pixels บนเว็บไซต์ของเรา   กรุณาดูที่นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (cookie policy) ของเรา

ข้อมูลการติดต่อของเรา อยู่ที่ส่วนท้ายของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่นของคุณ   เราใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของเราสอดคล้องกับข้อกำหนดของท้องถิ่น  และนโยบายเพิ่มเติมของเราที่บังคับใช้เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น จะแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกรุนด์ฟอส - อะไร, อย่างไร และทำไม

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ   ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ได้แก่ *รายละเอียดวิธีการทีคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เช่น คุณคลิกที่แบนเนอร์หรือมาจากโซเชียลแพลตฟอร์ม,  *รายละเอียดที่ตั้ง (Location details) เช่น ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ, ประเทศ, แหล่งเว็บไซต์อ้างอิงท้องถิ่น (อาทิ Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us หรืออื่นๆที่ใกล้เคียงกัน) เป็นต้น,  *ข้อมูลการใช้งานและปฏิสัมพันธ์ เช่น IP address (ที่ใช้ hash) ของคุณ, รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้ง การค้นหาผลิตภัณฑ์, การเข้าชมหน้าเพจต่างๆ, เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า, การคลิก, การใส่ข้อมูล (input) ฯลฯ), ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและการวินิจฉัยและข้อมูลด้านสถิติ, ระบบการทำงานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ของคุณ ฯลฯ,  *ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนลูกค้า เช่น แบบฟอร์มรายการบริการตนเองหรือการติดต่อ, บันทึกการสนทนากับพนักงานบริการลูกค้าของเรา ฯลฯ,  *ข้อมูลการสำรวจและความพึงพอใจของลูกค้า  เช่น ผลการสำรวจ, ความคิดเห็นต่อกรุนด์ฟอส หรือลูกจ้างของกรุนด์ฟอส ฯลฯ   สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ เช่น จากการใช้คุกกี้หรือพิกเซล (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา)   และสุดท้าย  เราอาจเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามด้วย เช่น โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม, เว็บไซต์ต่างๆ, และคู่ค้าทางธุรกิจของกรุนด์ฟอส  หรือจากแหล่งสาธารณะ   เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาบริการของเราและเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยการวิเคราะห์และเก็บสถิติจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม   นอกจากนี้  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ภายในที่กรุนด์ฟอส     วัตถุประสงค์หลักได้แก่: *การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของกรุนด์ฟอส รวมถึง การเก็บสถิติ และการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้  ; *การบริหารความสำเร็จของลูกค้า เช่น การติดตามตรวจสอบ, การวิเคราะห์, การจัดการ และการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบครบวงจร; *การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการตลาดจากความรู้เรื่องพฤติกรรมและการใช้งานต่างๆของผู้ใช้ ; *การฝึกอบรมพนักงานของกรุนด์ฟอส เช่น พนักงานในส่วนบริการลูกค้า, ส่วนงานพัฒนา IT หรือส่วนงานขาย ; *การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาบริการสนับสนุนต่างๆ ; *การแก้ไขข้อบกพร่องโปรแกรม (bug)และการบำรุงรักษาทางเทคนิค ; *การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของกรุนด์ฟอส ;  และ *การแก้ปัญหาข้อพิพาท, การบังคับใช้ข้อตกลงตามสัญญา, รวมถึงการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย      เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  เราได้รวมและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับมา   และเราใช้การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ    กรุณาดูที่ "การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ" ข้างล่าง   ยกตัวอย่างเช่น การค้นหาผลิตภัณฑ์หรือการใช้ฟีเจอร์ต่างๆของคุณสามารถรวมใช้ข้อมูลจากระบบการตลาดของเราได้ (หากคุณเป็นผู้รับสื่อทางการตลาด  กรุณาดูที่ "ผู้รับสื่อทางการตลาด")  หรือรวมใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้กรุนด์ฟอสของคุณได้ (หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน  กรุณาดูที่ "ผู้ใช้บริการดิจิตอลของกรุนด์ฟอส)  ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับเนื้อหาให้ตรงความต้องการของคุณได้  หรือข้อมูลนั้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือการเรียนรู้ AI

 

ผู้รับสื่อทางการตลาด

เมื่อคุณคือผู้รับสื่อทางการตลาด  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราจะใช้ส่งมอบให้คุณในรูปแบบข่าวสารที่เหมาะกับคุณ, ข้อมูล, อีเวนต์ และการบริการต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณที่กรุนด์ฟอส

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ได้แก่

*รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล, ลายเซ็นต์, การตั้งค่าภาษา ฯลฯ

*รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ (ที่ทำงาน) ของคุณ, ประเทศที่อยู่อาศัย / ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ฯลฯ

*ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น บทบาทอุตสาหกรรมของคุณ, นายจ้าง, ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ (เช่น ผู้กระจายสินค้า หรือผู้ติดตั้ง) , สิ่งที่สนใจ ฯลฯ

*ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับคุณ  เช่น การยินยอมรับสื่อการตลาดของคุณ, ประสิทธิผลทางการตลาด (เช่น การคลิกของคุณ, การเปิด, ช่องทางต่างๆ ฯลฯ) , การตั้งค่าการตลาด, การค้นหาผลิตภัณฑ์ และความสนใจ, ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมการขายของลูกค้า, การเข้าร่วมอีเวนต์หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ ฯลฯ

*รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมรอยัลตี้ / รางวัล และการแข่งขันต่างๆ  เช่น รายละเอียดจำนวนคะแนนสะสมและวิธีการสะสม, การใช้คะแนน, ของตอบแทนและรางวัลชนะเลิศ, จำนวนผู้เข้าร่วมชิงโชค, คำตอบแบบทดสอบ, การเข้าร่วมเล่นเกม ฯลฯ

*กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น กิจกรรมโซเชียลมีเดีย (ตามการยินยอม / ตั้งค่าในแต่ละโซเชียลมีเดีย) และแพลตฟอร์มของคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ

*การสำรวจและข้อมูลความพึงพอใจลูกค้า เช่น ผลการสำรวจความคิดเห็นต่างๆ (ยกเว้นไม่ระบุชื่อ), ข้อเสนอแนะที่ให้กับกรุนด์ฟอส หรือพนักงานของกรุนด์ฟอส ฯลฯ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งมอบสื่อการตลาดทางตรง  และเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสื่อการตลาดนั้นได้ปรับให้ตรงกับความสนใจและสถานการณ์แวดล้อมเฉพาะของคุณดังที่กำหนดไว้ข้างบน   โดยหลักแล้ว  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง เช่น เมื่อคุณให้รายละเอียดติดต่อของคุณกับเราและลงทะเบียนเพื่อรับสื่อการตลาด  เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งจากคุณหรือนายจ้างของคุณในฐานะลูกค้า (กรุณาดู "ลูกค้า") หรือจากการบริการต่างๆของกรุนด์ฟอส (เช่น ผลิตภัณฑ์, แอพลิเคชั่น หรือบริการคลาวด์) และจากเว็บไซต์ของกรุนด์ฟอสที่คุณเข้ามาใช้ (กรุณาดู "ผู้ใช้บริการดิจิตอลของกรุนด์ฟอส" และ "ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์")  และสุดท้าย  เราเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม, เว็บไซต์ต่างๆ, และคู่ค้าทางธุรกิจของกรุนด์ฟอส หรือจากแหล่งสาธารณะต่างๆ

นอกจากการจัดหาสื่อการตลาดและปรับสื่อการตลาดให้เหมาะกับคุณ   เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ภายในกรุนด์ฟอสเอง ดังนี้

*การบริหารความสำเร็จลูกค้า เช่น การติดตามตรวจสอบ, วิเคราะห์ การจัดการ และการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบครบวงจร

*การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการตลาด เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อการโฆษณา  หรือเพื่อให้ข้อมูลบริการเสริม / ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่

*การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการสนับสนุน

*การฝึกอบรมพนักงานกรุนด์ฟอส  เช่น การสนับสนุนลูกค้า หรือการขาย

*การแก้ไขข้อบกพร่อง (bug) และการบำรุงรักษาด้านเทคนิค

*การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของกรุนด์ฟอส เช่น กฎหมายด้านการตลาดและกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

*การแก้ไขข้อพิพาท, การบังคับใช้ข้อตกลงทางสัญญา และการจัดตั้ง การใช้ และการป้องการข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ด้วยเหตุผลข้างบนและเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้า  เราได้รวมและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับมา  และเราใช้การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ  กรุณาดู "การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ" ด้านล่าง  ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เก็บในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของเราจะถูกรวมเข้ากับข้อมูลจากระบบการตลาดของเรา (กรุณาดู "ลูกค้า")  หรือเรารวมข้อมูลการตลาดกับข้อมูลการใช้บริการได้เช่นกัน (กรุณาดู "ผู้ใช้บริการดิจิตอลของกรุนด์ฟอส) หรือเราเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลดังกล่าวด้วยข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือจากการเรียนรู้ของ AI    เราอาจรวมข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามพันธะผูกพันทางกฎหมายของกรุนด์ฟอส

ลูกค้า

เมื่อคุณคือลูกค้าของกรุนด์ฟอส  หรือเมื่อคุณทำงานให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้าของกรุนด์ฟอส   เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะใช้เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากกรุนด์ฟอส ให้คุณหรือนายจ้างของคุณ  ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าของลูกค้า   ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหมายรวมถึง:*รายละเอียดส่วนบุคคล เช่นชื่อ-นามสกุลของคุณ, ลายเซ็น, การตั้งค่าภาษา, การบันทึกวิดีโอ/เสียง, ภาพถ่ายของคุณ (กรณีที่เป็นรีโมตซัพพอร์ต) ฯลฯ :* รายละเอียดการติดต่อ  เช่น ที่อยู่(ทำงาน)ของคุณ, ประเทศที่อยู่อาศัย/ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์,หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ฯลฯ: *ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น อุตสาหกรรมของคุณ, บทบาท, นายจ้าง, ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เช่น ผู้กระจายสินค้า หรือผู้ติดตั้ง), ความสนใจ ฯลฯ ; *ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การโต้ตอบอีเมล์, ข้อมูลการไปเยี่ยมชมการขาย, การเข้าร่วมอีเวนต์หรืองานแสดงสินค้า, การเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์, คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ หรือการสมัครสมาชิกที่ยังใช้งานอยู่, ประวัติการซื้อ/สั่งสินค้า, ประวัติการสมัครสมาชิก, ประวัติใบเสนอราคา, ที่อยู่จัดส่ง, ส่วนลดเงินคืนและรางวัลจูงใจ ฯลฯ ;*ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การรับประกัน และบริการหลังการขาย หมายถึงข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ติดตั้ง, วันติดตั้ง, สถานะการรับประกัน, การรับประกันเพิ่มเติม, ข้อมูลการซ่อมและบริการซึ่งรวมถึงสถานะการซ่อมบำรุงและการเข้าเยี่ยมชมบริการ ฯลฯ ; *ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และสถานะผลิตภัณฑ์ หมายถึงข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว  ซึ่งจะเกี่ยวพันกับคุณในฐานะที่เป็นลูกค้า เช่น การไหลและแรงดันน้ำ, การระบายน้ำและน้ำเสีย, การใช้พลังงาน, อุณหภูมิ, ข้อมูลการใช้งานอื่นๆ, รายงานข้อผิดพลาด, สถานะการซ่อมบำรุง, การเยี่ยมชมบริการที่รอดำเนินการ, บันทึกการใช้งาน (logs) ฯลฯ ; *แอพลิเคชั่น, การบริการ หรือการใช้งานเว็บไซต์  หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะลูกค้า เช่น การปฏิสัมพันธ์ของคุณกับฟังก์ชั่นต่างๆในแอพลิเคชั่นหรือบริการ (รวมถึงการใช้ฟีเจอร์, การค้นหาผลิตภัณฑ์, การเข้าเยี่ยมชมหน้าต่างๆ, เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า, การคลิกหรือสัมผัสหน้าจอ, ข้อมูลอินพุต, ประวัติการใช้ ฯลฯ),  การเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์, ข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับความเคลื่อนไหวในการใช้งาน(การไม่ใช้งาน)ผลิตภัณฑ์และบริการ, บันทึกกิจกรรม (logs), รายงานที่จัดทำขึ้นหรือแชร์, รายละเอียดการดาวน์โหลด / ติดตั้งแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรม, IP Addressของคุณ, ข้อมูลประสิทธิภาพและการวินิจฉัย และข้อมูลสถิติ, ข้อมูลเวอร์ชั่น, ประเภทอุปกรณ์ของคุณ, ระบบปฏิบัติการและคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ, ข้อมูลที่เสียหาย (crash data), ผู้ให้บริการเน็ตเวิร์คฯลฯ ;*ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนลูกค้า เช่น แบบฟอร์มการบริการตนเองหรือการติดต่อ, บันทึกการสนทนากับพนักงานบริการลูกค้า, หมายเลขโทรศัพท์ต้นทาง (caller ID), บันทึกการโทร (ต้องมีการยินยอมซึ่งจะขึ้นกับสถานการณ์) หรือโน้ตการโทร, เวลาในการโทร, การโต้ตอบกับกรุนด์ฟอส ฯลฯ ;*รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรมรอยัลตี้/รางวัล และการแข่งขันต่างๆ เช่น รายละเอียดจำนวนคะแนนสะสมและวิธีการสะสม  การใช้คะแนน, ของตอบแทนและรางวัลชนะเลิศ, จำนวนการเข้าร่วมชิงโชค, คำตอบแบบทดสอบ, การเข้าร่วมเล่นเกม ฯลฯ ;*รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมเครือข่ายหรือชุมชนที่กรุนด์ฟอสเป็นเจ้าภาพหรืออำนวยความสะดวก  เช่น รายละเอียดการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับกรุนด์ฟอส หรือผู้เข้าร่วมอื่นๆในบริบทและข้อมูลอันจำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้เครือข่าย/ชุมชนที่เป็นปัญหา ;*ข้อมูลธุรกรรมและ/หรือข้อมูลทางการเงิน  หมายถึงข้อมูลเกี่ยวข้องอื่นๆที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดการแจ้งหนี้, รายละเอียดธนาคาร, ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต, ข้อมูลจากหน่วยงานเครดิต ฯลฯ ;*รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมกรุนด์ฟอสหรือที่อื่น หมายถึง เราเป็นเจ้าภาพการเข้าเยี่ยมชมของคุณ หรืออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมและการเดินทางของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุนด์ฟอส    ตัวอย่างข้อมูลที่รวบรวม เช่น เหตุผลในการเยี่ยมชม  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องถึงข้อกำหนดเรื่องอาหาร, ที่พัก, แผนการเดินทาง, สำเนาหนังสือเดินทาง (หากจำเป็น), ที่อยู่ (หากจำเป็น), ผู้ติดต่อฉุกเฉิน, ภาพถ่ายและภาพถ่ายหมู่ ฯลฯ; *กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น กิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย (ซึ่งเป็นไปตามการยินยอม/การตั้งค่าของคุณบนโซเชียลมีเดียนั้น) และแพลตฟอร์มของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ; *ข้อมูลแบบสอบถามและความพึงพอใจของลูกค้า เช่น ผลการสำรวจ, ความคิดเห็นต่อกรุนด์ฟอส หรือลูกจ้างของกรุนด์ฟอส ฯลฯ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวข้างต้นจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณและการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับกรุนด์ฟอสเท่านั้น   โดยหลักแล้ว  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงหรือนายจ้าง/เพื่อนร่วมงานของคุณ เช่น เมื่อคุณให้รายละเอียดติดต่อกับเราหรือคุณซื้อผลิตภัณฑ์/บริการจากเรา    เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการของกรุนด์ฟอส (เช่น ผลิตภัณฑ์, แอพลิเคชั่น หรือบริการคลาวด์)และเว็บไซต์กรุนด์ฟอสที่คุณใช้ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "ผู้ใช้บริการดิจิตอลของกรุนด์ฟอส และ "ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์")  หรือเก็บรวบรวมจากการรับสื่อการตลาดของเรา (กรุณาดู "ผู้รับสื่อการตลาด")   และท้ายที่สุด  เราจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น โชเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม, เว็บไซต์ของคู้ค้าทางธุรกิจของกรุนด์ฟอส  หรือจากแหล่งสาธารณะ   เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการเฉพาะสำหรับคุณ, ปรับปรุงการบริการและการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์กรุนด์ฟอสของคุณ  อีกทั้งเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของผลิตภัณฑ์และบริการของกรุนด์ฟอส ฯลฯ    หรือกล่าวได้ว่า เราใช้และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์พิเศษเฉพาะคุณ  ซึ่งมาจากความสนใจและการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับกรุนด์ฟอส  และเพื่อเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของกรุนด์ฟอสได้อย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ภายในกรุนด์ฟอส เอง ดังนี้ ; *การบริหารความสำเร็จลูกค้า เช่น การติดตามตรวจสอบ, วิเคราะห์ การจัดการ และการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบครบวงจร; *การเพิ่มประสิทธิภาพทางกิจกรรมการตลาดและการขาย เช่น วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณา หรือให้ข้อมูลบริการเสริม/ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่ ; *การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการสนับสนุน ; *วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสาร เช่น การสัมภาษณ์หรือเรื่องราวของลูกค้า ; *การฝึกอบรมพนักงานกรุนด์ฟอส เช่น อบรมการบริการลูกค้าหรือการขาย ; *การแก้ไขข้อบกพร่อง(bug)และการบำรุงรักษาด้านเทคนิค ; *การวางแผน, การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตามสัญญา  รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการทำบัญชี ; *การป้องกันฉ้อโกงและใช้อำนาจโดยไม่ชอบ  ; *การปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฏหมายของกรุนด์ฟอส เช่น การควบคุมการส่งออกและการคัดกรองทางศุลกากรหรือการคว่ำบาตร  ; *การแก้ปัญหาข้อพิพาท, การบังคับใช้ข้อตกลงตามสัญญา, รวมถึงการจัดตั้ง, การใช้, หรือการป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย    เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นและเพื่อการสนับสนุนลูกค้าสัมพันธ์โดยทั่วไป   เรารวมและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับมา   และเราใช้การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ   กรุณาดูที่ "การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ" ข้างล่าง    ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของเราจะถูกรวมกับข้อมูลจากระบบการตลาดของเรา  หรือ เราสามารถรวมข้อมูลการขายกับข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์  หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือการเรียนรู้AI   เรารวมข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามพันธะผูกพันทางกฎหมายของกรุนด์ฟอส เช่น การคัดกรองการคว่ำบาตร

 

ผู้ใช้บริการดิจิตอลของกรุนด์ฟอส

หากคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้บริการดิจิตอลหรือแอพลิเคชั่นของกรุนด์ฟอส ซึ่งหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ฟังก์ชั่นอัจฉริยะต่างๆที่ไม่ใช่บริการดิจิตอล  หรือหากคุณเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนของกรุนด์ฟอส (มีบัญชีลงทะเบียนกับกรุนด์ฟอส)   เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ   ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ/แอพลิเคชั่นจะถือว่าเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" ภายใต้ GDPR    ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเพียงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล   

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ได้แก่

*รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุลของคุณ, ชื่อผู้ใช้ (User ID) /การเข้าสู่ระบบ (log in) และรหัสผ่าน, การตั้งค่าภาษา, บันทึกวิดีโอ/เสียงและภาพถ่ายของคุณ (กรณีที่ remote support) ฯลฯ

*รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ (ที่ทำงาน) ของคุณ, ประเทศที่อยู่อาศัย / ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ฯลฯ

* ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น นายจ้าง/บริษัทที่คุณสังกัด, ความสนใจ, ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ

*ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณในฐานะผู้ใช้บริการ เช่น คำสั่งซื้อที่ยังไม่ดำเนินการ หรือการสมัครสมาชิกที่ยังมีการใช้งาน, ประวัติการซื้อ / สั่งซื้อ, ประวัติการสมัคร, ที่อยู่จัดส่ง, ผลตอบแทนและรางวัลจูงใจ ฯลฯ

*ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การรับประกัน และบริการ  เช่น ฐานการติดตั้ง (ผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ serial no., สถานที่ติดตั้ง), วันที่ติดตั้ง, สถานะการรับประกัน, การประกันเพิ่มเติม, ข้อมูลการซ่อมแซมและบริการ รวมถึงสถานะการซ่อมบำรุงและการเยี่ยมชมการบริการ ฯลฯ

*ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และสถานะผลิตภัณฑ์ หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การไหลและแรงดันน้ำ, การระบายน้ำและน้ำเสีย, การใช้พลังงานไฟฟ้า, อุณหภูมิ, ข้อมูลการใช้งานอื่นๆ, รายงานข้อผิดพลาด, สถานะการซ่อมบำรุง, การเยี่ยมชมการบริการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ, บันทึกการใช้งาน ฯลฯ

*การใช้งานแอพลิเคชั่นหรือบริการ เช่น การปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั่นต่างๆในแอพลิเคชั่นหรือบริการ (รวมถึงการใช้งานฟีเจอร์, การค้นหาผลิตภัณฑ์, การเยี่ยมชมหน้าต่างๆ, เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า, การคลิกหรือสัมผัสหน้าจอ, ข้อมูลอินพุต ฯลฯ), การเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับการเคลื่อนไหวใช้งาน (หรือไม่ใช้งาน)ผลิตภัณฑ์และบริการ, บันทึกอีเวนต์, รายงานที่สร้างขึ้นหรือแชร์, รายละเอียดการดาวน์โหลด/ติดตั้งแอพลิเคชั่นหรือโปรแกรม, IP addressของคุณ, ข้อมูลประสิทธิภาพและวินิจฉัย รวมทั้งข้อมูลสถิติ, ประเภทอุปกรณ์ของคุณ, ระบบปฏิบัติการและคุณลักษณะอื่นๆ, ข้อมูลเวอร์ชั่น, ข้อมูลที่เสียหาย (crash data), ผู้ให้บริการเครือข่าย ฯลฯ

*กิจกรรมบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น กิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย (ซึ่งเป็นไปตามการยินยอม/การตั้งค่าของคุณบนโซเชียลมีเดียนั้น) และแพลตฟอร์มของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา (เกี่ยวกับการบริการเฉพาะ)

*ข้อมูลที่ตั้ง (location) เช่น ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้

*ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนลูกค้า  เช่น รายละเอียดกรอกในฟอร์มการบริการตนเองหรือฟอร์มการติดต่อ, บันทึกการสนทนากับพนักงานบริการลูกค้าของเรา, หมายเลขโทรศัพท์ต้นทาง (Caller ID), บันทึกการโทร (หากคุณตกลงให้บันทึก) ฯลฯ

*ข้อมูลการสำรวจและความพึงพอใจของลูกค้า เช่น ผลการสำรวจ, ความคิดเห็นที่มีต่อกรุนด์ฟอสหรือพนักงานของกรุนด์ฟอส ฯลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นจะถูกรวบรวมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องการใช้บริการของคุณและการปฏิสัมพันธ์อื่นๆของคุณกับกรุนด์ฟอสเท่านั้น   เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยตรงจากคุณและโดยผ่านการใช้บริการของคุณ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ดิจิตอล, แอพลิเคชั่น, บริการคลาวด์ ฯลฯ)  เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ของกรุนด์ฟอส   คุณจะให้ข้อมูลการติดต่อ, ชื่อผู้ใช้ (user ID) /การเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลนายจ้าง, และข้อมูลเพิ่มเติม (ทางเลือก) เช่น ความสนใจของคุณกับเรา   ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนนั้นจะถูกรวบรวมกรณีที่คุณเลือกใช้ฟังก์ชั่นเฉพาะ เช่น การแจ้งเตือนหรือรายงาน  หรือกรณีที่คุณเชื่อมต่อแอพลิเคชั่น/ผลิตภัณฑ์ของคุณกับบัญชีลงทะเบียนของกรุนด์ฟอส (การเชื่อมต่อเป็นทางเลือก)   และนอกจากนี้ เราจะรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น คู่ค้าทางธุรกิจของกรุนด์ฟอส หรือองค์กรให้บริการประปา/บำบัดน้ำเสีย หรือแหล่งสาธารณะอื่นๆ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้เพื่อส่งมอบคุณค่าเพิ่มเติมและปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะคุณ เช่น ฟังก์ขั่นที่ช่วยให้การใช้น้ำของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด, ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, การซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์, การตั้งค่าแจ้งเตือนคุณ, การส่งรายงานให้คุณ ฯลฯ   หรือจะกล่าวสั้นๆ คือ เราต้องการส่งมอบโซลูชั่นที่มีคุณค่าให้กับคุณ  และเราต้องการปรับปรุงโซลูชั่นเหล่านั้นรวมทั้งประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากเราอย่างไม่หยุดยั้ง     หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้กรุนด์ฟอส  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณซึ่งเราจะใช้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะผู้มีบัญชีผู้ใช้กรุนด์ฟอส เท่านั้น (กรุณาดู "ลูกค้า" และ "ผู้รับสื่อการตลาด") อีกทั้ง เพื่อส่งมอบรายละเอียดและคำแนะนำพิเศษเฉพาะคุณจากพื้นฐานความสนใจและการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับกรุนด์ฟอส   นอกจากนี้ ยังเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงประสบการณ์ผู้ใช้บริการของกรุนด์ฟอส อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ภายในกรุนด์ฟอส    วัตถุประสงค์หลัก มีดังนี้

*การบริหารความสำเร็จลูกค้า เช่น การติดตามตรวจสอบ, การวิเคราะห์, การจัดการ และการสนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้าแบบครบวงจร

*การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในกิจกรรมการตลาดและการขาย จากความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้ใช้และการใช้บริการต่างๆ

*การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบริการสนับสนุน เพื่อการสื่อสาร เช่น การสัมภาษณ์หรือเรื่องราวผู้ใช้

*การฝึกอบรมพนักงานกรุนด์ฟอส  เช่น การสนับสนุนลูกค้า หรือการขาย

*การแก้ไขข้อบกพร่อง (bug) และการบำรุงรักษาด้านเทคนิค

*การวางแผน, การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ใช้ตามสัญญา รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการทำบัญชี

*การปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฏหมายของกรุนด์ฟอส เช่น กฎหมายการควบคุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

*การแก้ปัญหาข้อพิพาท, การบังคับใช้ข้อตกลงตามสัญญา, รวมถึงการจัดตั้ง, การใช้, หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

เพื่อเหตุผลข้างต้น  เรารวมและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับมา   และเราใช้การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ   กรุณาดูที่ "การสร้างโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ" ข้างล่าง  เช่น เรารวมข้อมูลจากผลิตภัณฑ์และแอพลิเคชั่นที่แตกต่างกันออกไป  หรือรวมข้อมูลการขายกับข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ (กรุณาดู "ลูกค้า" และ "ผู้รับสื่อการตลาด") หรือเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้วยข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือระบบการเรียนรู้AI

ซัพพลายเออร์

หากคุณหรือนายจ้างของคุณเป็นซัพพลายเออร์ของกรุนด์ฟอส  หรือเป็นผู้รับจ้างช่วงของกรุนด์ฟอส   เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเราดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ได้แก่ ; *รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุลของคุณ, ชื่อผู้ใช้ (User ID) /การเข้าสู่ระบบ (log in) และรหัสผ่าน (หากใช้งาน), ลายเซ็นต์, การตั้งค่าภาษา ฯลฯ  ; *รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ (ที่ทำงาน) ของคุณ, ประเทศที่อยู่อาศัย / ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ฯลฯ  ; * ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น ธุรกิจของคุณ, ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ, นายจ้าง, ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น, สถานะการได้รับอนุญาตทำงาน, ประวัติการศึกษาและคอร์ส/ประกาศนียบัตรที่ผ่านการฝึกอบรม (หากเกี่ยวข้อง) ฯลฯ  ; *ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์  ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การโต้ตอบอีเมล์, ประวัติการเป็นซัพพลายเออร์ที่กรุนด์ฟอส, ข้อมูลอ้างอิง, ผลประเมินผลงาน, การเข้าร่วมอีเวนต์หรืองานแสดงสินค้า ฯลฯ  ; *ข้อมูลธุรกรรมและ/หรือข้อมูลทางการเงิน  ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดการแจ้งหนี้, รายละเอียดธนาคาร, ข้อมูลจากหน่วยงานเครดิต ฯลฯ  ; *รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมกรุนด์ฟอสหรือที่อื่น หมายถึง เราเปิดให้เข้าเยี่ยมชมจากคุณ หรืออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมและการเข้าดูของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุนด์ฟอส  หรือหมายถึงกรณีที่คุณเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งของกรุนด์ฟอส หรือที่ตั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุนด์ฟอส  ตัวอย่างข้อมูลที่รวบรวมเช่น เหตุผลการเยี่ยมชมของคุณ (รวมทั้งรายละเอียดการทำงาน) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องถึงข้อกำหนดเรื่องอาหาร, ที่พัก, แผนการเดินทาง, สำเนาหนังสือเดินทาง (หากจำเป็น), ที่อยู่ (หากจำเป็น), ผู้ติดต่อฉุกเฉิน, ภาพถ่ายและภาพถ่ายหมู่ ฯลฯ ; *ข้อมูลการสำรวจซัพพลายเออร์ เช่น ผลการสำรวจ, ความคิดเห็นที่มีต่อกรุนด์ฟอสและพนักงานของกรุนด์ฟอส ฯลฯ     ข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นการเก็บรวบรวมในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และการปฏิสัมพันธ์กับกรุนด์ฟอส เท่านั้น    โดยหลักแล้ว  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรงหรือจากนายจ้าง/เพื่อนร่วมงานของคุณ เช่น เมื่อคุณให้รายละเอียดติดต่อของคุณกับเรา   หรือเมื่อเรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ   เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา (กรุณาดู "ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์" และหากคุณมีบัญชีผู้ใช้กรุนด์ฟอส กรุณาดู "ผู้ใช้บริการดิจิตอลของกรุนด์ฟอส)    และสุดท้าย   เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามด้วย เช่น จากคู่ค้าทางธุรกิจของกรุนด์ฟอส  หรือจากแหล่งสาธารณะต่างๆ   เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำงานร่วมกันแบบวันต่อวัน, การวางแผน, การบริหารจัดการ, การจัดการใบแจ้งหนี้ ฯลฯ   และเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฏหมายของกรุนด์ฟอส เช่น การคว่ำบาตร หรือการต่อต้านการฟอกเงิน / การต่อต้านการทุจริต ตามนโยบายกรุนด์ฟอส, หรือป้องกันการฉ้อโกงและใช้อำนาจโดยไม่ชอบ, เพื่อจัดการและบังคับใช้พันธะตามสัญญาต่างๆ  และ/หรือเพื่อจัดตั้ง, ดำเนินการ,หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย   เรารวมข้อมูลเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฏหมายของกรุนด์ฟอส เช่น เพื่อการคัดกรองการคว่ำบาตร, หรือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ (Supplier code of conduct) ของเรา

ข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกรุนด์ฟอส

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล  เราปฏิบัติตามกฎหมายที่แตกตางกันเมื่อเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวเรื่องนั้นๆ

*ในบางกรณี   เราจะขอความยินยอมจากคุณ (ข้อ 6(1)(a) ของ GDPR) เช่น การยินยอมรับสื่อการตลาดจากเราโดยตรง (กรุณาทราบว่า การปฏิบัติจะเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น  และอำนาจศาลบางแห่งจะใช้ opt-out แทน opt-in เลือกไม่เข้าร่วมแทนการเข้าร่วม) หรือการยินยอมให้เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา  คุณมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้   การถอดถอนสิทธิ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลของเราก่อนที่จะมีการถอดถอน หรือไม่ส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลบนหลักกฎหมายที่แตกต่างไปจากการยินยอม

*หากคุณเป็นลูกค้า, ผู้ใช้บริการดิจิตอล, ซัพพลายเออร์ หรือผู้ใช้ลงทะเบียนกับกรุนด์ฟอส    การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเรามักจะต้องมีการทำสัญญาข้อตกลงกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน (Term of Use) และ/หรือ สัญญาใดๆที่ทำกับนายจ้างของคุณ) หรือใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการกับคุณ (ข้อ 6(1)(b) ของ GDPR)  นีคือตัวอย่าง กรณีที่เราให้คุณใช้ฟังก์ชั่นอัจฉริยะของปั๊มน้ำและคุณเข้าถึงแอพลิเคชั่นหรือบริการคลาวด์,  กรณีเมื่อเราประมวลข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์ในระบบไอทีของเราเพื่อให้มั่นใจว่าภาระผูกพันตามสัญญาได้ถูกบริหารจัดการ,  หรือกรณีที่คุณเข้าร่วมอีเวนต์ที่เราเป็นเจ้าภาพ   หากคุณพลาดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล  เราอาจจะไม่สามารถให้บริการพิเศษเฉพาะคุณได้ (เช่น การเข้าถึงแอพลิเคชั่น/เว็บไซต์ หรือการใช้ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ)

*เราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายหลายข้อ  รวมถึงภาระผูกพันในการบันทึกบัญชี/ การเก็บบันทึก, ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับภาษีและภาษีศุลกากร, ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตร ฯลฯ   ด้วยเหตุผลนี้  เราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าว (ข้อ 6(1)(c) ของ GDPR)

*และสุดท้าย  ในบางบริบท  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพื้นฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกรุนด์ฟอส (ข้อ 6(1)(f) ของ GDPR)   ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เราใช้ประโยชน์ข้อมูลจากบริการของเรา (ผลิตภัณฑ์, การบริการ, โซลูชั่นดิจิตอล เช่น แอพลิเคชั่น, บริการคลาวด์ และเว็บไซต์)เพื่อวิเคราะห์การใช้รวมถึงพฤติกรรม/การปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า  ซึ่งเราใช้สร้างคุณค่าให้กับทั้งลูกค้า/ผู้ใช้ของเราและทั้งกรุนด์ฟอสเองโดยการปรับปรุงบริการของเรา (ฟีเจอร์เพิ่มเติม, ประสิทธิภาพการทำงานสุงสุด, ประสบการณ์ผู้ใช้เฉพาะบุคคล, การซ่อมบำรุงทางเทคนิค ฯลฯ)   เราพึ่งพาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเมื่อเราใช้ข้อมูลในการปรับการตลาด การขาย และความคิดริเริ่มของลูกค้าผ่านการทำโปรไฟล์, ทางเลือกช่องทางการตลาดและการขาย ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมเฉพาะลูกค้าแต่ละคน   ตัวอย่างเช่น กรณีที่เราเชิญคุณเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ หรือกรณีที่เราค้นหาเพื่อจัดตั้ง ดำเนินการ หรือป้องกันการร้องเรียนทางกฎหมาย   วัตถุประสงค์ภายในที่เขียนข้างต้นในแต่ละประเภทมาจากผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา  หากไม่มีระบุอย่างอื่นในสัญญาหรือภาระผูกพันตามกฎหมาย   ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้จะไม่ถูกลบล้างโดยผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล - ในเรื่องนี้  เราขอย้ำว่า การแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคุณในฐานะลูกค้า ผู้ใช้ ผู้รับสื่อการตลาด ซัพพลายเออร์ และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์   หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลอย่างไรเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา  กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อด้านล่าง

เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมปกติซึ่งเป็นความจำเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือข้อตกลง (เช่น โอนข้อมูลไปศาลหรือหน่วยงานด้านความผิดอาญา) หากคุณยินยอมให้ประมวลผลหรือหากการประมวลผลชอบด้วยกฎหมาย

วิธีที่เราแบ่งปันและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นต้องทราบตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายข้างต้น   ผู้รับข้อมูลโดยหลัก ได้แก่ ;*บริษัทอื่นในกลุ่มกรุนด์ฟอส, *คู่ค้าทางธุรกิจของกรุนด์ฟอส (เช่น ซัพพลายเออร์, คู่ค้าการขายและการตลาดซึ่งรวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม, คู่ค้าบริการดิจิตอลและไอที, คู่ค้าด้านโลจิสติก, ผู้จัดงานอีเวนต์, ลูกค้าของกรุนด์ฟอสที่ใช้บริการเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้ให้บริการน้ำประปา, บำบัดน้ำเสีย หรือบริการความร้อนในพื้นที่ และอื่นๆ , *ผู้ให้บริการด้านไอทีและประมวลผลข้อมูลในนามของกรุนด์ฟอส เช่น บริการโฮสติง, บริการไอที, บริการคลาวด์, บริการผู้ดูแลผู้ใช้ ฯลฯ, *ผู้รับอื่นๆที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกรุนด์ฟอส เช่น ที่ปรึกษาและผู้แนะนำของกรุนด์ฟอส, คู่ค้าที่ช่วยคัดกรองการคว่ำบาตร ฯลฯ, *บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตซึ่งจำเป็นต้องเข้าหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกรณีจำเป็นหรือบังคับโดยกฎหมาย (เช่น หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสาธารณะที่มีอำนาจ, ศาล, ศาลอนุญาโตตุลาการ, ทนายความ ฯลฯ)   เราจะไม่ขาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือแบ่งปันมันกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง    ในบางกรณี  ข้อมูลส่วนบุคลของคุณจะถูกโอนไปประเทศอื่นๆนอก EU/EEA   กรุนด์ฟอสทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการโอนถ่ายนั้นจะดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้  ซึ่งหมายความว่าบุคคลใดๆที่อยู่นอก EU/EEA (และประเทศต่างๆที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการป้องกันข้อมูลในระดับเดียวกันกับEU) ผู้ซึ่งมาครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ต้องทำให้มั่นใจได้ว่ามีระดับการป้องกันที่เท่าเทียมกัน เช่น โดยการเข้าสู่ข้อสัญญาตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือโดยการปฏิบัติตามโครงการ EU-US Privacy Shield scheme   หากคุณอยู่นอก EU/EEA   ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกโอนถ่ายไปประเทศใน EU/EEA หรือนอกประเทศที่คุณอยู่อาศัย  เราจะระมัดระวังเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่นเมื่อมีการโอนถ่ายข้อมูลข้ามพรมแดน

การจัดทำโปรไฟล์และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติ

เราใช้การทำโปรไฟล์ (การวิเคราะห์หรือการคาดการณ์อัตโนมัติตามโปรไฟล์ของคุณหรือหมวดหมู่ของบุคคลที่คล้ายกันกัน)) และการตัดสินใจแทนโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและการปฏิสัมพันธ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การนำเสนอบริการสื่อโฆษณาและการตลาดซึ่งเราเชื่อว่ามีค่าสำหรับคุณมากกว่าสื่อการตลาดทั่วไป  

นอกจากนี้ มันยังสามารถกำหนดได้ว่าอะไร, เมื่อไร และเราควรโต้ตอบกับคุณอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้ของคุณ  เช่น เมื่อตอนติดต่อคุณด้วยสื่อที่เกี่ยวข้อง, การปรับเปลี่ยนโฮมเพจหรือประสบการณ์การใช้งาน Grundfos Product Center ส่วนตัวพิเศษเฉพาะคุณ ฯลฯ    จากที่กำหนดข้างต้น  หมายความว่า เราอาจใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบ เช่น ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของเราร่วมกับรายละเอียดประวัติการซื้อ, แอพลิเคชั่นสินค้า, หรือการใช้บริการอื่นๆ, ประวัติบริการ, การค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา, กิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ฯลฯ เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ของพฤติกรรมและความต้องการของคุณในฐานะลูกค้าหรือผู้ใช้

เท่าที่เป็นไปได้   เราจะไม่เปิดเผยตัวตนและรวบรวมข้อมูลเมื่อดำเนินการวิเคราะห์และรวบรวมสถิติของเรา

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง  และคุณมีสิทธิ์คัดค้านในสถานการณ์อื่นๆด้วย   ซึ่งหมายความว่า คุณอยู่ภายใต้การตัดสินใจจากการประมวลผลอัตโนมัติ  ซึ่งส่งผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ  หรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับคุณ   คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมได้  กรุณาดู "สิทธิ์ของคุณ" ด้านล่าง

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้ข้างต้น จะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างเช่น;*เมื่อลงทะเบียนสมัครบัญชีกรุนด์ฟอส  คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันบัญชีและอีเมล์แจ้งเตือนสูงสุด 2 ฉบับ  หากคุณไม่ยืนยันบัญชีของคุณภายใน 7 วัน  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ  ยิ่งไปกว่านั้น หากบัญชีของคุณไม่ใช้งาน 2 ปี (24 เดือน)  บัญชีกรุนด์ฟอสของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ   ก่อนการลบ  คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือน 2 ฉบับหลังจากไม่มีการใช้งาน 23 เดือน  *แต่หากคุณเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์  หรือหากเป็นนายจ้าง  เราจะเก็บรักษารายละเอียดการติดต่อไว้นานตราบเท่าที่เรายังมีการติดต่อสัมพันธ์กับคุณอยู่   เมื่อไม่มีการติดต่อสัมพันธ์เป็นระยะเวลานาน  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บต่ออีกระยะหนึ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพได้อีกครั้งหากจำเป็น   หรือเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย  และนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพดีตามภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่

  ;*หากคุณเคยเป็นผู้ใช้บริการดิจิตอลของเรา  เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากปิดการใช้งานแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและคุณภาพการใช้บริการดิจิตอลในกรณีที่คุณเลือกที่จะกลับไปใช้บริการดิจิตอลในภายหลัง   เราจะตั้งระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลจากสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะกลับมา ;*ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, การทำธุรกรรม, ภาษี/ภาษีศุลกากร,และการปฏิบัติตามข้อบังคับ (เช่น รายละเอียดการแจ้งหนี้, การรับหรือจ่ายเงิน, ผลของการคัดกรองการคว่ำบาตร ฯลฯ) ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นภายใต้กฎหมายหรือนานเท่าที่จะเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับผิดชอบภาระผูกพันตามสัญญาอย่างเหมาะสม  ;*การโทรศัพท์ไปยังฟังก์ชั่นสนับสนุนลูกค้าและหมายเลขโทรศัพท์ต้นทาง(Caller ID) จะถูกเก็บไว้สามเดือน   เพื่อจะรักษาบันทึกการซื้อที่เกิดขึ้นและสัญญาที่ได้ผูกพัน, บันทึก(logs)หรือการบันทึก(recordings)อาจถูกเก็บนานขึ้นหากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางโทรศัพท์   กรณีที่การพิจารณาคดีหรือการลงโทษทางวินัยเกิดขึ้นหรือถูกพิจารณา  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกเก็บจนกระทั่งการพิจารณานั้นสิ้นสุด รวมถึงช่วงเวลาที่อาจเกิดการอุทธรณ์  และจากนั้นจึงจะถูกลบหรือเก็บถาวร   เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบ  ข้อมูล(รวมถึงข้อมูลพฤติกรรม)อาจจะถูกเก็บในรูปแบบไม่เปิดเผยชื่อซึ่งจะไม่อนุญาตให้ถูกระบุตัวตน

 

สิทธิ์ของคุณ

คุณจะมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

การถอนความยินยอม: ถ้าหากคุณแถลงความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคุณอาจจะถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยมีผลในอนาคต   การถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมหรือการประมวลผลบนพื้นฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกว่าความยินยอม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคุณและภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้รวมถึง GDPR คุณอาจได้รับสิทธิ์ด้านล่างนี้ด้วย:

สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่  และในกรณีที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการเข้าถึงรวมถึง–อนึ่ง-วัตถุประสงค์ของการประมวลผลหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้รับหรือหมวดหมู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจะถูกเปิดเผย   อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและผลประโยชน์ของบุคคลอื่นอาจจำกัดสิทธิในการเข้าถึงของคุณ   คุณอาจจะมีสิทธิ์ขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ระหว่างการประมวลผลสำหรับสำเนาเพิ่มเติมที่คุณร้องขอ  เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมตามต้นทุนบริหารจัดการ

สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณจากเรา  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล  คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งรวมถึงโดยการให้คำชี้แจงเพิ่มเติม

สิทธิ์ในการลบ ("สิทธิ์ในการถูกลืม"): ในบางสถานการณ์คุณอาจจะได้รับสิทธิ์ให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณและเราอาจจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: ในบางสถานการณ์  คุณอาจมีได้รับสิทธิ์จากเราในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ   ในกรณีนี้ข้อมูลทุกข้อมูลจะถูกทำเครื่องหมายไว้ และเราอาจจะแค่ประมวลผลตามความวัตถุประสงค์บางประการ

สิทธิ์ในการคัดค้าน: ภายใต้บางสถานการณ์  คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณหรือ- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดทางตรง – เพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนของคุณได้ตลอดเวลา  ในกรณีนี้เราอาจไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป

สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล: ในบางสถานการณ์  คุณอาจมีสิทธิ์รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่คุณให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง  และคุณอาจมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานอื่นโดยที่เราไม่ถูกขัดขวาง

สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน: หากคุณมีความเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดGDPR  คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกEU หรือEEA ที่คุณพำนักอาศัย ทำงาน หรือในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น    สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณอาจนำไปใช้นอกสหภาพยุโรป / EEA ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคุณ

เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลและข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ  หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิใดๆที่กำหนดข้างบน  คุณสามารถติดต่อ Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark, +4587 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com   ในกรณีที่บริษัทที่ดูแลการขายในท้องถิ่นที่คุณอยู่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมกับ Grundfos Holding A/S   คุณสามารถดูรายละเอียดติดต่อของบริษัทที่ดูแลการขายท้องถิ่นได้ที่นี่   บางบริษัทในกลุ่มกรุนด์ฟอส ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPOs) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นสาระและมีความสำคัญ  ซึ่งคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น ผ่านทางอีเมล์หรือเว็บไซต์ของเรา   นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ไม่ว่าเมื่อใดจะถูกแสดงบนเว็บไซต์ของเราเสมอ

 

กลับสู่ด้านบน