สิทธิส่วนบุคคล

ข้อตกลงในการใช้งานโซลูชันดิจิตอลของ Grundfos

เงื่อนไขการใช้งาน

รายละเอียดของบริการ

เมื่อคุณใช้งานโซลูชันดิจิตอลของ Grundfos ("โซลูชันดิจิตอล") คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บริการที่ Grundfos ให้

โซลูชันดิจิตอลประกอบด้วยหน้าเว็บของ Grundfos ที่คุณสามารถใช้บริการบางอย่างเช่น โซลูชันบริการตัวเอง แบบฟอร์มผู้ติดต่อ แจ้งขอเนื้อหาระดับพรีเมี่ยม ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว ฯลฯ
รวมถึงแอพพลิเคชันบางอย่างของ Grundfos ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี
เช่น Grundfos GO Apps และ Grundfos Product Center สำหรับบางแอพพลิเคชันจะมี EULA
เพิ่มเติม และคุณจะสามารถสร้างบัญชีและเข้าถึงโมดูลเพิ่มเติมของแอพพลิเคชันดังกล่าว

การยอมรับข้อตกลง

โซลูชันดิจิตอลที่ Grundfos ให้กับคุณได้แก่การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ใหม่ ฯลฯ นั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน ("TOU") ต่อไปนี้ Grundfos สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง TOU ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ สามารถอ่านเวอร์ชันล่าสุดของ TOU ได้โดยการคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์
"ประเด็นทางกฎหมาย" ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ ในการเข้าถึงโซลูชันดิจิตอลหรือการใช้เว็บไซต์ในรูปแบบใดก็ตาม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม TOU เหล่านี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

Grundfos ให้บริการโซลูชันดิจิตอลเป็นบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อมูลเท่านั้น
การส่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใดๆ กับ Grundfos คุณไม่ควรดำเนินการใดๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจากโซลูชันดิจิตอลโดยไม่มีความช่วยเหลือระดับมืออาชีพจาก
Grundfos แม้ว่าเราจะพยายามทำให้ข้อมูลในซอฟท์แวร์และบริการอื่นๆ ในโซลูชันดิจิตอลมีความแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ข้อมูลในโซลูชันดิจิตอลอาจมีข้อผิดพลาดหรือการละเลยบางประการ ซึ่งเราและหน่วยงานในเครือของเราปฎิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด
เนื้อหาและข้อความที่ให้ในโซลูชันดิจิตอลนั้นไม่มีการรับประกันใดๆ และให้แบบ "ตามสภาพ"

Grundfos และหน่วยงานในเครือไม่รับผิดชอบในความสูญเสียฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือไฟล์ ที่เกิดจากการใช้โซลูชันดิจิตอลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ดาวน์โหลดหรือใช้จาก/ในโซลูชันดิจิตอล ดังนั้น Grundfos ไม่รับประกันว่าโซลูชันดิจิตอลหรือบริการที่ให้ในโซลูชันดิจิตอล ทั้งจาก Grundfos หรือในนาม Grundfos (รวมถึงการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ฟรี) จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณหรือจะไม่เกิดความขัดข้อง ล่าช้า
หรือปลอดภัยโดยปราศจากความผิดพลาด หรือว่าโซลูชันดิจิตอลหรือเซิรฟเวอร์ที่
Grundfos ใช้นั้นปราศจากไวรัสหรือจุดบกพร่องหรือใช้งานได้เต็มที่หรือแม่นยำ Grundfos พยายามที่จะรักษาโซลูชันดิจิตอลและการทำงาน แต่ Grundfos แต่ Grundfos จะไม่และไม่สามารถรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่อาจมีอยู่ในโซลูชันดิจิตอลหรือการทำงานของโซลูชันดิจิตอลดังกล่าว

Grundfos อาจให้ลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นหรืออาจทำให้สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันของบุคคลที่สามได้ การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชันนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจไม่อนญาตให้ยกเว้นการรับประกันบางประการหรือข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่สืบเนื่องมา
ทั้งนี้ ข้อจำกัดหรือการยกเว้นที่ด้านบนบางประการอาจไม่ใช้กับคุณ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีกรณีใดที่ความรับผิดทั้งหมดของกับคุณของ Grundfos หรือหน่วยงานในเครือจะสูงกว่าจำนวนที่คุณได้ชำระไปแล้ว หากมีสำหรับการใช้งานโซลูชันดิจิตอลดังกล่าว

การใช้งานที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือต้องห้าม

ทั้งนี้โดยเงื่อนไขในการที่คุณใช้งานโซลูชันดิจิตอล คุณจะไม่ใช้โซลูชันดิจิตอลในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือที่ต้องห้ามโดย TOU เหล่านี้ คุณจะต้องไม่ใช้โซลูชันดิจิตอลดังกล่าวในรูปแบบใดก็ตามที่สามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของ Grundfos เสียหาย ปิดการใช้งาน หรือทำงานหนักเกินไป หรือขัดขวางฝ่ายอื่นในการใช้งานโซลูชันดิจิตอลดังกล่าว คุณจะต้องไม่พยายามที่จะเข้าถึงโซลูชันดิจิตอล บัญชี หรือเซิร์ฟเวอร์ของ Grundfos โดยไม่รับอนุญาตโดยการโจมตีระบบหรือวิธีการอื่น คุณต้องไม่ได้มาหรือพยายามทำให้ได้มาซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ
โดยวิธีการที่ไม่ได้จงใจอนุญาตผ่านโซลูชันดิจิตอล

คุณจะต้องไม่จงใจที่จะป้อนไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือสิ่งที่มุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยีใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

โซลูชันดิจิตอลและส่วนประกอบทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว รวมถึงตัวตนทางกราฟิก ข้อมูล ซอฟท์แวร์ ข้อความ และสัญลักษณ์ทางการค้านั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่นลิขสิทธิ์และ/หรือกฎหมายด้านเครื่องหมายการค้า

โซลูชันดิจิตอลส่วนประกอบทั้งหมดของโซลูชันดิจิตอลดังกล่าวนั้นครอบครองโดย
Grundfos Holding A/S แต่เพียงผู้เดียว

Grundfos Holding A/S ให้การอนุญาตที่จำกัดและไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียวกับคุณในการใช้งาโซลูชันดิจิตอลตามที่ระบุไว้สำหรับแต่ละโซลูชันดิจิตอล

การใช้งานในรูปแบบอื่นใดของโซลูชันดิจิตอลและส่วนประกอบทั้งหมดของแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ ยกเว้นได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Grundfos Holding A/S ก่อน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่เอาผิดกับ Grundfos (และบริษัทในเครือ) สำหรับความรับผิด การเรียกร้อง ความสูญเสีย และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายตามความเหมาะสม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานและการใช้งานบัญชี Grundfos อย่างไม่ถูกต้องของคุณ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานแอพพลิเคชันหรือการตีความ TOU นั้นอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายของประเทศเดนมาร์ก โดยไม่รวมถึงความขัดแย้งในข้อกฎหมายของมัน
สถานที่แต่เพียงแห่งเดียวสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ EULA
นี้ จะเป็น Copenhagen City Court ในเดนมาร์กเท่านั้น

หากในอนาคตกฎหมายที่มีผลกับเงื่อนไขเหล่านี้ได้มีการตีความหรือเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทำให้หัวข้อเหล่านี้ไม่มีผลหรือไม่ถูกต้อง ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ทำให้เงื่อนไขโดยรวมทั้งหมดไม่มีผล

อื่นๆ

Grundfos สงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง พักไว้ หรือยกเลิกโซลูชันดิจิตอลได้ทุกเวลา
โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล Grundfos สงวนสิทธิ์ในการปิดการเข้าถึงและการใช้งานโซลูชันดิจิตอลของคุณ การเข้าถึงในฐานะผู้จัดการระบบของคุณ หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ ทั้งนี้ Grundfos อาจพักไว้หรือยกเลิกการเข้าถึงโซลูชันดิจิตอลของคุณได้ทุกเมื่อ หากคุณฝ่าฝืน TOU ข้อใดก็ตาม

TOU คือสัญญาทั้งหมดระหว่าง Grundfos และคุณในฐานะผู้ใช้ และมีอำนาจบังคับเหนือสัญญาอื่นๆ ก่อนหน้าใดๆ

หาก Grundfos ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ Grundfos ไม่ได้สละสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวในภายหลัง หากศาลตัดสินว่าข้อตกลงใดๆ ไม่มีผลกับคุณโดยตรง ข้อตกลงที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้ Grundfos สามารถมอบหมายสัญญานี้ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนให้กับหน่วยงานกฎหมายใดก็ได้ของ Grundfos Group

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการให้บริการโซลูชันดิจิตอล Grundfos จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เมื่อคุณใช้โซลูชันดิจิตอลของ Grundfos Digital Solutions คุณอนุญาตให้ Grundfos
ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ที่ Grundfos เราทราบว่าคุณอาจต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณให้ออนไลน์เป็นความลับ
และเราทราบว่าเรามีหน้าที่ปกป้องข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับทั้งหมด

หากคุณมีความประสงค์ที่จะไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราแนะนำให้คุณไม่ใช้โซลูชันดิจิตอลของ Grundfos

เราเก็บและประมวลผลข้อมูลอะไร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

กติกาของเราคือคุณสามารถเข้าถึงโซลูชันดิจิตอลของเราได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งตัวตนของคุณและข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา

อย่างไรก็ตาม Grundfos มีความจำเป็นในบางครั้งที่จะต้องถามและลงทะเบียนคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ
เช่นชื่อ บริษัท ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของคุณ
("ข้อมูลส่วนตัว") เพื่อแจ้งข่าวสารหรือบริการอื่นๆ

Grundfos ลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณเพื่อให้บริการที่คุณแจ้งขอเมื่อคุณ:

  • ใช้บริการตัวเองและแบบฟอร์มติดต่อบางรายการ
  • ส่งคำถามมาให้เรา หรือแสดงความคิดเห็นให้กับเรา
  • ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว
  • ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเรา

Grundfos จะลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นในการให้บริการที่คุณแจ้งขอมาเท่านั้น
(เช่นที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ส่วนตัวของคุณ)

Grundfos เก็บข้อมูลในการใช้งานโซลูชันดิจิตอลรวม
IP address ของคุณเพื่อเรียนรู้และวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
และสร้างภาพรวมของลูกค้าเพื่อความเข้าใจถึงอุปสงค์และพฤติกรรมของลูกค้าของเรา
เราใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างบริการที่เจาะจงยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

Grundfos ไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน เช่นหมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูล และเราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับใคร (ผู้ประมวลผลข้อมูล)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark คือผู้ควบคุมข้อมูล และเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บมา

ในการให้สินค้าและบริการที่คุณสั่งซื้อ ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกกรอกเข้าไปในโซลูชันดิจิตอลจะถูกเปิดเผยให้กับ:

  • บริษัทในกลุ่ม Grundfos Group
  • บุคคลที่สามที่เลือกมาอย่างระมัดระวังที่ให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Denmark

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

บุคคลที่สามอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาอาจจำเป็นต้องเข้าถึงหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวหากมีความจำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่น Grundfos จำกัดการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลที่สามดังกล่าว

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร?

ข้อมูลส่วนตัวและไฟล์ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บในประเทศที่ Grundfos
มีศูนย์ข้อมูลอยู่หรือในประเทศที่ Grundfos มีผู้ให้บริการ ในการใช้ Grundfos
Digital Solutions หรือให้ข้อมูลกับ Grundfos
คุณยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศภายนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัย
ซึ่งอาจจะมีกฎเกณฑ์ในการป้องกันข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณหรือประเทศที่คุณพำนักอยู่
ณ เวลาที่คุณให้ข้อมูลดังกล่าวกับ Grundfos

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

การเข้าถึงข้อมูลและการร้องเรียน

คุณมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ Grundfos บันทึก และคัดค้านการบันทึกข้อมูลและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถเรียกคืนมาได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลนั้น

นอกจากนั้น คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่ดำเนินการโดย Grundfos
คุณสามารถร้องทุกข์กับหน่วยงาน Danish Data Protection ได้เช่นกัน

 หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ
คุณสามารถติดต่อ Grundfos Holding A/S ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มติดต่อนี้.
 

การติดต่อ การแก้ไข และการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Grundfos นั้นมีภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ
ในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะมีเวลาในการปรับปรุงครั้งล่าสุดเสมอ

หากคุณมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณคุณสามารถติดต่อ Grundfos Holding A/S.