การบำบัดน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

แม้ว่าจะมีแหล่งน้ำที่ดีแล้วก็ตาม แต่การบำบัดน้ำเป็นสิ่งที่ต้องมีการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพน้ำที่ดี การบำบัดน้ำเป็นการอธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ที่ใช้เพื่อให้น้ำมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับมากขึ้นสำหรับการใช้งานขั้นสุดท้ายตามที่ต้องการและ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานน้ำที่เข้มงวดสำหรับผู้บริโภคนั้นยังคงสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาให้บริการระบบปั๊มน้ำสำหรับการแยกของแข็งที่ใช้สำหรับการบำบัดแบบกลไก เช่น การปล่อยให้นอนก้นและการกรอง ระบบการดูดจ่ายสารเคมีสำหรับการบำบัดด้วยสารเคมี เช่น การฆ่าเชื้อโรคและการทำให้จับเป็นก้อน เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น สารช่วยทำละลายที่ถูกกำจัดออกระหว่างการบำบัดน้ำดื่มประกอบด้วยแคลเซียมและแม็กนิเซียมจากน้ำกระด้าง ซัลเฟอร์และคาร์บอนได ออกไซด์จากน้ำที่เป็นกรด เหล็กจากน้ำที่มีสนิมแดง แมงกานีสจากน้ำสีน้ำตาลดำ ไนเตรทจากน้ำที่มีการปนเปื้อนปุ๋ย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากน้ำที่มีกลิ่นไข่เน่า และตะกอนและสารอินทรีย์จากน้ำที่ขุ่น เมื่อแร่เหล่านี้อาจจะมีการละลายด้วยความเข้มข้นสูง สำหรับการนำน้ำมาใช้งานในขั้นสุดท้ายในกรณีอื่นๆ ที่อาจจะเป็นได้คือ การใช้งานในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและการใช้ทางการแพทย์

ระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสมีช่วงขอบเขตการใช้งานตั้งแต่ปั๊ม submersibles จนถึง end-suction และปั๊ม split case ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับ ปั๊มน้ำ CR ที่กรุนด์ฟอสประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดของเรา ช่วงขอบเขตที่ครบวงจรสำหรับระบบปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่ครบวงจรของเราสามารถใช้ได้กับการดูดจ่ายสารเคมีปริมาณน้อยหรือปริมาณมาก และขึ้น อยู่กับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้อุปกรณ์เสริมที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีสามารถที่ใช้เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงการควบคุมผ่านระบบทำงานอัตโนมัติด้วยชุดควบคุม PLC สำหรับการเตรียมวัสดุแห้งและการดูดจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได้

ความยั่งยืนของระบบบำบัดน้ำจำเป็นต้องมีระบบปั๊มน้ำที่ทานทานเพื่อให้มั่นใจถึงความคุ้มทุนและการทำงานที่ปราศจากปัญหารบกวน และมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุด กรุนด์ฟอสมีประสบการณ์หลายสิบปีในการพัฒนาตัวควบคุมและระบบเฝ้าตรวจสอบสำหรับระบบปั๊มน้ำและผลิตมอเตอร์ปั๊มน้ำของตัวเองสำหรับใช้กับ ของไหลทุกชนิดและข้อกำหนดการไหลทุกรูปแบบ

ตัวแปลงความถี่ภายนอก (CUE) ถูกนำมาใช้สำหรับชุดขับมอเตอร์ความถี่แปรผันและการป้องกันมอเตอร์ (MP204) เพื่อเฝ้าตรวจสอบเงื่อนไขการ ทำงานของมอเตอร์เพื่อให้มั่นใจถึงการปรับเปลี่ยนให้ได้จุดที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเข้ากันได้กับอุปกรณ์ไฮโดรลิค มอเตอร์ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นระบบปั๊มน้ำครบวงจรเพื่อให้มั่นใจถึงจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้

ระบบของกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำและอุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมกันจากตอนเริ่มต้น โดยการวิเคราะห์ต้นทุนวัฏจักรชีวิตแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีต้นทุนนี้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของได้อย่างเป็นรูป ธรรม ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดตั้งที่ถูกต้องและมีการบริการที่ครอบคลุมกรณีความไม่แน่นอนทั้งหมดจากการบำรุงรักษาประจำวันจนถึงการจัดส่งอะไหล่และการตรวจวัด ประสิทธิภาพปั๊มน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่