การสูบน้ำดิบ

ภาพรวม

ภาพรวม

การหาแหล่งน้ำที่สามารถบำบัดได้เป็นขั้นตอนแรกในระบบจ่ายน้ำทุกๆ ระบบ เมื่อไรก็ตามที่แหล่งน้ำของคุณเป็นน้ำใต้ดิน น้ำผิวดินที่ได้จากแม่น้ำและทะเลสาบ การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล หรือน้ำที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล รวมถึงน้ำที่ผ่านการบำบัด ทางกรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำในทุกขนาดจากปั๊มน้ำแช่จนถึงปั๊มน้ำดูด และปั๊มน้ำไหลตามแกนแยกตัวเรือนขนาดใหญ่

ความยั่งยืนของระบบดูดน้ำจากแหล่งน้ำตลอดเวลาจำเป็นต้องมีระบบปั๊มน้ำที่คุ้มทุน มีการทำงานที่ปราศจากปัญหารบกวน และมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุด กรุนด์ฟอสมีประสบการณ์หลายสิบปีในการพัฒนาตัวควบคุมและระบบเฝ้าตรวจสอบสำหรับระบบปั๊มน้ำและผลิตมอเตอร์ปั๊มน้ำของตัวเองสำหรับใช้กับ ของไหลทุกชนิดและข้อกำหนดการไหลทุกรูปแบบ

ตัวแปลงความถี่ภายนอก (CUE) ถูกนำมาใช้สำหรับชุดขับมอเตอร์ความถี่แปรผันและการป้องกันมอเตอร์ (MP204) เพื่อเฝ้าตรวจสอบเงื่อนไขการ ทำงานของมอเตอร์เพื่อให้มั่นใจถึงการปรับเปลี่ยนให้ได้จุดที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเข้ากันได้กับอุปกรณ์ไฮโดรลิค มอเตอร์ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นระบบปั๊มน้ำครบวงจรเพื่อให้มั่นใจถึงจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้

ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาทางกรุนด์ฟอสได้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมามากมายซึ่งกลายมาหรือกำลังจะกลายมาเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ทางกรุนด์ฟอสยังคงอยู่ในแถวหน้าอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน นวัตกรรมเหล่านี้จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานการจ่ายน้ำสามารถตอบสนองกับความท้าทายและข้อบังคับในอนาคตได้

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสที่ใช้งานร่วมกับชุดขับมอเตอร์ความถี่แปรผันที่รวมอยู่ในตัวหรือเชื่อมต่อภายนอกเป็นไปตามข้อกำหนดและในบางกรณีนั้นพบว่าจะมีค่าสูงกว่าข้อกำหนดที่ตั้งไว้โดยกฎข้อบังคับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั่วโลก โดยการพิจารณาว่าโดยเฉลี่ย 85% ของต้นทุนวัฏจักรชีวิต (LCC) ของระบบปั๊มปกติเป็นต้นทุนด้านพลังงาน ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีมอเตรอ์ประสิทธิภาพสูงจึงหมายถึงการลดลงของต้นทุนวัฏจักรชีวิตลงได้สูงสุดถึง 50% และยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ระบบของกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมกันจากตอนเริ่มต้น กรุนด์ฟอสสามารถไปได้ไกลเท่าที่จะนำน้ำเพื่อให้ชีวิต ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการเงิน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ข้อมูลเชิงลึกของเราสามารถใช้เพื่อจัดการกับปัญหาสำคัญของการปกป้องทรัพยากรน้ำ การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดตั้งที่ถูกต้องและมีการบริการที่ครอบคลุมกรณีความไม่แน่นอนทั้งหมดจากการบำรุงรักษาประจำวันจนถึงการจัดส่งอะไหล่และการตรวจวัด ประสิทธิภาพปั๊มน้ำ

ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


SP Reference Tool

SP Reference Tool

Engineering manual for optimal SP installations.


water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Cases
ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่