การส่งจ่ายน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

การจ่ายน้ำดื่มที่เชื่อถือได้ สะอาด และปลอดภัยไปยังบ้านเรือนและหน่วยงานธุรกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับแรกสุดสำหรับผู้จัดหาน้ำ อย่างไรก็ตามการรั่วและการล้นสามารถที่จะก่อให้เกิดต้นทุนให้กับบริษัทน้ำมากกว่าการสูญเสียน้ำจากระบบการจ่ายน้ำ

น้ำถูกจ่ายออกไปอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและกฎข้อบังคับท้องถิ่น และบ่อยครั้งจะเป็นการผสมกันของระบบท่อแรงโน้มถ่วงและท่อแรงดันที่ ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ทางกรุนด์ฟอสสามารถจัดหาปั๊มน้ำและชุดควบคุมสำหรับระบบการจ่ายน้ำทั้งหมดรวมถึงสถานีปั๊มน้ำหลักและสถานีปั๊มน้ำท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจถึง การจัดการที่เชื่อถือได้ในโซนที่มีแรงดันตลอดโครงข่ายของท่อที่ใช้

ทางกรุนด์ฟอสช่วยลดต้นทุนและจำกัดการสูญเสียน้ำในระบบการจ่ายน้ำโดยการควบคุมแรงดันที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการชดเชยสำหรับแรงดันส่วนเกินในระบบท่อ และโดยการลดปรากฏการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์ (water hammer) ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดหลุมใหม่ขึ้นมา

ระบบการจ่ายน้ำตามความต้องการ (Demand Driven Distribution) ของกรุนด์ฟอสเป็นระบบใช้ปั๊มน้ำหลายตัวทำงานที่แรงดันตามสัดส่วน กันซึ่งเป็นจุดที่ระบบได้รับการออกแบบเพื่อจ่ายน้ำอย่างเที่ยงตรงตามอัตราการไหลที่จำเป็นที่แรงดันตามที่ต้องการโดยใช้ปั๊มหลายตัวที่ทำงานที่จุดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแทนที่จะใช้ปั๊มขนาดใหญ่ตัวเดียว Grundfos Control MPC ยังสามารถที่จะควบคุมแรงดันตามสัดส่วน การเพิ่มระดับแรงดันและการลดระดับแรงดัน การทำงานโดยต่อปั๊มน้ำแบบ ลดหลั่นกันสูงสุดถึง 6 ตัว และการเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมพร้อมกับข้อความที่ชัดเจน Grundfos Control MPC ทำงานร่วมกับปั๊มได้ทุกชนิดเพื่อที่จะให้ประโยชน์ด้านการประหยัดมากที่สุดจากการประหยัดพลังงานและลดการ สูญเสียเนื่องจากการรั่ว

ความยั่งยืนของระบบจ่ายน้ำจากแหล่งน้ำตลอดเวลาจำเป็นต้องมีระบบปั๊มน้ำที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กรุนด์ฟอสมีประสบการณ์หลายสิบปีในการพัฒนาตัวควบคุมและระบบเฝ้าตรวจสอบสำหรับระบบปั๊มน้ำและผลิตมอเตอร์ปั๊มน้ำของตัวเองสำหรับใช้กับ ของไหลทุกชนิดและข้อกำหนดการไหลทุกรูปแบบ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเข้ากันได้กับอุปกรณ์ไฮโดรลิค มอเตอร์ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นระบบปั๊มน้ำครบวงจรเพื่อให้มั่นใจถึงจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสที่ใช้งานร่วมกับหรือไม่ได้ใช้ร่วมกับมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ที่เชื่อมต่อภายนอกเป็นไปตามและในบางกรณีนั้นพบว่าจะมีค่าสูงกว่าข้อกำหนดที่ตั้งไว้โดยกฎข้อบังคับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั่วโลก โดยการพิจารณาว่าโดยเฉลี่ย 85% ของต้นทุนวัฏจักรชีวิต (LCC) ของระบบปั๊มปกติเป็นต้นทุนด้านพลังงาน ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีมอเตรอ์ประสิทธิภาพสูงจึงหมายถึงการลดลงของต้นทุนวัฏจักรชีวิตลงได้สูงสุดถึง 50% และยังสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตามจะเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ โดยกรุนด์ฟอสได้มีมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ (Grundfos CUE)ชุดควบคุมใช้งานโดยเฉพาะ และการควบคุมผ่านระบบควบคุมการ ทำงานระยะไกล (Grundfos Remote Management) ที่เป็นการรวมเข้ากับระบบปั๊มน้ำ ชุดควบคุมใช้งานเฉพาะทำให้เราสามารถควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของปั๊มน้ำปกติและปั๊มน้ำพิเศษเช่น การหาจุดที่เหมาะสมด้านพลังงาน และการ ป้องกันการหยุดทำงานโดยใช้ระบบอินเตอร์เฟส SCADA ที่ง่ายต่อการใช้งาน ระบบเฝ้าตรวจสอบและควบคุมของกรุนด์ฟอสรวมถึงอินเตอร์เฟสการสื่อสารแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ (Plug and Play) ที่ใช้งานเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์มาตรฐานด้านการสื่อสารทั่วไปในตลาดได้มากถึง 95%

ระบบของกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำและอุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมกันจากตอนเริ่มต้น โดยการวิเคราะห์ต้นทุนวัฏจักรชีวิตแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีต้นทุนนี้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของได้อย่างเป็นรูป ธรรม ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาในข้อตกลงของการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดตั้งที่ถูกต้องและมีการบริการที่ครอบคลุมกรณีความไม่แน่นอนทั้งหมดจากการบำรุงรักษาประจำวันจนถึงการจัดส่งอะไหล่และการตรวจสอบปั๊มน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Pressure Management

Demand Driven Distribution

Water companies continue to dedicate significant resources to resolve issues related to non-revenue water (NRW). NRW is water that has been produced and is “lost” before it reaches the customer, thereby costing water companies’ money. The International Water Association (IWA) has developed a detailed methodology to assess the various components of NRW, identifying the following components: unbilled authorized consumption, apparent losses such as water theft and metering inaccuracies, and real losses.

Grundfos is particularly well placed to reduce and control real losses caused by leakage from holes in the mains. Grundfos can help in two ways – by reducing considerably surplus pressure in the pipes system and by lessening the risk of water hammer which causes new holes. The solution in both these cases is the Grundfos Control MPC.

Important to reduce leakage losses

Reducing leakage and overflow requires initiatives such as increasing the speed of leakage detection, optimising asset management and not least by designing a pressure management strategy. Pressure management is now well recognised as being essential to effective leakage management.

Central to a typical strategy is to minimise the losses to existing leaks and reduce the risk of new leaks. Of the methods available for pressure management (pressure reduction, surge relief and level control), pressure reduction is the most common with several approaches available. Grundfos has developed systems to support pressure management systems, and these are integrated in our pumping solutions.

Surplus pressure and water hammer major culprits

The surplus system pressure that arises in low flow situations is a major culprit for increasing losses through existing leaks. The proportional pressure functionality built into the Grundfos Control MPC is a unique tool for eliminating this surplus. The controller monitors system conditions, detects the increase in system pressure and adapts the set point accordingly. For the consumer there is no change in tap pressure, but leakage is reduced significantly.

Best known in the Grundfos Hydro MPC booster using vertical multistage centrifugal pump (CR) pumps, the Grundfos Control MPC is also used with systems with other than CR pumps.

An important contributing factor behind new leaks is water hammer. Caused by sudden momentum changes in a pipe system, this phenomenon can be reduced or eliminated by lowering fluid velocities, gradual pump rampup/ramp-down or reducing pump size, for example Software analysis packages exist today; these vary in complexity, dependent on the processes modelled.

One example is that the sudden momentum changes that cause water hammer can be avoided by a gradual ramp-up, likewise with ramping down. This is a standard pre-programmed function in the Grundfos Control MPC.

Control NRW and optimise the pumps system

Leakage and overflow can cost water companies much more than the water lost from the distribution system. Grundfos expertise is always available to safeguard customers’ pumps system against the destructive effects of water hammer and surplus pressure.

By analysing system conditions and consumption patterns, Grundfos specialists assess the options for each distribution network. Our recommendations are held up against the economic level of leakage and the resources available to maintain a viable pressure management strategy.

For example, a big pump has a big water hammer effect; this is a factor of the pump’s inertia. Smaller pumps reduce the risk of water hammer and involve lower capital investment and operating costs and will reduce energy consumption and leakage loss.

Proportional pressure control unique to Grundfos

Proportional pressure control automatically optimises energy consumption and minimises water loss and is a solution unique to Grundfos. In the Control MPC, proportional pressure control compensates for excessive system pressure by automatically adapting the set point to the actual flow. In situations with high low, the pressure loss in the pipe system is relatively high. If the pressure loss in the pipe system is 1 bar, the discharge pressure of the system must be set to 6 bar in order to deliver a system pressure of 5 bar.

In a low-flow situation, the pressure loss in the pipe system may only be |l00.2 bar. This would increase system pressure to |l05.8 bar if the set point is fixed to 6 bar. The surplus |l00.8 bar represents excess energy consumption and a strain on the mains pipes.

To compensate for this excess system pressure, the proportional pressure function automatically reduces discharge pressure to |l05.2 bar, yielding significant reductions in energy consumption and non-revenue water.

ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


Pump handbook

Pump Handbook

A guide to dimensioning and optimising reliable pumping systems.


DDD

Demand Driven Distribution case story

Grundfos Demand Driven Distribution provides substantial reductions in leakage losses and energy costs.


profile

Take a step back...

And see the bigger picture.


ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่