การบำบัดน้ำเสีย

ภาพรวม

ภาพรวม

การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำทิ้ง ที่ปล่อยจากแหล่งชุมชน อุตสาหกรรม หรืออาคารพาณิชย์ โดยปกติการบำบัดน้ำเสียเป็นการใช้ประโยชน์จากกระบวนการทางกล ทางชีวภาพ และทางเคมีในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ออกไป กรุนด์ฟอสสามารถตอบทุกความต้องการในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางกล (Mechanical) ทางชีวภาพ (Biological) และทางเคมี (Chemical) ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการทำงานของการบำบัดน้ำเสีย มีตั้งเเต่การบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายที่ต้องพึ่งพาการตกตะกอนเพียงอย่างเดียว ไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพขั้นสูงในการบำบัดน้ำเสีย จุดประสงค์ของการบำบัดน้ำเสีย คือ การลดมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย เช่น แบคทีเรียและไวรัส สารประกอบออกซิเจน สารเคมี และโลหะ เป็นต้น

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีของกรุนด์ฟอส ทางด้านการพัฒนาระบบควบคุมเเละตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เเละการผลิตมอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำด้วยตัวเอง ทำให้มั่นใจได้ว่า มอเตอร์, ระบบไฟฟ้า, ระบบกลไกต่างๆ ที่ประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสุงสุด

ระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ยังช่วยในการปรับปรุงทางด้านประสิทธิภาพ เเละความน่าเชื่อถือของเครื่องสูบน้ำ โดยกรุนด์ฟอสมีระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์แบบติดตั้งภายนอก (External Variable Speed Drive) ภายใต้ชื่อ Grundfos CUE ซึ่งระบบควบคุมถูกออกเเบบมาสำหรับควบคุมการทำงานทั่วไปของเครื่องสูบน้ำ เเละควบคุมการทำงานเป็นพิเศษของเครื่องสูบน้ำ

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High-Efficiency) ที่พัฒนาโดยกรุนด์ฟอส ที่ประกอบเข้ากับระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ (Varible Speed Drive) ซึ่งในบางกรณีมีค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ สูงกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั่วโลก เเละ 85 % ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Life Cycle Cost) คือ ค่าใช้จ่ายพลังงานของมอเตอร์ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 50 % นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

กรุนด์ฟอสสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยมีอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการจัดการเเละการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ มีระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน คงทน ทำให้มั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ความยั่งยืนของโรงงานบำบัดน้ำเสียเพื่อส่งไปยังท่อระบายน้ำจำเป็นต้องมีระบบที่ใช้งานได้ยาวนานเพื่อให้แน่ใจถึงความคุ้มทุนและการทำงานที่ปราศจากปัญหารบกวน โดยกรุนด์ฟอสยังคงอยู่กับคุณและระบบของคุณตามกำหนดเวลาสำหรับการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจถึงการติดตั้งและการบริการที่ถูกต้องเพื่อครอบคลุมและแก้ไขปัญหาในส่วนของกรณีความไม่แน่นอนทั้งหมดตั้งแต่การบำรุงรักษาประจำวันจนถึงการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Simulation for optimising tank design

Flow simulations provide designers with documentation that a mixer/flowmaker configuration will meet specifications

Flow simulations using Computational Fluid Dynamics (CFD) give designers the chance to compare real-life outcomes of mixer and flowmaker configurations before the design is finalised. Grundfos has been systematically providing CFD flow simulations as documentation since 2004.

CFD simulations enable designers to find the optimal position and number of mixers to:

  • Ensure solids remain in suspension
  • Maintain an optimal velocity in the aerobic zone
  • Ensure against dead zones
  • Prevent backflow during aeration

Is it worth the effort?/|
When there is more than one mixer in a tank, there is a risk that they actually work against each other. Efficiency drops, and in some cases operators install more mixers to reach the desired effect. A flawed design can be very expensive to rectify.

CFD simulations visualise the effect different mixer configurations will have on the flow in a given tank. By comparing different configurations and positions, it is possible to find a balance between capital expenditure in terms of the number of mixers installed and operating expenditure in terms of mixing

Most process tanks are based on one of few typical shapes, so it is normally relatively fast and economic to apply a CFD simulation to a specific project.

Please contact Grundfos next time you are involved in a wastewater treatment plant project. A CFD simulation could save a lot of time and expense.


ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Submersible and dry-installed pumps

Submersible and dry-installed pumps

Pumps for aggressive environments


sewage handbook

สถานีสูบน้ำเสีย

ข้อมูลโดยสังเขปและทฤษฎีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน


Pump handbook

Pump Handbook

A guide to dimensioning and optimising reliable pumping systems.


Pumps in water treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


Motor book

Motor Book

Information on electric motors, operating modes and purposes


ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Cases
ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่