การขนถ่ายน้ำเสีย

ภาพรวม

ภาพรวม

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบจ่ายน้ำสำหรับจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แรงดันของน้ำที่เพียงพอถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ใช้ปลายทาง การขนถ่ายน้ำเสียก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ในการขนถ่ายน้ำเสียในสภาพเเวดล้อมที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและกฎข้อบังคับของท้องถิ่น การผสมกันของท่อระบายน้ำทิ้งใช้แรงโน้มถ่วงและระบบท่อระบายใช้แรงดันอาจจะจำเป็นต้องใช้

กรุนด์ฟอส สารถตอบสนองได้ทุกความต้องการในเรื่องของการขนถ่ายน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำเสียที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งาน หรือเครื่องสูบน้ำที่มีการไหลแบบตามแนวแกน (Axial flow) และการไหลแบบผสม (Mixed flow) ซึ่งมีอัตราการสูบน้ำสูง เพื่อรองรับปริมาณน้ำจำนวนมาก ไปจนถึงเครื่องสูบน้ำเสียขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร บ้านเรือน นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีระบบควบคุม และตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เพื่อการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบของกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีอายุการทำงานที่ยาวนาน และไม่มีปัญหารบกวน คุ้มค่ากับการลงทุน

ประสบการณ์ด้านการออกแบบงานโครงการของกรุนด์ฟอส ทำให้มั่นใจได้ถึงระบบที่มีการใช้พลังงาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด เเละสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กรุนด์ฟอสได้มีการนำระบบ Computational Fluid Dynamics (CFD) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จำลองเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ต้นทุน รวมไปถึงการตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ (Pump Audit) เพื่อให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพสุงสุด

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ของกรุนด์ฟอส ทางด้านการพัฒนาระบบควบคุมเเละตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เเละการผลิตมอเตอร์สำหรับเครื่องสูบน้ำด้วยตัวเอง ทำให้มั่นใจได้ว่า มอเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบกลไกต่างๆ ที่ประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอส ที่ประกอบเข้ากับระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ซึ่งในบางกรณีที่มีค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ สูงกว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั่วโลก เเละ 85 % ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Life Cycle Cost) คือ ค่าใช้จ่ายพลังงานของมอเตอร์ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 50 % นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ยังช่วยในการปรับปรุงทางด้านประสิทธิภาพ เเละความน่าเชื่อถือของเครื่องสูบน้ำ โดยกรุนด์ฟอสมีระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์แบบติดตั้งภายนอก (Grundfos CUE)ชุดควบคุมใช้งานโดยเฉพาะ และการควบคุมผ่านระบบควบคุมการ ทำงานระยะไกล (Grundfos Remote Management) ที่เป็นการรวมเข้ากับระบบปั๊มน้ำ และการควบคุมการทำงานเป็นพิเศษของเครื่องสูบน้ำ เช่น หาจุดที่เหมาะสมด้านพลังงานของเครื่องสูบน้ำ การควบคุมการทำงานแบบ SCADA เป็นต้น การทำงานของระบบของกรุนด์ฟอสเป็นแบบ (Plug and Play) ที่สามารถสื่อสารกับระบบอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดได้มากถึง 95%

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


สถานีสูบน้ำเสีย

สถานีสูบน้ำเสีย

ข้อมูลโดยสังเขปและทฤษฎีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน


Stormwater Tanks

Design of stormwater tanks

The Grundfos handbook "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" covers every aspect of stormwater tank design from sizing to installation.


grundfos water utility profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure


Cases
ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่