การทำเหมืองแร่

ภาพรวม

ภาพรวม

กรุนด์ฟอสมีข้อเสนอสำหรับบริษัททำเหมืองแร่ที่จะเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงด้วยการจัดเตรียมองค์กรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองทุกๆ ความต้องการ ของคุณสำหรับระบบปั๊มที่เชื่อถือได้สำหรับการทำเหมืองบนดิน และเหมืองใต้ดิน ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แม้กระทั่งปั๊มน้ำที่ใช้กับภายใต้สภาพการทำงานที่หนัก

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาระบบให้กับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดสำหรับการใช้งานกับเหมืองแร่แม้กระทั่งปั๊มน้ำสำหรับขนถ่ายสายแร่ ระบบปั๊มน้ำจากกรุนด์ฟอสพร้อมสำหรับทุกกระบวนการซึ่งมีการสูบของเหลว แม้ว่าของเหลวเหล่านั้นประกอบด้วยวัสดุขัดถูเช่น ทราย ดินเหนียว เศษการเจาะ หรือวัตถุที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายชนิดอื่นๆ และยิ่งในกรณีที่มีค่า pH ที่ต่ำหรือตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ตัวทำละลายที่ ใช้สำหรับน้ำกรองตะกอน หรือตัวกลางที่ใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

นอกจากนี้กรุนด์ฟอสยังเป็นผู้นำในการจัดหาระบบปั๊มน้ำสำหรับการสาธารณูปโภค จากการดูดน้ำดิบ การบำบัดน้ำการขนถ่ายและการบำบัดน้ำเสีย การรีไซเคิล และการกำจัดน้ำ เรามั่นใจได้ว่าเขตที่พักสำหรับคนงานของคุณสามารถที่จะใช้ปั๊มน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคได้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความเจริญทั้งหมดที่มีอยู่

ด้วยการที่กรุนด์ฟอสเป็นหุ้นส่วน เราสามารถที่จะปรับแต่งระบบให้ตรงกับการใช้งานของคุณ โดยเรามีความน่าเชื่อถือที่สูงมากพร้อมกับระดับการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ถูกพิจารณาในส่วนของความต้องการ สำหรับการก่อสร้างพิเศษเพื่อเอาชนะตัวกลางที่มีการกัดกร่อนดังกล่าวและใช้ประโยชน์จากตัวเซ็นเซอร์และการป้องกันสำหรับปั๊มน้ำและมอเตอร์ที่ ทำให้คุณทราบถึงปัญหาก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาดบางประการขึ้นมา

ข้อตกลงด้านการบริการของเราแสดงให้เห็นคุณค่าของความต้องการที่ดีขึ้นสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับการใช้งานในเหมืองแร่ ความเป็นหุ้นส่วนกับกรุนด์ฟอสเป็นการเน้นความสำคัญไปในจุดที่มากกว่าระบบปั๊มน้ำ นั่นคือ เรายังเน้นความสำคัญไปยังธุรกิจของคุณ โดยกรุนด์ฟอสยังคงอยู่กับคุณและระบบของคุณตามกำหนดเวลาสำหรับการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจถึงการติดตั้งและการบริการที่ถูกต้องเพื่อครอบคลุมและแก้ไขปัญหาในส่วนของความไม่แน่นอนตั้งแต่การบำรุงรักษาประจำวันจนถึงการจัดหาอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

กรุนด์ฟอส - บริษัทที่รับผิดชอบ

เราเรียกร้องให้ตัวเราเองว่าพฤติกรรมทางสังคมและจริยธรรมของเราต้องสอดคล้องกับแถลงการณ์ระหว่างประเทศสำหรับสิทธิมนุษยชนและ สิทธิแรงงาน และเราจะเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้เราจะกระตุ้นลูกค้าของเราให้ดำเนินการในวิธีการที่ตอบสนองด้านสังคมและจริยธรรม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสในการทำเหมืองแร่

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสสำหรับเหมืองแร่

เครื่องสูบน้ำที่เกี่ยวข้องในการทำเหมืองแร่


เครื่องสูบน้ำในการทำเหมืองแร่โลหะ

เครืองสูบน้ำสำหรับเหมืองแร่โลหะ

เครื่องสูบน้ำที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำเหมืองแร่โลหะ


SP engineering manual

SP engineering manual

อ้างอิงเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำบาดาล


Pump handbook

Pump handbook

Designing efficient pump systems


Pumps in water treatment

Pumps in water treatment

Water treatment with the pump as a central element


Motor book

Motor book

Information on electric motors, operating modes and purposes


shaft seal

Mechanical shaft seal handbook

Information on shaft seals


ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการ