บำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม

ภาพรวม

ภาพรวม

การบำบัดน้ำด้วยวิธีการของกรุนด์ฟอส
กลั่นกรองธุรกิจของคุณให้บริสุทธิ์ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังอยู่ในตลาดที่มีความต้องการระบบบำบัดน้ำที่เชื่อถือได้สูง ผู้เชี่ยวชาญของกรุนด์ฟอสสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ทุกประการ ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่าย์ที่มีบริการครบวงจร ทั้งหมดเริ่มต้นจากการจ่ายน้ำและการบำบัดน้ำจนถึงการกระจายน้ำ และเพื่อให้ มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนถูกจัดเตรียมขึ้นมาพร้อมกับคุณภาพของน้ำที่ต้องการ โดยไม่คำนึงว่าคุณกำลังมองหาน้ำดื่มจากน้ำทะเลหรือการจัดการกับน้ำที่บริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคอย่างรอบคอบ

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องสูบจ่ายสารเคมี ทางกรุนด์ฟอสมีเครื่องสูบจ่ายสายเคมีเพิ่มเติมจากระบบการสูบจ่ายสารเคมีด้วยระบบกลไก ครบวงจรสำหรับจุดประสงค์ในการบำบัดขั้นต้นและการฆ่าเชื้อโรค ปั๊มการดูดจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอลได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการจ่ายสารเคมีที่ปลอดภัยและเที่ยงตรงแม้กระทั่งการจ่ายสารเคมีปริมาณน้อยมาก (ขนาดต่ำสุดถึง 0.0025 ลิตร/ชั่วโมง) สิ่งนี้ทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่คุ้มค่าการลงทุน ทำให้คุณไม่สิ้นเปลืองสารเคมีราคาแพงในการจ่ายสารเคมีมากเกินไป นอกจากนี้ความเสี่ยงในการทำลายผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการเพิ่มสารเคมีมากเกินไปก็จะถูกตัดทิ้งไป และเนื่องจากการจ่ายสารเคมีเป็นสิ่งที่กระทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นการตัดความถี่ในการทำงานจากการเริ่มต้นและหยุดการทำงานเช่นเดียวกับการกัดกร่อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

เครื่องสูบจ่ายสารเคมีมีรุ่นที่สูบจ่ายสารเคมีแบบกลไกซึ่งมีความสามารถในการจ่ายสารเคมีสูงสุดถึง 8,000 ลิตร/ชั่วโมง และสามารถจัดการกับการ ใช้งานพิเศษในระดับแรงดันสูงถึง 200 บาร์

ช่วงขอบเขตการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียของกรุนด์ฟอสยังรวมถึงระบบการฆ่าเชื้อโรคระดับสูงสุดเช่นเดียวกับชุดการวัดและควบคุมที่สามารถ ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ให้บริการโดยกรุนด์ฟอสสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและเป็นไปตามความต้องการ พร้อม กับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพอย่างใกล้ชิด ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลก ทางกรุนด์ฟอสมีตัวแทนอยู่ในประเทศมากกว่า 45 ประเทศทั่วโลกทำให้คุณหรือลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึง แหล่งความรู้และการสนับสนุนในภาษาท้องถิ่นได้ทางกรุนด์ฟอสมีตัวแทนอยู่ในประเทศมากกว่า 45 ประเทศทั่วโลกทำให้คุณหรือลูกค้าของคุณ สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และการสนับสนุนในภาษาท้องถิ่นได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล
กรุนด์ฟอสมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมวัฏจักรของน้ำทั้งหมด: การสูบจ่ายน้ำประปา การบำบัดน้ำ การสูบส่งน้ำ และการรวบรวมน้ำเสีย

Water Industry - purify your business

กรุนด์ฟอสมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมวัฏจักรของน้ำทั้งหมด: การสูบจ่ายน้ำประปา การบำบัดน้ำ การสูบส่งน้ำ และการรวบรวมน้ำเสีย


Handbook - รายละเอียดเชิงลึกของการบำบัดน้ำแบบต่างๆ เช่น การกรอง การจำกัดอิออนในน้ำ การกลั่น ฯลฯ

Pumps in water treatment

Handbook - in depth descriptions of various water treatment applications, e.g. filtration, ion exchange, distillation etc.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

ปั๊มหอยโข่ง

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่