การบำบัดน้ำในภาคเกษตรกรรม

ภาพรวม

ภาพรวม

เมื่อสามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการจัดสรรน้ำได้ ขั้นตอนถัดมาคือ การบำบัดน้ำ (หากจำเป็น) และสิ่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการกรองหรือการเติมปุ๋ย หรือสารเคมี การบำบัดน้ำครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆที่ใช้เพื่อทำให้น้ำมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับมากขึ้นสำหรับการใช้งานขั้นสุดท้ายตามที่ต้องการในกรณีของการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

สำหรับกรุนด์ฟอสแล้ว คุณสามารถที่จะหาเครื่องสูบจ่ายสารเคมี การฆ่าเชื้อ และการวัดค่าได้จากซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวเท่านั้น

ระบบปั๊มน้ำสำหรับการสูบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะ

กรุนด์ฟอสสามารถที่จะจัดหาระบบปั๊มน้ำเพื่อการจัดสรรน้ำที่สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันทรัพยากรน้ำ และรักษาให้ผล ผลิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระบบปั๊มน้ำของเราทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถครอบคลุมเงื่อนไขความต้องการทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางกรุนด์ฟอสยังมีระบบปั๊มน้ำเพื่อการจัดสรรน้ำที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม โดยระบบปั๊มน้ำของเรามีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบสำหรับความน่าเชื่อถือและได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานอย่างไร้ขอบเขตพร้อมกับ การปฏิบัติงานในฟาร์มสมัยใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ทางกรุนด์ฟอสสามารถส่งมอบแรงดันและการไหลที่จำเป็นสำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร ปั๊มปรับความเร็วรอบได้และชุดควบคุมแบบรวมเบ็ดเสร็จอย่างง่ายจะทำงานอัตโนมัติเพื่อตอบสนองเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเพื่อ จะรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุด โดยแต่ละส่วนประกอบในระบบนี้จะถูกคิดคำนวณทางวิศวกรรมล่วงหน้าสำหรับการทำงานอย่างไร้ขอบเขตในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ
บริษัทตัวแทนขาย

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการ

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th