การบำบัดหางนม

ภาพรวม

ภาพรวม

การบำบัดหางนม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในการผลิตผลิตภัณฑ์จากหางนมซึ่งสามารถจัดการกับกากจาก การผลิตเนยแข็ง

เมื่อหางนมถูกแยกออกจากเนยแข็ง มันก็จะถูกส่งไปยังถังเก็บแยกโดยใช้ปั๊มแรงเหวี่ยงใบพัดเดี่ยวที่ทำให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทำงานที่มีสุข อนามัยสูงสุด กากที่ได้จากเนยแข็งก็จะถูกผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงโดยใช้ปั๊มหอยโข่งที่สามารถให้ความร้อนกับนมได้อย่างรวดเร็วเพื่อฆ่าแบคที เรียทั้งหมด (และยังใช้ในกระบวนการทำความเย็นอย่างเร็วด้วยเช่นกัน) เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของแบคทีเรีย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ต้องทำให้หางนมเย็นตัวที่อุณหภูมิคงที่ -5 C ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ปั๊มทำ ความเย็นที่เชื่อถือได้ของกรุนด์ฟอส

ข้อสังเกต

  • ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสทั้งหมดผ่านการรับรอง EHEDG ซึ่งบางรุ่นยังผ่านการรับรองมาตรฐาน 3A
  • เลือกแมคคานิคอลซีลแบบ SiC/SiC หากสารฆ่าเชื้อที่ใช้กระบวนการเพิ่มออกซิเจนเข้าสามารถที่จะเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่