หอเก็บน้ำประปา

ภาพรวม

ภาพรวม

การสูบจ่ายน้ำจากหอเก็บน้ำประปาเป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งไปยังผู้บริโภค   ทางกรุนด์ฟอสมีปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ครบวงจรซึ่งทำหน้าที่ปรับคุณภาพน้ำขั้นสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพน้ำระดับสูงสุด

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเกาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อ และ การปรับค่า pH นอกจากนี้   ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อ ครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนได้ ซึ่งระบบเฝ้าตรวจสอบและควบคุมของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพสำหรับการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่