อ่างเก็บน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

อ่างเก็บน้ำดิบไม่ได้มีหน้าที่ในการเก็บน้ำจนกระทั่งถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น แต่อ่างเก็บน้ำเป็นส่วนแรกสุดของกระบวนการบำบัดน้ำ เวลากักเก็บ (เวลาที่น้ำถูกเก็บอยู่ในอ่างเก็บน้ำ) เป็นคุณลักษณะการออกแบบที่ยอมให้อนุภาคและโคลนตมตกตะกอน เช่นเดียวกับเวลาสำหรับการ บำบัดทางชีวภาพโดยธรรมชาติที่ใช้สาหร่าย แบคทีเรีย และแพลงตอนสัตว์ที่มีอาศัยอยู่ในน้ำโดยธรรมชาติ

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับการจัดการอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีความต้องการในการรักษาการเคลื่อนที่ของน้ำและการเติมออกซิเจน ด้วยเครื่องผสมและเครื่องกวนใต้น้ำพร้อมกับการควบคุมและการปรับคุณภาพของน้ำอย่างรอบคอบโดยใช้ระบบจ่ายสารเคมี

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของภาระจำเป็นต้องให้ระบบปั๊มน้ำสามารถจัดการกับปัญหาอัตราการไหลปริมาณมากที่แรงดันน้ำต่ำ โดยเครื่องกวนใต้น้ำ AFG มีระบบที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผสมในถังขนาดใหญ่ เพื่อสร้างมวลการไหลขนาดใหญ่ พร้อมกับความเร็วการไหลคงที่และจำกัดความเสี่ยงเรื่องของโซนที่แบคทีเรียอาจจะเสียชีวิต เมื่อการออกแบบถังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เครื่องกวนใต้น้ำ เครื่องผสม Grundfos AMD และ AMG มีการออกแบบอย่างทนทานโดยใช้วัสดุทนการกัดกร่อน ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา และการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหาในสภาพแวดล้อมที่มีความยากต่อการทำงาน

ในรูปแบบเดิมนั้น สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนเช่น ก๊าซคอลรีน (Cl¬2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเกาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อ และ การปรับค่า pH นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อ ครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่