ศูนย์ควบคุมน้ำ

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบสูบน้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีความซับซ้อนซึ่งทุกสิ่งจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปราศ จากปัญหาและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กรุนด์ฟอสได้พัฒนาโมดูลและชุดควบคุมการสื่อสารเฉพาะด้านเพื่อครอบคลุมทุกกรณีนับตั้งแต่ตัวเซ็นเซอร์จนถึงชุดระบบสัญญาณ BUS สำหรับการควบคุมระยะไกลและซอฟแวร์ที่ปรับตามความต้องการ ระบบของกรุนด์ฟอสสามารถสื่อสารได้กับมาตรฐานการสื่อสารที่มีอยู่ในท้องตลาดได้ถึง 95%

ระบบ Dedicated Control ทำให้ง่ายต่อการควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของปั๊มปกติและปั๊มพิเศษ เช่น การหาค่าพลังงานที่เหมาะสมที่สุดและทำ ให้ง่ายสำหรับการใช้งานอินเตอร์เฟส SCADA เครื่องมือซอฟแวร์ทำให้ข้อมูลการทดลองเดินเครื่องสามารถเก็บบันทึกไว้สำหรับสถานีสูบน้ำถัดไป ซึ่ง ทำให้สามารถทดลองเดินเครื่องสถานีสูบ น้ำที่ติดตั้งใหม่ได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับความเสี่ยงที่ลดลง เพื่อทำให้การสื่อสารกับระบบ SCADA ศูนย์กลางหรือระบบควบคุมตรวจตรา ระบบการเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมของกรุนด์ฟอสยังมีการรวมเอา อินเตอร์เฟสการสื่อสาร Plug-and-Play เข้าได้ด้วยกัน

ระบบน้ำที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสมรรถนะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของชุดควบคุมระดับน้ำสามารถที่จะให้การควบคุมและการเฝ้าตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถือได้สำหรับปั๊มสูงสุด 6 ตัว และสามารถ ทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่และป้องกันมอเตอร์ อุปกรณ์เสริมส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่ครบวงจร (เช่น ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำและตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ) ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีข้อมูลที่ได้มาจากระบบ ควบคุมของปั๊มของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจากกรุนด์ฟอสสามารถช่วยในการหาวิธีการที่ถูกต้องโดยอิงจากจุดประสงค์ของคุณสำหรับ การตั้งค่าที่กำหนด

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่