การจัดการน้ำเสีย

ภาพรวม

ภาพรวม

สำหรับการใช้งานในเหมืองแร่ การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำที่ปล่อยออกจากการปฏิบัติงานในเหมืองและ การผลิตแร่เช่นเดียวกับจากสิ่งปลูกสร้างและพื้นผิว โดยปกติการบำบัดน้ำเสียเป็นการใช้ประโยชน์จากกระบวนการทางกล ทางชีวภาพ และทางเคมีในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้ออกไป

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหากลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการขนถ่าย การจัดการ และการทำความสะอาดน้ำเสียและกากตะกอนที่เก็บไว้ และสำหรับกระบวนการบำบัดทางกล ทางชีวภาพ และทางเคมี นอกจากนี้ระบบการเฝ้าตรวจสอบ การควบคุม และการจัดการระยะไกลยังสามารถจัดหาได้ตามความต้องการของคุณ

กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีความแตกต่างกันนับตั้งแต่ถังอย่างง่าย (ซึ่งพึ่งพาการตกตะกอนเพียงอย่างเดียว) จนถึงกระบวนการบำบัดอย่างละเอียด โดยใช้การบำบัดทางชีวภาพซึ่งเรารู้จักกันดีในปัจจุบัน น้ำที่ผ่านการบำบัดจะถูกป้อนเข้าไปยังกระบวนการกรองตะกอนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญซึ่งสามารถลดความจำเป็นสำหรับการจ่ายน้ำดิบได้อย่างมาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำเสียที่ทรงประสิทธิภาพของกรุนด์ฟอสถูกออกแบบสำหรับการรับมือกับการระบายน้ำ น้ำทิ้ง และน้ำโสโครกที่มาจากการปฏิบัติงานของเหมืองแร่และการผลิตแร่ เช่นเดียวกับที่มาจากเหมืองแร่ โดยการใช้ใบพัดซิงเกิ้ลแชนเนลหรือใบพัดแบบ SuperVortex โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม Grundfos SE ซึ่งทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนทำให้ มั่นใจถึงการผ่านไปของของแข็งขนาดใหญ่ซึ่งลดความเสี่ยงเรื่องการอุดตันได้อย่างมาก

เครื่องผสมและเครื่องกวนใต้น้ำสาสมารถที่จะใช้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสำหรับการผสมในถังขนาดต่างๆ เพื่อสร้างมวลการไหล ขนาดใหญ่พร้อมกับความเร็วการไหลคงที่และจำกัดความเสี่ยงเรื่องของโซนที่แบคทีเรียอาจจะเสียชีวิต ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการออกแบบที่แข็งแรงทนทานซึ่งทำมาจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน ง่ายต่อการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษา และการทำงานที ปราศจากปัญหาในสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการทำงาน

ระบบปั๊มดูดจ่ายของเหลวที่ครบวงจรสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และทางกรุนด์ฟอสมีอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีสำหรับการควบคุมอย่างครบวงจรเช่นเดียวกับระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบควบคุมด้วย PLC สำหรับการเตรียมวัสดุแห้งและการ ดูดจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได้

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่