น้ำเสีย – สำหรับงานอาคารสูง

ภาพรวม

ภาพรวม

ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเสีย
พื้นที่ที่มีน้ำเสียมีความซับซ้อนและเทคโนโลยีน้ำเสียที่มีชื่อเสียงของเราถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ การสร้างนวัตกรรม การทดลองและการทด สอบทางวิทยาศาสตร์หลายสิบปี ปรึกษากับกรุนด์ฟอสเพื่อติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับด้านน้ำเสีย ได้แก่ น้ำเสียที่มีการระบาย น้ำผิวดิน น้ำที่ใช้แล้ว และน้ำสกปรก

ผลิตภัณฑ์พิเศษ
ผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำเสียของกรุนด์ฟอสเป็นส่วนความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยี ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน ซึ่งใช้การออกแบบอัจฉริยะ วัสดุคุณภาพสูง และประสิทธิภาพสูงร่วมกันสำหรับระบบของกรุนด์ฟอสทั้งหมด

- ปั๊มน้ำเสีย
- สถานีสูบยก
- สถานีสูบน้ำประกอบสำเร็จพร้อมกับปั๊มหลุมและชุดควบคุม

ชุดควบคุมเฉพาะด้านและ AUTODAPT3
ระบบน้ำเสียมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการเฝ้าตรวจสอบและควบคุมโดยระบบ Grundfos Dedicated Control ที่ทำให้การจัดการปัญหาน้ำโสโครกสามารถที่จะรวมเข้ากับระบบการจัดการอาคาร และฟังก์ชั่นการเข้าถึงจากระยะไกลแบบ Dedicated Control ทำให้มั่นใจว่าคุณจะควบคุมดูแลระบบได้ตลอดเวลา โดยฟังก์ชั่น AUTODAPT3 ของเราหมายความว่าปั๊มน้ำเสียแบบแช่ใต้น้ำของคุณจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยตัวเองพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์แรง ดันที่ใช้ควบคุมฟังก์ชั่นการเริ่มต้น-การหยุดทำงานของปั๊ม นอกจากนี้ฟังก์ชั่น AUTODAPT3 ยังทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ง่าย การเฝ้าตรวจสอบอัจฉริยะ และอื่นๆ มากมาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Cases
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th