การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สาม

ภาพรวม

ภาพรวม

การปล่อยน้ำที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์ไปยังพื้นที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือใช้สำหรับการชลประทานจำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำเสียขั้นที่สาม เช่น การกรองและ/หรือการฆ่าเชื้อ ซึ่งเรียกว่า เฟสบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย ทางกรุนด์ฟอสสามารถจัดหาระบบปั๊มสำหรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของการบำบัดน้ำเสียขั้นตอนนี้

ไส้กรองทรายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันส่วนใหญ่ แต่เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ไส้กรองดรัมและเมมเบรนสามารถที่จะนำมาใช้สำหรับการกรอง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกรองแบบใด สิ่งสำคัญคืออัตราการไหลและแรงดันที่เชื่อถือได้ต้องรักษาระดับไว้โดยระบบปั๊มสำหรับทั้งการป้อนและการ ล้างแบบย้อนกลับสำหรับส่วนของไส้กรอง อนุภาคที่มีอยู่จะถูกกรองด้วยไส้กรองผ่านการสร้างแรงตึง การเกาะติด และการขัดขวาง ซึ่งวัตถุที่ถูกกรองไว้จะทำให้การสูญเสียแรงดันในไส้กรองและต้องถูกกำจัดออกไม่ว่าจะเป็นแบบต่อเนื่องหรือเมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่าค่าจำกัดที่ กำหนดไว้

ระบบปั๊มหอยโข่งที่พร้อมใช้งานครอบคลุมอัตราการไหลทั้งหมดและสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แห้งและแช่ใต้น้ำทำให้มั่นใจได้ถึงการป้อนเข้าไส้กรองอย่างถูกต้อง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hydro MPC เป็นเครื่องสูบน้ำในระบบแรงดันสูงซึ่งหมายถึงมีแรงดันที่เพียงพอสำหรับการล้างย้อนกลับ

หลังจากการกรองเราสามารถฆ่าเชื้อก่อนปล่อยน้ำออกไป ทางกรุนด์ฟอสสามารถจัดหาระบบดูดจ่ายสารเคมีที่ครบวงจรสำหรับปริมาณที่มากและน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ระบบฆ่าเชื้อของกรุนด์ฟอสสามารถปรับตามความจำเป็นและความต้องการในการดูดจ่ายสารเคมี

การฆ่าเชื้อที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียสามารถที่จะลดจุลินทรีย์ได้จำนวนมากและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพของน้ำที่ปล่อยออกไป ซึ่งการใช้งานปัจจุบันในโรงบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่จะเป็นการบำบัดด้วยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานที่ดำเนินการอยู่

ด้วยอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจรทำให้กรุนด์ฟอสสามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและการฆ่าเชื้อซึ่งสามารถรวมเข้ากับ ระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต กรุนด์ฟอสมีความรู้เป็นพิเศษในการทำสิ่งนี้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนดของสถานีดูดจ่ายสารเคมีโดยใช้สารเคมีเข้มข้น สารเคมีพร้อม ใช้งาน หรือสารเคมีแห้งตามความต้องการของคุณ

ระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บสารเคมี และระบบที่มีอยู่ของคุณ ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนเช่น ก๊าซคอลรีน (Cl2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตามจะเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และสัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Cases
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่