น้ำผิวดินเพื่อการเกษตร

ภาพรวม

ภาพรวม

เมื่อแหล่งน้ำจากคลองหรือบ่อน้ำที่เก็บเอาไว้มีระดับน้ำขึ้นและน้ำลงที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบปั๊มน้ำได้ เนื่องจากค่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำ  ปั๊มความเร็วคงที่ที่กำหนดขนาดไว้เพื่อสูบยกจากระดับน้ำต่ำสุดของน้ำก็จะสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงแต่ปั๊มปรับความเร็วได้เป็นปั๊มที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันเนื่องจากปั๊มแบบนี้สามารถปรับค่าความเร็วเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำสำหรับประโยชน์ของกำลังการผลิตของฟาร์มโดยรวม

ด้วยความช่วยเหลือจากทางกรุนด์ฟอส เกษตรกรจะได้รับระบบที่สร้างความสมดุลในการดูดน้ำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและความต้องการเพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่มีน้ำ การเกิดโพรง และการขัดข้องของมอเตอร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
บริษัทตัวแทนขาย

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการ

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th