สปริงเกลอร์

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบสปริงเกลอร์ติดตั้งถาวรมีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยการใช้ปั๊มที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้และตัวตรวจจับแรงดันที่สามารถปรับตั้งสมรรถนะของปั๊มอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการสำหรับการใช้งานกับสปริงเกลอร์หลายตัว สิ่งนี้ทำให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอของการชลประทานที่สูงขึ้นและรักษาต้นทุนให้ต่ำ ชุดควบคุมปั๊มมีข้อดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันปั๊มไม่ให้ทำงานในตอนที่ไม่มีน้ำหรือความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อขยายอายุการใช้งานของ ปั๊ม

การแข็งตัวเป็นน้ำแข็งต้องไม่เกิดขึ้นสำหรับระบบสปริงเกลอร์ ซึ่งผู้เพาะปลูกสามารถพึ่งพาระบบป้องกันการแข็งตัวของน้ำที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนี้สามารถทำงานได้จริงและการป้องกันการก่อตัวของชั้นน้ำแข็ง ระบบปั๊มน้ำของเราจะถูกใช้งานร่วมกับหัวพ่นละอองน้ำที่ เหมาะสมถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยกำหนด

จากมุมมองของเราแล้ว หลักการเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบนี้มีการทำงานเช่นเดียวกับระบบรดน้ำและระบบชลประทานอื่นๆ โดยการจ่ายน้ำที่แรงดันที่ถูกต้องและคงที่ ระบบปั๊มน้ำของเราสามารถส่งมอบหมอกความชื้นที่สม่ำเสมอซึ่งจะครอบคลุมและปกป้องพื้นผิวทุกๆ ส่วน ของพืชผลที่เพาะปลูก

ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบอัตโนมัติถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างง่ายดายสำหรับการทำงานของปั๊มที่เชื่อถือได้ และการแจ้งเตือนจะถูกส่งโดยตรงไปยังเกษตรกรหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
บริษัทตัวแทนขาย

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการ

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th