ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพรวม

ภาพรวม

โครงการความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos SOLAR เป็นระบบที่มีความพิเศษเฉพาะ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาและมีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับความต้องการของแรงดัน/การไหล และการสิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากปั๊มไหลเวียนมาตรฐานไม่สามารถส่งมอบสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส คุณจะมีระบบปั๊มสมรรถนะสูงเช่นเดียวกับความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษสำหรับการใช้งานระบบความร้อนพลัง งานแสงอาทิตย์

ระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยั่งยืน
การลดภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าซ CO2 คือความสำคัญอันดับต้นๆ ของเราเมื่อเราพัฒนาปั๊มและระบบปั๊มที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานองค์รวมสำหรับระบบผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) เราได้สร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้งานร่วมกับคุณลักษณะพิเศษและฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดที่จำเป็นในระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

โซลูชั่น

Grundfos SOLAR - สำหรับการใช้งานจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์:

Grundfos SOLAR - สำหรับการใช้งานจากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์:

  • ผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสได้มีการพัฒนาให้มีครบทุกการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจากความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • ทีมงานของเราทุ่มเทในการพัฒนา และจัดการโครงการผลิตภัณฑ์ Grundfos SOLAR
  • เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นนวัตกรรมบนพื้นฐานของโลกที่ได้รับการยอมสำหรับปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อนของกรุนด์ฟอส
  • ที่สำคัญของผู้ใช้จะสามารถประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซ CO2
  • โดยเฉพาะโปรแกรมการระบายความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา

Check out the main features of a GrundfosSOLAR solution. Go to the HVAC OEM centre

Insight
News
ติดต่อเรา
ติดต่อกรุนด์ฟอส
ศูนย์บริการ