การผสมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์

ภาพรวม

ภาพรวม

การผสมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์

ปัญหาที่ท้าทายประการหนึ่งในกระบวนการผสมสำหรับการผลิตเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์คือ การจัดการปัญหาเรื่องน้ำเชื่อม นี่คือเหตุผลว่าทำไมปั๊มของกรุนด์ฟอสจึงมีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับการทำงานที่ไม่มีปัญหาในจุดที่ส่วนผสมอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการ

ปั๊มระบบลูกเบี้ยวถูกออกแบบสำหรับการขนถ่ายน้ำเชื่อมที่มีความหนืดไปยังเครื่องผสม ซึ่งเป็นจุดที่ปั๊มผสมเทคโนโลยีสูงถูกนำมาใช้เพื่อทำการผสม และสูบเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ โดยการผลักไปไปยังสถานีบรรจุขวดอย่างรวดเร็ว ซึ่งปั๊มทั้งสองชนิดนี้จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบซีลเพลาแบบท่วม (flushed shaft seal) ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันน้ำเชื่อมไม่ให้ก่อตัวเป็นผลึกและทำให้อายุการใช้งานของปั๊มยาวนานขึ้น ข้อดีเพิ่มเติมของระบบซีลเพลาแบบท่วมคือการซ่อมบำรุงที่สามารถทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากโครงสร้างที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

ไม่ว่าจะเป็นการผสมตามกะชุดการผลิตหรือการผสมต่อเนื่องสำหรับการผลิตเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ สายการผลิตจะได้รับประโยชน์จากการรับ รองมาตรฐานกระบวนการ CIP และ SIP ระบบ CIP และ SIP ทำให้สามารถเตรียมสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วสำหรับการผลิตในชุดการผลิตถัดไปโดยการทำความสะอาดถัง ท่อ และสาย การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่