การตกตะกอน

ภาพรวม

ภาพรวม

การรวมตะกอนเป็นกระบวนการบำบัดน้ำที่ใช้สำหรับการทำให้ของแข็งที่แขวนลอยอยู่นอนก้นในน้ำภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง หนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการรวมตะกอนที่ถูกต้องคือ การรักษาไว้ซึ่งการจัดการของไหลที่อ่อนโยนด้วยระบบปั๊มที่ถูกออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการ สัมผัสระหว่างตะกอนและชิ้นส่วนที่สำคัญของปั๊มเพื่อที่จะลดการสึกหรอหรือการฉีกขาด

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้น และนอกจากนี้ยังมีระบบฆ่าเชื้อที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการตกตะกอนของสารแขวนลอยและช่วยเ พิ่มระดับคุณภาพของน้ำ

การรักษาระดับการไหลที่อ่อนโยนและควบคุมได้ในถังตกตะกอนและขนส่งน้ำไปยังและมาจากถังต่างๆ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับระบบปั๊มน้ำ ระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสที่ครบวงจรนับตั้งแต่ปั๊มตัวเรือนแยกขนาดใหญ่และปั๊มควบคุมการไหลผสม ซึ่งเน้นความสำคัญไปที่น้ำที่มีการเคลื่อนที่มากกว่าแรงดันที่เพิ่มเข้ามา จนถึงปั๊มแรงเหวี่ยงแบบมัลติสเตจแนวตั้ง (CR) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของเรา (และยังครอบคลุมความต้องการด้านสมรรถนะทั้งหมดตามที่ต้องการระหว่างปั๊มทั้งสองแบบที่กล่าวมา)

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเกาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อ และ การปรับค่า pH นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อ ครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดสำหรับการเตรียมวัตถุดิบแบบแห้งถูกนำมาใช้งานเพิ่มขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำ กรุนด์ฟอสมีระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่ควบคุมโดย PLC เพื่อจัดการกับปัญหาการจัดเตรียมและการดูดจ่ายสารช่วยรวมตะกอน หรือโพลีอิเล็กโทรไลต์ที่เชื่อถือได้

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่