น้ำทะเล

ภาพรวม

ภาพรวม

การแยกเกลือออกจากน้ำทะเลเป็นสิ่งที่กำลังกลายเป็นแหล่งน้ำดื่มเพิ่มเติมและจำเป็นอย่างยิ่งในหลายส่วนของโลก และทางกรุนด์ฟอสเป็นผู้นำ สำหรับระบบปั๊มน้ำครบวงจรสำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสสามารถใช้งานกับโรงผลิตน้ำดื่มแบบรีเวิร์สออสโมซิสสำหรับระบบการทำงานแบบหนึ่งขั้นตอนหรือสองขั้นตอนที่ใช้ ปั๊มที่สร้างขึ้นมาจากเหล็กสแตนเลสคลาสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูงและมีระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่โดยใช้พัดลมของปั๊มในตอนที่ปล่อยตัวกลางออกไป โครงสร้างดังกล่าวทำให้สามารถประหยัดต้นทุนการบำรุงรักษา การซ่อม ความสิ้นเปลืองพลังงาน และสารเคมีที่โรงผลิตน้ำดื่มจากน้ำทะเล

น้ำทะเลจำเป็นต้องมีบำบัดที่ดีที่สุดเพื่อมั่นใจได้ถึงการปล่อยออกที่ง่ายที่สุดและสามารถที่จะลดความเสี่ยงเรื่องการกัดกร่อน ขึ้นอยู่กับความต้องการอัตราการไหลและปริมาณของเกลือ การดูดน้ำทะเลเข้ามาในระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรจากทะเล ขณะที่การดูดน้ำทะเลนอกชายฝั่งสามารถที่สร้างระบบบ่อชายหาดที่ปลอดการกัดกร่อนหรือการกรองแถบชายฝั่งทะเล

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาปั๊มสำหรับการติดตั้งในที่แห้งและแช่ใต้น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั๊ม Grundfos SPRE ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อทนต่อการกัดกร่อนโดยเฉพาะในที่ที่น้ำมีความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน และสารเคมีที่สูงมาก

ระบบการฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสสามารถที่จะสร้างระบบที่ง่ายสำหรับวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีน ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนเช่น ก๊าซคอลรีน (Cl¬2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) กระบวนทำงานแบบอัตโนมัติต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุนการปฏิบัติงาน

โดยการรวมกันของชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้และอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ ทำให้กรุนด์ฟอสมีระบบที่ครบวงจรที่ได้มีการปรับตั้ง ด้านวิศวกรรมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ Grundfos CUE หมายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบและหลากหลายสำหรับชุดขับมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สำหรับการใช้งานปั๊ม ปัจจุบันในตลาด ร่วมกับความง่ายในการใช้ระบบป้องกันมอเตอร์ (MP204) ทำให้เรามั่นใจได้ว่าการเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น การทำงานโดยไม่มีน้ำ หรือภาวะโอเวอร์โหลด ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพในการทำงาน

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ สัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


SP Reference Tool

SP Reference Tool

Engineering manual for optimal SP installations.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่