การแช่เย็น

ภาพรวม

ภาพรวม

การแช่เย็น

ปั๊มทำความเย็นของกรุนด์ฟอสเหมาะสมสำหรับการไหลเวียนสารทำความเย็นสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 C ได้อย่างมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ และไม่มีการเบี่ยงเบนออกจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ขณะที่ปั๊มแรงเหวี่ยงมัลติสเตจแบบมาตรฐานสามารถรับมือกับน้ำเกลือและไกลคอล ซึ่งปั๊มแรงเหวี่ยงแบบมัลติสเตจมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการสนับสนุนการทำงานกับสารทำความเย็นที่อันตรายและมีความต้องการแรงดันที่สูงมาก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย เป็นต้น

ปั๊มหลายใบพัดสามารถที่จัดหาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงแม่เหล็ก (MAGdrive) หรือมอเตอร์ทรงกระบอกหุ้มมิดชิดที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดความเ เสี่ยงเรื่องการรั่วไหลที่เป็นอันตรายและคราวเดียวกันนี้ก็ทำให้มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ความสามารถในการไหลเวียนคาร์บอนไดออกไซด์ยังทำให้ปั๊มใช้งานเฉพาะด้านของกรุนด์ฟอสมีส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศกลุ่มโลกที่สามซึ่งมีทรัพยากรเพื่อการใช้งานสำรองและทำให้รู้สึกถึงการใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่าที่จะเป็นสารทำความเย็นสังเคราะห์ที่มีราคาสูง

นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มคุณภาพสูงที่ได้ขยายออกไปสำหรับสารทำความเย็นปฐมภูมิแล้วทางกรุนด์ฟอสยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มใช้งานเฉพาะ ด้านสำหรับสารทำความเย็นทุติยภูมิซึ่งทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาที่อุณหภูมิต่ำถึง -60 C โดยธรรมชาตินั้นระบบการทำความเย็นทั้งหมดสามารถปรับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน

ข้อสังเกต

  • กรุนด์ฟอสมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ครบวงจรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ATEX
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่