การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ภาพรวม

ภาพรวม

น้ำรีไซเคิลเป็นน้ำเสียขั้นแรกสุดที่ได้ถูกบำบัดเพื่อกำจัดของแข็งและสารเจือปนบางอย่าง และหลังจากนั้นจะยินยอมให้มีการปรับค่าประจุส่วนของ น้ำที่จะถูกปล่อยออกไปยังน้ำผิวดิน บ่อยครั้งที่กระบวนการปรับค่าประจุนี้จะทำขึ้นมาโดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเพื่อการชลประทาน

น้ำรีไซเคิลจำเป็นต้องมีการบำบัดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน และโดยปกติจะทำได้ผ่านกระบวนการทางกล สารเคมี และชีววิทยา โดยทางกรุนด์ฟอสสามารถจัดหาอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับการบำบัดน้ำเสียทุกรูปแบบ และ (ขึ้นอยู่กับการอนุญาตปล่อยน้ำเสียของเจ้าของ) สำหรับการฆ่าเชื้อขั้นสุดท้าย

ระบบการฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอสสามารถที่จะสร้างระบบที่ง่ายสำหรับวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีน ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนเช่น ก๊าซคอลรีน (Cl¬2) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) และคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาระบบปั๊มดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากและปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการรวมตะกอน การฆ่าเชื้อ และการปรับค่า pH นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ของกรุนด์ฟอสยังมีระบบควบคุมการดูดจ่ายสารเคมีและการฆ่าเชื่อที่เหมาะสมกับคุณและ สามารถรวมเข้ากับระบบของคุณอย่างไร้ขอบเขต

โดยการรวมกันของชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้และอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ ทำให้กรุนด์ฟอสมีระบบที่ครบวงจรที่ได้มีการปรับตั้ง ด้านวิศวกรรมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ปั๊ม Grundfos CUE เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้งานได้เอนกประสงค์ที่เป็นชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้สำหรับการใช้งานกับปั๊ม ปัจจุบันในตลาด ร่วมกับความง่ายในการใช้ระบบป้องกันมอเตอร์ (MP204) ทำให้เรามั่นใจได้ว่าการเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น การทำงานโดยไม่มีน้ำ หรือภาวะโอเวอร์โหลด ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพในการทำงาน

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ สัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

การบำบัดน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th
ศูนย์บริการในพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์

(+66) 2725 8999 (+66) 8 1110 7997 Service Hotline (+66) 8 1110 8998 Service Hotline

แฟกซ์

(+66) 2725 8998

ที่อยู่


บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด
92 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.grundfos.co.th