การสูบน้ำดิบ

ภาพรวม

ภาพรวม

ขั้นตอนแรกสุดสำหรับการทำให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายน้ำให้กับการปฏิบัติงานในเหมืองแร่ กระบวนการถลุงแร่ และการใช้ประโยชน์จากน้ำที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่คือแหล่งน้ำที่สามารถติดตามไฟได้ ไม่ว่าแหล่งน้ำของคุณจะเป็นน้ำบาดาล น้ำผิวดินที่ได้จากแม่น้ำ หรือทะเลสาบ หรือน้ำจากกระบวนการรีไซเคิล น้ำที่ผ่านการบำบัด เป็นต้น ทาง กรุนด์ฟอสจะมีระบบปั๊มครบวงจรในทุกขนาดจากปั๊มแช่ในน้ำจนถึงปั๊มหอยโข่งและปั๊มทำงานแนวแกนแบบแยกเรือนปั๊ม

ความยั่งยืนของระบบดูดน้ำจากแหล่งน้ำตลอดเวลาจำเป็นต้องมีระบบปั๊มน้ำที่คุ้มทุน มีการทำงานที่ปราศจากปัญหารบกวน และมีประสิทธิภาพด้าน พลังงานที่เหมาะสมที่สุด กรุนด์ฟอสมีประสบการณ์หลายสิบปีในการพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าตรวจสอบสำหรับระบบปั๊มและผลิตมอเตอร์ของปั๊มเป็นของตัวเองสำหรับการ ใช้งานกับของไหลทุกชนิดและข้อกำหนดการไหล สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการจับคู่ที่เหมาะสมอย่างมากกับระบบไฮโดรลิค มอเตอร์ ไฟฟ้า และชิ้นส่วนทางกลอื่นๆ ทั้งหมดที่สร้างระบบปั๊มน้ำครบวงจร ขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจถึงจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ฝ่ายบริการในพื้นที่