การสูบน้ำจากอาคารด้านใน

ภาพรวม

ภาพรวม

การกำจัดน้ำเสียและน้ำโสโครกปริมาณมากจากแฟลต โรงแรม ร้านอาหาร หรือศูนย์รวมสิ่งก่อสร้างทำให้เกิดความต้องการที่เข้มงวดสำหรับระบบปั๊มน้ำที่ใช้ ด้วยการใช้ระบบรวบรวมน้ำที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินในระบบปิด ทำให้ระบบต้องมีการบำรุงรักษาที่ต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำ น้ำเสียและน้ำโสโครกไปยังท่อระบายน้ำเสีย ทางกรุนด์ฟอสมีสถานีสูบยกที่ได้รับการออกแบบเพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติงานและการติดตั้ง และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุด

สถานีสูบยกของกรุนด์ฟอสเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดน้ำเสียและการจัดการน้ำโสโครก โดยผลิตภัณฑ์ Grundfos Multilift มีการออกแบบที่กะทัดรัด ความคงทน ความเอนกประสงค์ และความสามารถในการจัดการปัญหาปริมาณน้ำ ปริมาณมากในระบบปั๊มน้ำหนึ่งระบบหรือสองระบบพร้อมกับความจุของถังที่แตกต่างกัน

ระบบปั๊มน้ำ Multilift ของคุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงความต้องการสมรรถนะโดยใช้ตัวควบคุมระดับน้ำของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะเฝ้า ตรวจสอบและควบคุมปั๊มได้สูงสุดถึง 6 ตัว และสามารถทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่และป้องกันมอเตอร์ อุปกรณ์เสริมส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่ครบวงจร (เช่น ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำและตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ) ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีข้อมูลที่ได้มาจากระบบ ควบคุมของปั๊มของคุณ

กรุนด์ฟอสสามารถจัดหาระบบควบคุมและเฝ้าตรวจสอบที่เพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงได้ทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ โดยชุดควบคุมระบบ Multilift (LC109) สามารถใช้งานร่วมกันเป็นระบบการจัดการอาคาร (BMS) เพื่อให้แน่ใจถึงระบบการเตือนที่สำคัญ โดยอินเตอร์เฟสการสื่อสารแบบ Plug-and-Play ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐานการสื่อสารในตลาดทั่วไปได้มากกว่า 95% ทำให้สามารถควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (การจัดการระยะไกลของกรุนด์ฟอส) พร้อมกับอินเตอร์เฟส SCADA ที่ง่ายต่อการใช้งาน

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ สัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและสัญญาการบริการครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


sewage handbook

Sewage pumping

ข้อมูลโดยสังเขปและทฤษฎีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่