การผลิต/การละลายแร่จากกอง

ภาพรวม

ภาพรวม

การละลายแร่จากกองเป็นกระบวนการทำเหมืองแร่เชิงอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการสกัดโลหะบางชนิด เช่น สารประกอบทองแดง สังกะสี โคบอลท์ และนิเกิล จากสินแร่ที่ได้จากการทำเหมืองแบบเดิม โดยผ่านกระบวนการบดย่อย และหลังจากนั้นถูกขนถ่ายเพื่อการฉีดน้ำที่แผ่นกรองตะกอนที่แร่บาง ชนิดผ่านเข้าไปไม่ได้ ทางกรุนด์ฟอสมีปั๊มขนถ่าย ปั๊มดูดจ่าย และปั๊มดูดจ่ายสารเคมี และปั๊มละลายแร่จากกอง ปั๊มแช่ใต้น้ำ และปั๊มหอยโข่งที่ครอบคลุมการใช้งานทั้ง กระบวนการ

ระบบน้ำที่ใช้ละลายแร่จากกองนั้นจะแปรผันตามตะกอนของสินแร่ และตำแหน่งที่ละลายแร่จากกองนั้นก็จะต้องการปั๊มที่ทำงานหนักได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสพร้อมสำหรับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างกันซึ่งผลิตขึ้นมาจากเหล็กสแตนเลสเกรดคุณภาพสูง หรือไททาเนียม และชุด มอเตอร์แม่เหล็ก หรือระบบซีลเพลาแบบต่างๆ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีระบบปั๊มน้ำครบวงจรในทุกขนาดนับตั้งแต่ปั๊มแช่ใต้น้ำจนถึงปั๊มหอยโข่งสำหรับน้ำที่ประกอบด้วยสารเคมี เช่น กรดซัลฟิวริค และโซเดียวไฮดรอกไซด์ และน้ำที่มีระดับค่า pH ต่ำ และกรดซัลฟิวริคที่มีความเข้มข้นต่ำหรือความเข้มข้นสูงสูงกว่า 90% โดยระบบปั๊มน้ำสำหรับการใช้งานกับโซเดียมไฮดรอกไซด์บริสุทธิ์ก็มีอยู่เช่นเดียวกัน

ระบบปั๊มดูดจ่ายของเหลวที่ครบวงจรสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และทางกรุนด์ฟอสมีอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีสำหรับการควบคุมอย่างครบวงจรเช่นเดียวกับระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบควบคุมด้วย PLC สำหรับการเตรียมวัสดุแห้งและการ ดูดจ่ายสารเคมีที่เชื่อถือได้

ระบบปั๊มน้ำของกรุนด์ฟอสทำให้คุณสามารถเพิ่มน้ำใช้ที่ผ่านการรีไซเคิลในระดับสูงสุด ลดความสิ้นเปลืองน้ำดิบ และลดการปล่อยน้ำที่ผ่านการ บำบัด สำหรับกระบวนการละลายแร่จากกองต้องการน้ำปริมาณมากและตามหลังด้วยกระบวนการบำบัดแบบไหลเวียนสูงสุดถึง 90% โดยสามารถลดผลกระทบการปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ปัจจุบัน

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่