อาหารแปรรูป

ภาพรวม

ภาพรวม

อาหารแปรรูป

ไม่ว่าตัวกลางจะเป็นน้ำหรือตัวกลางที่มีความหนืดสูงที่ใช้ในกระบวนการผสม ทางกรุนด์ฟอสก็สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างง่ายดาย ปั๊มแรงเหวี่ยงแบบใบพัดเดี่ยวสามารถป้อนน้ำไปยังถังผสมขณะที่ปั๊มระบบลูกเบี้ยวมาตรฐานสุขอนามัยสามารถที่จะจัดการกับตัวกลางที่มีความหนืด มากขึ้นซึ่งเป็นตัวกลางที่พบได้ในการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อถนอมเนื้อผิวที่มีคุณลักษณะของอาหารเอาไว้ หากจำเป็นต้องมีการดูดจ่ายสารเคมี ปั๊มระบบลูกเบี้ยวก็สามารถทำงานนี้ได้สำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องการสุขอนามัย ในกระบวนการที่ไม่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัย ปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่แยกจากกันพร้อมสำหรับการดูดจ่ายสารเคมีได้อย่างเที่ยงตรง เช่น น้ำเกลือ และส่วนผสมของอาหาร เป็นต้น

เมื่อส่วนผสมพร้อมสำหรับการปรุง การควบคุมอุณหภูมิก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้น โดยปั๊มแรงเหวี่ยงที่ต่อพ่วงเข้าด้วยกันเป็นระบบของกรุนด์ฟอสนั้นมีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับการควบคุมกระบวนการทำความเย็นและความร้อน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามวลจะถูกทำให้ร้อนอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับที่ระบุและทำให้เย็นตัวลงหลังจากนั้นก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังสถานีบรรจุ หากการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยที่ทำจากเหล็กสแตนเลสของกรุนด์ฟอสก็สามรถจัดหาได้ พร้อมกับข้อกำหนดเรื่องสุขอนามัยมาตรฐานสูง

ปั๊มมาตรฐานสุขอนามัยของกรุนด์ฟอสทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการ CIP โดยยอมให้ถัง ท่อ และท่อส่งสามารถทำความสะอาดได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถทำงานได้ตามกะการผลิตได้อย่างดีที่สุดและลดเวลาการหยุดซ่อมบำรุงของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นตามมาให้เหลือน้อยที่สุด

หากการหาจุดที่เหมาะสมของกระบวนการบรรจุหีบห่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ทางกรุนด์ฟอสมีระบบ E-solution ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถปรับความเร็วของปั๊มในระบบสายการผลิตให้ตรงกับความเร็วของกระบวนการบรรจุหีบห่อได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่