น้ำใช้ –การทำความเย็น

ภาพรวม

ภาพรวม

น้ำใช้ –การทำความเย็น

การทำความเย็นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับกระบวนการและการใช้งานต่างๆ ซึ่ง  กรุนด์ฟอสมีความชำนาญอย่างแท้จริง สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำหลายใบพัดและปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันคุณภาพสูงของเราสามารถใช้สำหรับการไหลเวียนน้ำใช้ในระบบได้ และยังรวมถึงระบบ ฆ่าเชื้อเทคโนโลยีขั้นสูงและปั๊มดูดจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนพร้อมกับการจ่ายสารเคมีทุกชนิดได้อย่างเที่ยงตรง สารเคมีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการขยายตัวเช่นเดียวกับการป้องกันการสะสมตัวของจุลินทรีย์และการใช้งานเพื่อยับยั้งการเกิดการกัดกร่อน

ปั๊มดูดจ่ายสารเคมีเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบำบัดน้ำในระบบเปิดซึ่งเป็นที่ที่มีแบคทีเรียที่มาทางอากาศเป็นอันตรายต่อคน และในระบบปิด ซึ่งเป็นที่ที่เน้นความสำคัญการหลีกเลี่ยงการสะสมตัวของจุลินทรีย์เพื่อที่จะป้องกันระบบให้ปลอดภัยและทำให้แน่ใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดของ ระบบ โดยทางกรุนด์ฟอสปั๊มสมรรถนะที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานทั้งระบบกระบวนการทำความเย็น โดยทางกรุนด์ฟอสสามารถที่จะลดเวลาการหยุด ซ่อมบำรุงของระบบการผลิตได้อย่างชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เกิดความร้อนในการทำงานที่สูงเกินไป

ปั๊มทำความเย็นของกรุนด์ฟอสมาพร้อมกับระบบทำความเย็นด้วยอากาศเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือสูงสุดในกรณีที่มีความต้องการในการทำความ เย็นสูงสุด ระบบปั๊มน้ำทั้งหมดสามารถจัดหาพร้อมกับระบบการวัดและการควบคุมซึ่งปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย หากจำเป็นที่จะลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแล้ว ทางกรุนด์ฟอสก็มีระบบสำหรับการนำเอาสารเคมีกลับมาใช้ใหมาได้

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่