การบำบัดขั้นต้น

ภาพรวม

ภาพรวม

สถานีดักขยะหยาบ

น้ำเสียดิบมีปริมาณของวัสดุที่สูง เช่น กระดาษชำระ ผ้าเช็ดมือ เช่นเดียวกับถุงพลาสติก เศษไม้ เป็นต้น วัสดุดังกล่าวต้องถูกำจัดออกที่ขั้นตอนแรกของกระบวนการบำบัด อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการป้องกันการอุดตันและการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์กลไกที่โรงบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นสถานีดักขยะหยาบจึงเป็นขั้นตอนแรกในการบำบัดน้ำเสียทางกล

การล้างวัสดุที่ถูกดักไว้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปริมาณของที่ถูกทิ้งอย่างเห็นได้ชัดและป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น เหม็น กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มและชุดควบคุมสำหรับการล้างย้อนตะแกรงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจได้ถึงการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้สำหรับสถานีดักขยะหยาบของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos Hydro MPC ของระบบยกระดับแรงดันแบบมัลติสเตจหมายถึงคุณสามารถจัดการกับโซนแรงดันของคุณด้วยความง่ายและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำที่จะให้ผลการล้างที่มีประสิทธิภาพในส่วนของสถานีดักขยะหยาบโดยรวม

การจำกัดทราย หินกรวด และไขมัน

เมื่อน้ำเสียถูกผ่านตะแกรงเพื่อกำจัดวัสดุขนาดใหญ่แล้ว ขั้นตอนถัดไปของกระบวนการบำบัดทางกลคือการกำจัดหินกรวดและไขมัน การกำจัดก่อนที่เริ่มต้นทำการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นของโรงบำบัดน้ำเสีย

ระบบทั่วไปคือ ห้องดักหินกรวดและไขมันพร้อมช่องเติมอากาศ ซึ่งการเติมอากาศจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาให้สารอินทรีย์เกิดการแขวนลอย ขณะที่หินกรวดและไขมันถูกกำจัดผ่านการตกตะกอนและการลอยตัว หากทรายและหินกรวดไม่สามารถจำกัดออกไปและถูกส่งต่อไปยังถังปรับความใสขั้นต้นหรือแม้กระทั่งในระบบอื่นที่อยู่ในโรงบำบัด ส่งผลทำให้เกิดการอุดตันเพิ่มขึ้นและการสึกหรอในอุปกรณ์

การกำจัดหินกรวดจำเป็นต้องใช้ปั๊มที่แข็งแรงและทนทาน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม SE/SL และ S พร้อมกับใบพัดวนได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานที่ทนทานโดยมีอัตราการไหลของน้ำโสโครกปริมาณมากและสามารถติดตั้งได้ที่แห้งและแช่ในน้ำ ปั๊มเหล่านี้ยังมีความน่าเชื่อถือที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัย ระบบแพร่กระจายของกรุนด์ฟอสมีเครื่องกระจายฟองกาศละเอียดหรือหยาบสำหรับการไหลของอากาศปริมาณมากสำหรับกระบวนการแยกของการกำจัดหินกรวดและไขมัน

ถังปรับความสมดุล

ถังปรับความสมดุลเป็นจุดที่น้ำเสียส่วนเกินสามารถเก็บไว้ได้ระหว่างที่ฝนตกหนัก ถังปรับความสมดุลสามารถใช้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการต้นทุนที่เหมาะสมที่ดีที่สุด โดยโรงบำบัดน้ำเสียมักจะยอมให้มีการก่อสร้างถังขนาดเล็กกว่าสำหรับการบำบัดและทำให้มั่นใจว่าภาระขับเคลื่อนของเหลวที่คงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งโรงบำบัดน้ำเสีย

กรุนด์ฟอนมีระบบปั๊มน้ำและชุดควบคุมเช่นเดียวกับเครื่องผสมและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้งานร่วมกันเพื่อทำให้การปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้และทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับถังปรับความสมดุล เมื่อภาระขับเคลื่อนของเหลวถูกลดลงและความจุว่างลง คุณก็จะสามารถส่งน้ำเสียออกไปได้อีกครั้งพร้อมกับประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ

ถังปรับความสมดุลสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ตามขนาดและรูปทรงที่แตกต่าง ทางเข้าและทางออกสามารถจัดการด้วยระบบแรงโน้มถ่วง ด้วยระบบปั๊ม หรือรวมกันทั้งสองระบบ ขึ้นอยู่กับสภาพขับเคลื่อนของเหลวในระบบ กรุนด์ฟอสมีปั๊มที่แก้ปัญหาความต้องการปริมาณมากเหล่านี้ได้ กรุนด์ฟอสมีปั๊มที่เอาชนะปัญหาความต้องการปริมาณมากได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ SE/SL, S และ KPL/KWM ของกรุนด์ฟอสถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่ทนทานพร้อมกับการไหลปริมาณมากและสามารถติดตั้งได้ในที่แห้งและแช่ในน้ำ โดยอุปกรณ์ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจได้ว่าระบบปั๊มของคุณสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงความต้องการสมรรถนะได้ตลอดเวลา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งจ่ายน้ำเสียไปยังและออกจากถังปรับความสมดุลอย่างเหมาะสมที่สุด

การผสมและการทำความสะอาดที่จำเป็นสำหรับถังปรับความสมดุลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos RainJet ได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับจุดประสงค์นี้ โดยมีการโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและง่ายต่อการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษา โดย RainJet สามารถทำงานได้เครื่องโดยไม่ต้องต่อพ่วงหรือต่อพ่วงกับเครื่องผสม AMD ที่แข็งแรงและทนทาน

ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตามจะเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ นอกเหนือจากชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้แล้ว ทางกรุนด์ฟอสยังมีระบบป้องกันมอเตอร์ (MP204) ในการเฝ้าตรวจสอบสภาพการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

การทำน้ำใสขั้นต้น

หลังจากการบำบัดทางกลเรียบร้อยแล้ว จุดประสงค์ของการทำให้น้ำใสขั้นต้นคือการลดภาระอินทรีย์ก่อนการบำบัดทางชีวภาพ วิธีการอย่างง่ายคือการปล่อยให้อนุภาคนอนก้นโดยใช้แรงโน้มถ่วง สิ่งเจือปนทางอินทรีย์ที่สำคัญในน้ำเสียสามารถกำจัดออกไปได้ และเป็นวิธีการที่คุ้มค่าการลงทุนในการลดขนาดและต้นทุนของการบำบัดทางชีวภาพ

เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการสร้างสภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปล่อยให้นอนก้นภายใต้การทำให้น้ำใสขั้นต้น และดังนั้นสภาพการไหลและความเร็วของน้ำจึงถูกออกแบบเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการนอนก้น สารที่นอนก้นที่มีผลมาจากการทำน้ำใสขั้นต้นถูกอ้างอิงเป็นกากตะกอนขั้นต้น ซึ่งหลังจากนั้นก็จะถูกสูบออกจากถังทำน้ำใสขั้นต้นไปยังกระบวนการบำบัดกากตะกอน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม SE/SL และ S พร้อมกับใบพัดวนได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานที่ทนทานโดยมีอัตราการไหลของน้ำโสโครกปริมาณมากและสามารถติดตั้งได้ที่แห้งและแช่ในน้ำ

สารเคมีหรือโพลีอิเล็กโตรไลท์สามารถที่จะเติมลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการนอนก้นของกากตะกอน ซึ่งช่วยในการกำจัดสารแขวนลอยได้สูงสุดถึง 80% ทางกรุนด์ฟอสมีระบปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่ครบวงจรสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเร่งการตกตะกอนและการรวมตะกอน และการปรับค่า pH และระบบทำงานอัตโนมัติสมบูรณ์แบบที่ควบคุมด้วย PLC เพื่อจัดการกับปัญหาการเตรียมและการดูดจ่ายสารช่วยรวมตะกอนหรือโพลีอิเล็กโตรไลท์ที่เชื่อถือได้

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และสัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Cases
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่