ระบบปั๊มน้ำที่มีแรงดัน

ภาพรวม

ภาพรวม

สำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความเรียบหรือเป็นที่ที่จำเป็นต้องมีการสูบน้ำ ทางกรุนด์ฟอสสามารถติดตั้งสถานีสูบน้ำโดยใช้ปั๊ม ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำ และระบบควบคุม Dedicated Control ที่ทำให้คุณสามารถลดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและเพิ่มความเร็วของไหลในระบบท่อแรงดันปิด ซึ่งสามารถจัดการด้วยความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ

ปั๊มจานบดน้ำโสโครก SEG AUTODAPT เป็นตัวอย่างของระบบนวัตกรรมใหม่ของกรุนด์ฟอสสำหรับระบบปั๊มน้ำที่มีแรงดัน นอกจากความสามารถในการตัดวัสดุในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ปั๊ม SEG AUTODAPT ยังสามารถจัดการหลุมปั๊มทำได้อย่างง่ายดายและลดต้นทุนลงได้ ซึ่งสามารถลดการโทรศัพท์สอบถามให้บริการ 75% และลดต้นทุนการติดตั้งและการทดลองเดินเครื่องลงได้ 50%

กรุนด์ฟอสยังมี Grundfos PUST ซึ่งเป็นระบบปั๊มน้ำที่มีแรงดันที่สมบูรณ์แบบที่ออกแบบสำหรับการขนถ่ายน้ำอย่างง่ายและสามารถทำความสะอาดตัวเองได้พร้อมกับพื้นผิวที่เรียบ สิ่งที่จำเป็นสำหรับสถานีสูบน้ำที่ประกอบสำเร็จคือการบำรุงรักษาที่ต่ำและง่ายต่อการซ่อมบำรุง โดยปั๊มจานบดน้ำโสโครกของกรุนด์ฟอสที่ใช้ใน Grundfos PUST มีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับระบบระบายน้ำที่มีแรงดันซึ่งมีความต้องการด้านประสิทธิภาพและการตัด และปั๊มจานบดน้ำโสโครกของกรุนด์ฟอสที่ใช้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานอย่างทนทานพร้อมกับการปฏิบัติงานแช่ในน้ำและการไหลของน้ำโสโครกที่เข้มข้น

ชุดควบคุม Dedicated Control สำหรับสถานีสูบน้ำมีฟังก์ชั่นการป้องกันการอุดตันอยู่ในตัว โดยฟังก์ชั่น “ชะล้างและไหลย้อน (flush-and-reverse) สามารถป้องกันการอุดตันที่มีสาเหตุจากปริมาณของสารประกอบเส้นใยที่เพิ่มขึ้นในน้ำโสโครกปัจจุบัน ฟังก์ชั่นป้องกันการอุดตันนี้จะทำการหยุดการทำงานของปั๊มหากพบความผิดปกติเนื่องจากการอุดตัน เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาการหยุดทำงานของระบบ

ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตามจะเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ทางกรุนด์ฟอสเองมีชุดสตาร์ทปั๊มและชุดมอเตอร์ภายนอกที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ (Grundfos CUE) ชุดควบคุมเฉพาะด้านสำหรับการควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของปั๊มได้อย่างง่ายดาย และระบบควบคุมบนอินเตอร์เน็ต (Grundfos Remote Management) พร้อมกับอินเตอร์เฟสแบบ SCADA ที่ง่ายต่อการใช้งาน

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ การทำสัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊มเพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


สถานีสูบน้ำเสีย

สถานีสูบน้ำเสีย

ข้อมูลโดยสังเขปและทฤษฎีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่