การแยกน้ำรอบนอก

ภาพรวม

ภาพรวม

การแยกน้ำรอบนอกและการบำรุงรักษาระดับน้ำให้คงที่โดยปกติเกี่ยวข้องกับบ่อน้ำจำนวนมากที่ติดตั้งรอบเหมืองแบบหลุมเปิด ทางกรุนด์ฟอสมีระบบที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการกำจัดน้ำสะอาดหรือน้ำสกปรกที่มีอนุภาคปนอยู่ และปรับตั้งระดับน้ำโดยใช้รูเจาะที่มีความลึก 30 ถึง 300 เมตร ปั๊มรุ่นที่ผลิตจากวัสดุเกรดคุณภาพสูงพร้อมสำหรับการใช้งานในสภาพที่รุนแรงที่มีค่า pH ต่ำและคลอไรด์

ตัวอย่างเช่น กรุนด์ฟอสสามรรถจัดหาปั๊ม SP ที่มีห้องเก็บช่องว่างที่เหมาะสมสำหรับความต้องการปัจจุบันของคุณ และยังมีระบบที่ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อต้องการความลึกในการทำงานและกำลังที่มากขึ้น ท่อยางยืดหยุ่นทำให้มั่นใจได้ถึงการเพิ่มเติมระบบดังกล่าวสามารถที่จะทำได้ง่ายและปราศจากปัญหา

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องความต้องการด้านสมรรถนะและมีปั๊มหลายตัวติดตั้ง การเพิ่มชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้จะทำหน้าที่ปรับภาระงานของบ่อน้ำให้เท่ากันโดยการปรับความเร็วปั๊มอัตโนมัติ ระบบนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการแยกน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานรอบนอกของเหมืองแร่

ระบบป้องกันมอเตอร์ของกรุนด์ฟอสได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับปั๊ม และไม่ได้ป้องกันเพียงมอเตอร์เท่านั้น แต่ยังใช้งานร่วมกับอินเตอร์เฟสโมดูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมระดับที่ต้องการนั้นสามารถได้รับการปกป้องมากขึ้นเนื่องจากพารามิเตอร์นอกเหนือจากพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าในมอเตอร์ก็จะถูกทำการวัด สิ่งนี้ทำให้สามารถตั้งเวลาการหยุด/การเริ่มต้นทำงานได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มหรือมอเตอร์เสียหายและยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับกะทันหันและความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมได้

การเลือกวัสดุที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีการทำสัญญาทดลองเดินเครื่องระบบและสัญญาบริการตามความต้องการของคุณ และชุดชิ้นส่วนอะไหล่และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ตามความต้องการของคุณในสถานที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่