เครื่องล้างชิ้นส่วน

ภาพรวม

ภาพรวม

เครื่องล้างชิ้นส่วน

ปั๊มของกรุนด์ฟอสมีความเหมาะสมอย่างสูงสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม ซึ่งปั๊มสามารถปรับได้ตามความต้องการในมุม มองของการไหลและแรงดันเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ปั๊มแบบใบพัดเดียวหรือแบบหลายใบพัดทำงานในอุณหภูมิที่สูงถึง 180 C และแรงดันสูงถึง 40 บาร์ สำหรับการใช้งานทั้งสองรูปแบบดังนี้

  • เครื่องล้างกล่อง
  • เครื่องล้างท่อ

นอกเหนือจากปั๊มมาตรฐานที่มีอยู่สำหรับเครื่องล้างชิ้นส่วน ทางกรุนด์ฟอสยังมีปั๊มพิเศษที่ออกแบบเพื่อให้จัดการกับปัญหาตัวกลางที่แตกต่างกัน หากน้ำประกอบด้วยน้ำมัน วัสดุที่ใช้ผลิตซีลเพลาต้องสามารถทนต่อของเหลวพิเศษนี้ได้ (ขณะที่สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจำเป็นต้องใช้ วัสดุผลิตปั๊มที่ออกแบบเพื่อแก้ปัญหานี้)

โดยปกติแล้วปั๊มทั้งหมดสำหรับเครื่องล้างชิ้นส่วนสามารถจัดหาพร้อมกับปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่จ่ายสารเคมีและสารละลายได้อย่างเที่ยงตรง

ข้อสังเกต

  • หากเครื่องล้างชิ้นส่วนถูกนำมาใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อการล้างต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ต้องมั่นใจว่าปั๊มนั้นถูกออกแบบเพื่อให้รับมือกับสาร ทำความสะอาดและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่