ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ และสารเคมีผสมกัน

ภาพรวม

ภาพรวม

ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ และสารเคมีผสมกัน

ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสและระบบปั๊มน้ำมีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมทั่วโลก ไม่ว่าน้ำเสียนั้นจะมาจากฝักบัว ห้องน้ำ สายการผลิตอาหาร หรือกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมก็ตาม ผลงานของเราคือระบบที่ผ่านการทดลอง และการทดสอบสำหรับการฆ่าเชื้อและการจ่ายน้ำ

โดยใช้แรงดันน้ำทำหน้าที่ขนถ่ายน้ำเสียจากขั้นตอนของกระบวนการหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป ขณะที่ปั๊มแรงดันสูงแบบหลายใบพัดถูกนำมาใช้เพื่อ ให้แน่ใจถึงกระบวนการล้างย้อนที่มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดขั้นต้นกรุนด์ฟอสมีผงสารเคมีแห้งและโพลีเมอร์เหลวสำหรับใช้เพื่อการรวมตะกอน ซึ่งปั๊มดูดจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอลและปั๊มระบบกลไกทั่วไปพร้อมสำหรับการดูดจ่ายสารเคมีที่มีอยู่ทุกๆ ชนิด และรวมถึงระบบการฆ่าเชื้อแบบ Plug-and-Play ระบบเติมคลอรีนไดออกไซด์ขั้นสูงถูกออกแบบสำหรับการจ่ายสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทำให้ความสิ้นเปลืองสารเคมีลดลงในระดับที่ต่ำที่สุด ซึ่งในคราวเดียวกันก็จะหมายถึงการปฏิบัติงานที่คุ้มค่าการลงทุนมากขึ้น ในจุดที่จำเป็นต้องมีการกรองน้ำจากกระบวนการล้างย้อนเกิดขึ้น การฆ่าเชื้อและการทำความสะอาด/การป้องกันการเน่าเหม็นหรือระบบกรองแบบ เมมเบรนสามารถที่จะจัดหาได้โดยกรุนด์ฟอส

ระบบการวัดและการควบคุมสามารถปรับได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละรูปแบบ

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่