ระบบพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมขนาดเล็ก (Micro CHP)

ภาพรวม

ภาพรวม

อนาคตของการจ่ายความร้อนและไฟฟ้า
โดยการใช้ระบบพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วม (CHP) เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในระบบที่รวมเข้าเป็นระบบเดียวกันแสดงให้เห็นถึงการจ่ายพลังงานเข้าสู่บ้านเรือนรูปแบบใหม่ในอนาคต เนื่องจากระบบ CHP นั้นจะดักจับความร้อนที่ปล่อยออกมาซึ่งในระบบการผลิตพลังงานแบบเดิมนั้นจะปล่อยความร้อนนี้ทิ้งไป ดังนั้นประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบแบบรวมเหล่านี้จะมีค่าสูงกว่าระบบเดิมอย่างมาก

ระบบ IWC ที่กะทัดรัดและประหยัดพลังงาน
เราทำงานในเชิงรุกกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) รายใหญ่หลายรายเกี่ยวกับตลาดของระบบพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมขนาดเล็กเพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานกับระบบพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมขนาดเล็ก ระบบ IWC ที่กะทัดรัดและประหยัดพลังงานที่สามารถให้สมรรถนะที่ดีที่สุดและมีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานทุกรูปแบบจึงเป็นกุญแจสำคัญที่เราเน้นความสำคัญในด้านนี้

เราพร้อมแล้วสำหรับปัญหาและสิ่งท้าทายเมื่อไรก็ตามที่คุณมีอยู่

โซลูชั่น

Team up for the future

HVAC OEM เป็นหุ้นส่วนในอนาคตของคุณในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชั่น Micro CHP - ทั้งจากมุมมองเชิงพาณิชย์และเทคนิค:

Commercial perspective

  • Competent development partner
  • Optimised IWC solutions
  • Low parasitic power consumption


Technical perspective

CHP solutions for:

  • Sterling engine
  • Gas motor
  • Micro turbine
  • Fuel cells

Go to the HVAC OEM centre

Insight
News
ติดต่อเรา
ติดต่อกรุนด์ฟอส
ศูนย์บริการ