เครื่องมือกล

ภาพรวม

ภาพรวม

เครื่องมือกล

ปั๊มประสิทธิภาพสูงที่ครบวงจรของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะให้ความเที่ยงตรงและความเสถียรภาพสูงในการใช้งานกับเครื่องกลที่หลากหลาย ประกอบด้วย

•การเจียร
•การกลึง
•การกัด
•การคว้าน
•การเลื่อย
•การตัดด้วยลวดไฟฟ้า
•การกัดด้วยประกายไฟ
ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะด้านโดยปั๊มสามารถปรับตามความต้องการทุกๆ รูปแบบได้อย่างพอดี ปั๊มหลายใบพัดของกรุนด์ฟอสมีหลายขนาดมีแรงดันและอัตราการไหลที่ต้องการสำหรับวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะสมสำหรับการติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอนนอกจากนี้ปั๊มยังมีแบบต่างๆ ที่เลือกออกแบบได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้ปั๊มสามารถที่จะจัดหาพร้อมกับตัวแปลงความถี่แบบรวมกันหรือระบบ E-solution เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและหาจุดทำงานที่เหมาะสมของกระบวนการรวมถึงการลดระดับความร้อนที่ป้อนเข้าไปในสารหล่อลื่น สำหรับปั๊มที่ออกแบบพิเศษสำหรับเจียรและการคว้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มแรงดันสูงของกรุนด์ฟอสรวมถึงรุ่นที่สามารถรับมือกับแรงดันสูงถึง 120 บาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับการคว้านรูที่มีความลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มทั้งหมดมีเป้าหมายสำหรับการใช้งานกับเครื่องมือกลซึ่งมีรุ่นที่ทำจากเหล็กสแตนเลสเช่นเดียวกับรุ่นที่ทำจากเหล็กหล่อหากจำเป็นต้องมีการปรับตามความต้องการ ปั๊มก็สามารถใช้งานร่วมกับระบบซีลพิเศษพร้อมกับมอเตอร์ที่มีปลั๊กแบบ HAN10E หรือร่วมกับมอเตอร์ชุดต้นกำลัง 50/60 Hz เช่นเดียวกับมอเตอร์ต่างๆ สำหรับความต้องการแรงดันที่ทุกระดับที่ต้องการ

ข้อสังเกต

  • ปั๊มน้ำทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมาพร้อมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง EFF1
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่