สถานีควบคุมเฉพาะจุด

ภาพรวม

ภาพรวม

เพื่อให้มั่นใจถึงความสมดุลที่แท้จริงระหว่างระบบที่บรรจุด้วยตัวเองและโซนแรงดัน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการจัดการระบบการจ่ายน้ำ โดยการจัดการอย่างเที่ยงตรงในส่วนของโซนแรงดันที่ทำได้โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos Hydro MPC หรือระบบยกระดับแรงดันน้ำแบบมัลติสเตจโดยใช้ปั๊มแรงเหวี่ยงมัลติสเตจ (CR) เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของระบบและความเค้นของระบบที่น้อยที่สุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของชุดควบคุมระดับน้ำสามารถที่จะให้การควบคุมและการเฝ้าตรวจสอบอย่างน่าเชื่อถือได้สำหรับปั๊มสูงสุด 6 ตัว และสามารถทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่และป้องกันมอเตอร์ อุปกรณ์เสริมส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่ครบวงจร (เช่น ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำและตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ) ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีข้อมูลที่ได้มาจากระบบควบคุมของปั๊มของคุณ

กรุนด์ฟอสได้พัฒนาโมดูลและชุดควบคุมการสื่อสารเฉพาะด้านเพื่อครอบคลุมทุกกรณีนับตั้งแต่ตัวเซ็นเซอร์จนถึงยูนิต BUS สำหรับการควบคุมระยะไกลและซอฟแวร์ที่ปรับตามความต้องการ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลและการควบคุมได้ตามที่คุณต้องการ ผลิตภัณฑ์ของเรายังใช้งานโปรโตคอลเปิดซึ่งมีผลทำให้ใช้งานได้กับระบบใดๆ ก็ได้ตามที่คุณต้องการ

ในรูปแบบเดิมนั้น สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ทางกรุนด์ฟอสสามารถให้คำแนะนำและจัดหาระบบฆ่าเชื้อที่ใช้สารประกอบคลอรีนได้

กรุนด์ฟอสมีระบบปั๊มน้ำดูดจ่ายสารเคมีสำหรับปริมาณมากหรือปริมาณน้อยและอิงจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการเกาะกลุ่ม การฆ่าเชื้อ และการปรับค่า pH นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังมีอุปกรณ์เสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเคมีที่สามารถควบคุมกระบวนการดูดจ่ายสารเคมีและกระบวนการฆ่าเชื้อครบวงจรและสามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณอย่างไร้ขอบเขต

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ทางกรุนด์ฟอสเองยังคงอยู่กับคุณและลูกค้าของคุณในส่วนของระบบปั๊มน้ำตามระยะเวลาตามข้อตกลงในการทดลองใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ติดและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่และการตรวจสอบปั๊ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่