สถานีสูบน้ำทางเข้า

ภาพรวม

ภาพรวม

น้ำเสียที่เข้าสู่สถานีสูบน้ำทางเข้าของโรงบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยสารทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ ไม่เพียงสิ่งที่เราได้ชะล้างจากห้องส้วมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากโรงแรม โรงพยาบาล และร้านอาหาร และสารที่ถูกดึงโดยตรงจากท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน

กรุนด์ฟอสมีปั๊มที่แก้ปัญหาความต้องการปริมาณมากเหล่านี้ได้ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Grundfos SE/SL, S และ KWM ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ทนทานและการไหลของน้ำโสโครกปริมาณมากและสามารถติดตั้งได้ในที่แห้งและแช่ในน้ำ หากการออกแบบบ่อน้ำทิ้งของปั๊มไม่ได้ป้องกันการตกตะกอนได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องผสม AMD ที่ทนทานทำให้มั่นใจได้ถึงการผสมอย่างกลมกลืนและด้วยเหตุนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปราศจากปัญหาและป้องกันกลิ่นเหม็น

สถานีสูบน้ำทางเข้าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการสมรรถนะการทำงาน โดยการติดตั้งปั๊มทางเข้าหลายตัว ชุดมอเตอร์ภายนอกที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ (Grundfos CUE) จะสามารถปรับภาระของเหลวให้สม่ำเสมอเพื่อส่งต่อไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย โดยการจำลองการทำงานของพลศาสตร์ของไหลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CFD) ที่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายน้ำเสียที่เหมาะสมที่สุดผ่านสถานีสูบน้ำทางเข้าสำหรับการบำบัดด้วยระบบกลไกโดยการเฝ้าตรวจสอบเงื่อนไขของของเหลวที่สถานีสูบน้ำ

ระบบควบคุมและการเฝ้าติดตามจะเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ นอกเหนือจากชุดมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้แล้ว ทางกรุนด์ฟอสยังมีระบบป้องกันมอเตอร์ (MP204) ในการเฝ้าตรวจสอบสภาพการทำงานของมอเตอร์เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

ทางกรุนด์ฟอสยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อช่วยเหลือคุณตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตั้งแต่การระบุความจำเป็นเริ่มต้น จนถึงการเลือก การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ และสัญญาการทดลองเดินเครื่องระบบของกรุนด์ฟอสทำให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ถูกต้องและยังมีการทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาจนถึงชิ้นส่วนอะไหล่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Cases
ติดต่อเรา
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ศูนย์บริการในพื้นที่